УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі молодіжної політики

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 01.02.2010
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 01.12.2010*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 05.05.2011 (Лист N 72/14-612/1-2536)

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Молдова, далі - "Сторони",

керуючись взаємним бажанням зміцнювати відносини та розвивати традиційні дружні зв'язки між народами двох держав,

висловлюючи впевненість у тому, що співробітництво в галузі молодіжної політики сприяє поглибленню взаєморозуміння між представниками молодого покоління України та Республіки Молдова,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони надають всіляке сприяння співробітництву України та Республіки Молдова в галузі молодіжної політики.

Таке співробітництво здійснюється шляхом:

розвитку прямих зв'язків між молодіжними організаціями, навчальними закладами, установами та організаціями, що здійснюють діяльність у сфері реалізації державної політики щодо дітей та молоді;

взаємодії в галузі професійної підготовки та перепідготовки кадрів, відповідальних за реалізацію молодіжної політики;

проведення в Україні та Республіці Молдова спільних заходів (з'їздів, симпозіумів, конгресів, конференцій, семінарів, тренінгів, фестивалів, форумів, виставок, конкурсів та інших);

проведення олімпіад учнів та студентів за основними навчальними дисциплінами;

встановлення та розвитку прямих зв'язків між дослідними установами та центрами, що займаються проблемами молоді;

створення сприятливих умов для розвитку молодіжного туризму, організації літнього відпочинку дітей та молоді, обмінів групами школярів та студентів у період канікул, включаючи організацію спільних літніх таборів, туристично-оздоровчих та культурно-просвітницьких походів;

сприяння спільним розробкам і реалізації програм зайнятості та професійної підготовки молоді.

Стаття 2

Сторони здійснюють обмін інформацією щодо діючих в їх державах молодіжних організацій та рухів.

Компетентні органи Сторін надають інформацію щодо молодіжних організацій та рухів іншої держави заінтересованим молодіжним організаціям та рухам своєї держави для налагодження прямого співробітництва.

Стаття 3

Сторони своєчасно інформують одна одну про міжнародні, а також найважливіші загальнонаціональні молодіжні конференції, конкурси, фестивалі та інші заходи, пов'язані з проблемами молоді, що проводяться в їх державах.

Сторони сприяють участі у зазначених заходах представників іншої країни.

Стаття 4

Сторони сприяють створенню сприятливих умов для висвітлення в засобах масової інформації діяльності молодіжних організацій та досягнень іншої держави в галузі молодіжної політики.

Стаття 5

З метою реалізації цієї Угоди створюється Спільна Українсько-Молдавська робоча група зі співробітництва в галузі молодіжної політики, далі - "Спільна робоча група".

Національні частини Спільної робочої групи очолюють керівники або заступники керівників компетентних органів Сторін.

Стаття 6

Спільна робоча група проводить свої засідання як правило раз на два роки, на території України та на території Республіки Молдова по черзі, з метою погодження та підписання протоколів молодіжних обмінів на наступний дворічний період, у яких обумовлюються конкретні заходи, а також фінансові та інші умови їх здійснення.

Стаття 7

Компетентними органами Сторін, відповідальними за реалізацію цієї Угоди, є центральні органи виконавчої влади України та Республіки Молдова, відповідальні за розробку та реалізацію державної молодіжної політики.

Стаття 8

Ця угода не зачіпає прав та зобов'язань Сторін за міжнародними договорами, учасниками яких вони є.

Стаття 9

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які будуть оформлені окремими протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 10

Всі спори, що виникають при тлумаченні та застосуванні положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 11

Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Ця Угода укладається на п'ять років з автоматичною пролонгацією на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не менш як за шість місяців до закінчення відповідного періоду не повідомить у письмовій формі іншу Сторону про свій намір припинити її дію.

Вчинено в м. Київ 1 лютого 2010 року у двох примірниках, кожний державними мовами кожної зі Сторін, при цьому всі тексти є автентичними.


* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 року N 1081 ("Офіційний вісник України", 2010 р., N 92 (частина 2), ст. 3257)

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд
Республіки Молдова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали