УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про умови розміщення дипломатичних представництв України в Республіці Казахстан та Республіки Казахстан в Україні

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.09.2010
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 20.10.2011 (Постанова N 1070)*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 26.12.2011 (Лист N 72/14-612/1-26)

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Казахстан (далі - Сторони),

зважаючи на об'єктивну потребу в створенні належних умов для роботи дипломатичного представництва України в Республіці Казахстан та дипломатичного представництва Республіки Казахстан в Україні,

виходячи з принципу взаємності, рівних прав і рівної відповідальності,

прагнучи до подальшого розвитку та зміцнення двосторонніх відносин,

базуючись на Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

Українська сторона передає в оренду на умовах взаємності Казахстанській стороні для розміщення її дипломатичного представництва земельну ділянку площею 0,45 га, що знаходиться в місті Київ за адресою: вулиця Танкова, 4 - 6, терміном на 49 років за орендну плату 1 гривня на рік.

Казахстанська сторона зобов'язується в разовому порядку здійснити оплату Українській стороні за оренду земельної ділянки, вказаної в цій статті, не пізніше 30 днів з дати набрання чинності цієї Угоди.

Стаття 2

Казахстанська сторона передає в оренду на умовах взаємності Українській стороні для розміщення її дипломатичного представництва земельну ділянку площею 0,9 га, що знаходиться в місті Астана за адресою: вулиця Ш. Калдаякова, 2-б, терміном на 49 років за орендну плату 1 тенге на рік.

Українська сторона зобов'язується в разовому порядку здійснити оплату Казахстанській стороні за оренду земельної ділянки, вказаної в цій статті, не пізніше 30 днів з дати набрання чинності цієї Угоди

Стаття 3

Кожна із Сторін має право здійснювати забудову, використання та благоустрій зазначених в статтях 1 і 2 цієї Угоди земельних ділянок для розміщення дипломатичних представництв, з дотриманням законодавства у сфері містобудівництва, архітектури та екології, що діє в державі місцезнаходження земельної ділянки.

Стаття 4

Сторони передають земельні ділянки, зазначені в статтях 1 і 2 цієї Угоди, вільними від прав та вимог третіх осіб, а також від будь-яких інших обтяжень, боргів та застав.

Сторони, кожна на території своєї держави, за власний рахунок забезпечують підведення інженерних мереж та комунікацій (водо-, теплопостачання, каналізація, електроенергія, зв'язок) до меж земельних ділянок, а в межах ділянки, вказаної в цій Угоди, за рахунок Сторони, що одержує в оренду цю ділянку.

Стаття 5

Оформлення права оренди земельних ділянок здійснюється Сторонами у відповідності до законодавства держави місцезнаходження цих ділянок.

Сторона, яка отримує земельну ділянку, не вправі розширяти, продавати, обтяжувати, передавати у власність, здавати в оренду та піднаймання третій стороні земельну ділянку, яка передається згідно з цією Угодою, без письмової згоди держави перебування, висловленої певним чином.

Стаття 6

Усі витрати на такі види робіт, як землевпорядкувальні та топографічні, геодезичні, експертиза проекту та зведення будівлі, а також витрати на утримання і ремонт, електро-, газо-, водо-, теплозабезпечення, послуги зв'язку і інші види обслуговування на земельних ділянках, вказаних в цій Угоді, Сторони самостійно сплачують згідно з нормативами і тарифами, діючими в державі перебування.

Стаття 7

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які будуть оформлені окремими протоколами і становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 8

У разі виникнення спорів та розбіжностей при тлумаченні чи застосуванні положень цієї Угоди Сторони вирішуватимуть їх шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 9

Ця Угода набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності, і буде діяти протягом 49 років з автоматичним продовженням на наступні аналогічні періоди, якщо жодна із Сторін не направить дипломатичними каналами письмове повідомлення іншій Стороні, не пізніше ніж за рік до закінчення чергового періоду, про свій намір не продовжувати дію цієї Угоди.

Вчинено в місті Києві 14 вересня 2010 року у двох примірниках, кожний українською, казахською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди Сторони звертатимуться до тексту, викладеному російською мовою.


* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року N 1070 (Постанова N 1070) ("Офіційний вісник України", 2011 р., N 81, ст. 2976)

 

ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

ЗА УРЯД РЕСПУБЛІКИ
КАЗАХСТАН

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали