УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво у сфері транспортування нафти на нафтопереробні підприємства України та її транзиту територією України

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 26.11.2010*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 09.06.2011**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 05.09.2011 (Лист N 72/11-612/1-2786)

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації (далі - Сторони),

виходячи із зацікавленості щодо ефективного використання наявних технічних потужностей для транспортування нафти, а також поглиблення подальшого взаємовигідного співробітництва в цій сфері,

визнаючи, що нафтотранспортні системи держав Сторін інтегровані, що є істотним чинником розвитку економіки їхніх держав,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони на основі принципу взаємної вигоди та з урахуванням економічних інтересів одна одної здійснюють співробітництво у сфері транспортування по території України нафти, що надходить із території Російської Федерації.

Сторони створюють умови для здійснення безпечного, ефективного, безперебійного транспортування нафти.

Стаття 2

Координацію і контроль за виконанням цієї Угоди здійснюють компетентні органи:

- з Української Сторони - Міністерство палива та енергетики України;

- з Російської Сторони - Міністерство енергетики Російської Федерації.

Уповноваженими організаціями Сторін з реалізації цієї Угоди є:

- з Української Сторони - Відкрите акціонерне товариство "Укртранснафта";

- з Російської Сторони - Відкрите акціонерне товариство "АК "Транснефть".

У разі зміни своїх компетентних органів і уповноважених організацій Сторони невідкладно інформують про це одна одну дипломатичними каналами.

Стаття 3

Російська Сторона забезпечує умови для транспортування нафти по системі магістральних нафтопроводів України по маршруту державний кордон Республіки Білорусь/України - державний кордон України/Словаччини і Угорщини в обсязі не менш як 17,0 млн. т/рік, за умови підтвердженого попиту з боку споживачів на нафту, що надходить з території Російської Федерації по нафтопроводу "Дружба", а також за умови фактичної зацікавленості в таких поставках з боку відправників вантажу.

Українська Сторона гарантовано забезпечує транспортування нафти системою магістральних нафтопроводів України, що надходить з території Російської Федерації та транспортується в режимі транзиту по маршруту державний кордон Республіки Білорусь/України - державний кордон України/Словаччини і Угорщини в обсязі не менш як 17,0 млн. т/рік.

Стаття 4

Українська Сторона щорічно до 15 листопада поточного року інформує Російську Сторону про технічні можливості транспортування нафти територією України системою магістральних нафтопроводів на наступний рік з щоквартальною розбивкою з урахуванням їх пропускної спроможності за маршрутами:

- Великоцьк - порт "Одеса";

- Великоцьк - Морський нафтовий термінал "Південний";

- Головашівка - Публічне акціонерне товариство "Укртатнафта";

- державний кордон Республіки Білорусь/Україна - Акціонерне товариство "НПК "Галичина"/Відкрите акціонерне товариство "Нафтохімік Прикарпаття";

- Великоцьк - Публічне акціонерне товариство "Лукойл - Одеський НПЗ";

- Великоцьк - Закрите акціонерне товариство "ЛИНІК".

Стаття 5

Українська Сторона відновлює з дати набрання чинності цією Угодою дію знижки 50 відсотків відносно розмірів портових зборів і плати за послуги, що надаються у порту "Южний".

Стаття 6

Російська Сторона при формуванні графіків транспортування нафти за межі території Російської Федерації на кожний наступний період буде враховувати заявлені Українською Стороною пропускні спроможності системи магістральних нафтопроводів України.

Уповноважена організація Російської Сторони надає уповноваженій організації Української Сторони затверджені квартальні графіки транспортування нафти в частині, що стосується транспортування територією України.

Постачання нафти в Україну та транзит її територією трубопровідним транспортом здійснюється на підставі укладених договорів (контрактів) між уповноваженими організаціями, власниками нафти або уповноваженими ними організаціями України та Російської Федерації згідно з графіками транспортування нафти, які затверджуються Російською Стороною в установленому нею порядку.

Стаття 7

Умови приймання, транспортування, здавання, завантаження та дотримання якості нафти, порядок оплати послуг з її транспортування територією України, а також інші зобов'язання визначаються в договорах уповноважених організацій Сторін.

Сторони докладають усіх зусиль для виконання зобов'язань, передбачених цією Угодою.

Стаття 8

Українська Сторона забезпечує застосування конкурентоспроможних і недискримінаційних умов транспортування територією України нафти, що постачається з території Російської Федерації, включаючи застосування конкурентоспроможного і недискримінаційного тарифу на послуги із транспортування нафти.

Зміни тарифів на послуги з транзиту російської нафти територією України здійснюються відповідно до методики визначення тарифів на послуги з транзиту нафти магістральними нафтопроводами, розташованими на території України, що затверджується відповідними уповноваженими органами держав Сторін упродовж двох місяців після підписання цієї Угоди.

Стаття 9

Сторони розглядають можливість спільної реалізації перспективних проектів з транспортування нафти новими транзитними напрямами.

Стаття 10

Українська Сторона забезпечує збереження кількості та якості нафти, що надходить з території Російської Федерації.

Право власності на нафту, що надходить з території Російської Федерації і транспортується трубопровідним транспортом територією України в режимі транзиту, зберігається за вантажовідправниками на період здійснення такого транспортування.

Стаття 11

У разі переривання, скорочення або припинення транспортування нафти в рамках реалізації цієї Угоди через настання обставин непереборної сили, уповноважені організації Сторін проводять відповідні консультації для узгодження подальших спільних дій.

У разі настання обставин непереборної сили Сторона, для якої внаслідок цих обставин стає неможливим виконання зобов'язань, установлених цією Угодою, упродовж трьох робочих днів від дня настання таких обставин сповіщає про це іншу Сторону.

Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, що зазнала дій цих обставин, має відновити виконання зобов'язань, встановлених цією Угодою.

Стаття 12

Положення цієї Угоди не суперечать правам і зобов'язанням Сторін за іншими міжнародними договорами, учасниками яких є Україна і Російська Федерація.

Стаття 13

Розбіжності між Сторонами у тлумаченні та (або) застосуванні положень цієї Угоди, які не можуть бути усунуті шляхом консультацій між компетентними органами, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 14

До цієї Угоди можуть бути внесені зміни з письмової згоди Сторін, які оформляються окремими протоколами.

Стаття 15

Ця Угода набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання

Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, і діє протягом п'яти років.

По закінченні цього строку ця Угода автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін не менш, чим за 12 місяців до початкового або будь-якого іншого подальшого періоду її дії не надішле дипломатичними каналами іншій Стороні письмове повідомлення про намір припинити її дію.

Припинення дії цієї Угоди не зачіпає виконання зобов'язань, передбачених договорами (контрактами), укладеними господарюючими суб'єктами держав Сторін у рамках цієї Угоди у період її дії.

Вчинено в м. Москва "26 листопада" 2010 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.


* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 року N 2182-р уповноважено Міністра палива та енергетики Бойка Юрія Анатолійовича підписати зазначену Угоду

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 612 ("Офіційний вісник України" 2011 р., N 45, ст. 1829)

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд Російської
Федерації

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали