УГОДА
між Урядом України та Урядом Японії про співробітництво у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях

Уряд України та Уряд Японії (далі - Сторони),

Пам'ятаючи про те, що обидві держави зазнали аварій на атомних електростанціях, які спричинили велике лихо у кожній країні, і що Японія, зокрема, матиме можливість вивчення значного досвіду, набутого Україною після катастрофи на Чорнобильській атомній станції,

Відчуваючи потребу у зборі та аналізі інформації стосовно післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях, зокрема впливу на людей та навколишнє середовище, включаючи зони впливу малих доз опромінення,

Враховуючи важливість обміну інформацією про заходи, вжиті після аварій, у тому числі для відновлення життєвих умов та захисту населення, а також щодо поводження з радіоактивними відходами та планів на випадок екстреного реагування,

Визнаючи, що співробітництво між державами Сторін може стати внеском в посилення безпеки населення обох держав та міжнародної спільноти, а також обмін результатами співпраці двох держав з міжнародною спільнотою в цілому,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони сприятимуть у межах діючого законодавства та норм, у межах бюджетних асигнувань держав Сторін, а також відповідно до прав та обов'язків за міжнародними договорами, співробітництву у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях по наступних напрямах:

a) вплив надзвичайних ситуацій на атомних електростанціях на людину та довкілля;

b) заходи вжиті відповідно до пункту "a" цієї статті та їх оцінка;

c) інші напрями, які можуть бути узгоджені Сторонами.

Стаття 2

Співробітництво, визначене в статті 1 цієї Угоди, буде здійснюватись шляхом:

a) обміну інформацією;

b) обміну науковцями, технічним персоналом, чи іншими експертами;

c) проведення спільних семінарів;

d) інших заходів, які можуть бути узгоджені Сторонами.

Стаття 3

З метою ефективного виконання напрямків співробітництва, зазначених у статті 1 цієї Угоди, Сторони утворюють Спільний комітет, який проводитиме засідання, як правило, один раз на рік в Україні або в Японії.

Стаття 4

Ця Угода не впливає на права і обов'язки України та Японії в межах інших чинних двосторонніх або багатосторонніх міжнародних договорів, учасницею яких є Україна або Японія.

Стаття 5

1. Ця Угода набирає чинності з дати отримання Урядом Японії письмового повідомлення від Уряду України про завершення усіх необхідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

2. Дія Угоди припиняється через 6 місяців з дати отримання однією Стороною письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цієї Угоди.

3. Цю Угоду може бути доповнено за взаємною письмовою згодою Сторін.

Вчинено в м. Токіо, 18 квітня 2012 року у двох примірниках, кожний українською, японською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні перевага віддається текстові англійською мовою.

 

За Уряд України:

За Уряд Японії:

___________

___________

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали