ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ

УГОДА
між Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України і Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту про взаємодію у здійсненні державного нагляду за охороною праці та безпечним веденням робіт в підрозділах Держспецтрансслужби

від 28 грудня 2011 року

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, що діє на підставі Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 408/2011 (Указ N 408/2011) (далі - Положення) з одного боку, та Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту, що діє на підставі Положення про Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту, затвердженого Указом Президента України від 06.08.2004 N 738/2004, з іншого боку (далі - сторони) домовилися про наступне:

1 Ця Угода визначає порядок взаємодії між Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі - Держгірпромнагляд) і Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту (далі - Адміністрація Держспецтрансслужби) з питань державного регулювання у сфері охорони праці та безпеки під час виконання робіт особами, які працюють за трудовими договорами, та особами, які проходять військову службу в Адміністрації, об'єднаних загонах, загонах, окремих загонах, підрозділах охорони, органах забезпечення, навчальному центрі, закладах, на підприємствах та в установах, що входять до складу Державної спеціальної служби транспорту (далі - підрозділи Держспецтрансслужби) та визначає основні принципи, напрями і шляхи взаємодії.

1.1 Держгірпромнагляд та його територіальні органи відповідно до покладених завдань здійснюють державний нагляд за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань промислової безпеки, охорони праці стосовно безпечного ведення робіт особами, які працюють за трудовими договорами в підрозділах Держспецтрансслужби.

1.2 Адміністрація Держспецтрансслужби через орган державного нагляду за охороною праці Держспецтрансслужби відповідно до завдань, визначених Положенням про орган державного нагляду за охороною праці Держспецтрансслужби, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 28.09.2010 N 711, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2010 за N 973/18268, здійснює державний нагляд за безпечним веденням робіт особами, які проходять військову службу, зокрема, за безпечною експлуатацією і технічним станом вантажопідіймальних кранів, підйомників, парових і водогрійних котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води та інших матеріально-технічних засобів загального, військового та спеціального призначення, що належать Держспецтрансслужбі.

2 Основні принципи взаємодії:

2.1 Спільна участь у реалізації державної політики у сфері охорони праці та промислової безпеки під час ведення робіт у підрозділах Держспецтрансслужби, у тому числі розробка пропозицій з її формування.

2.2 Координація діяльності та сприяння у реалізації повноважень і прав, визначених взаємно законодавством.

2.3 Комплексне використання ресурсів та засобів Держгірпромнагляду та Адміністрації Держспецтрансслужби, їх органів і підрозділів для здійснення державного нагляду за додержанням вимог законодавства в підрозділах Держспецтрансслужби.

2.4 Підвищення ефективності та дієвості функцій державного нагляду, оперативності під час реагування на порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці та безпечного ведення робіт, проведення розслідувань і обліку аварій та нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню.

2.5 Підвищення ефективності державної системи навчання та перевірки знань з охорони праці.

2.6 Формування єдиних підходів до здійснення функцій державного регулювання у сфері охорони праці та безпечного ведення робіт в підрозділах Держспецтрансслужби.

3 Шляхи взаємодії

3.1 Держгірпромнагляд і Адміністрація Держспецтрансслужби взаємодіють за визначеними напрямами згідно з розділом 1 цієї Угоди шляхом реалізації таких заходів:

3.1.1 Формування єдиних системних підходів до здійснення функцій державного нагляду та взаємодії під час реагування на порушення вимог безпеки.

3.1.2 Координації та взаємодії під час інспекційної діяльності щодо здійснення державного нагляду та інформування про результати перевірок.

3.2 У разі потреби Держгірпромнагляд і Адміністрація Держспецтрансслужби проводять спільні колегії, наради, семінари тощо.

4 Держгірпромнагляд і Адміністрація Держспецтрансслужби з метою розмежування повноважень та уникнення їх дублювання узгоджують плани перевірок підрозділів Держспецтрансслужби.

5 Взаємно визнають документи дозвільного характеру, видані у визначеному порядку.

6 Зміни до Угоди можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткових угод у визначеному законодавством порядку.

7. Ця Угода укладається строком на п'ять років і може автоматично пролонгуватися кожного року на один рік, якщо будь-яка із сторін не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку чинності Угоди не заявить про інше.

 

Голова Державної служби
гірничого нагляду та
промислової безпеки України

Голова Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
генерал-лейтенант

О. Хохотва

М. Мальков

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали