ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З
АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ

УГОДА
про співробітництво між Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів та Національним агентством з акредитації України

від 5 вересня 2011 року

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (далі - Держспоживінспекція України), що діє на підставі Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 465 (Указ N 465/2011), в особі Голови Держсноживінспекції України Орєхова Сергія Миколайовича з однієї сторони, та Національне агентство з акредитації України (далі - НААУ) в особі Голови НААУ Чекаліна Володимира Миколайовича, що діє на підставі Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" та Положення про Національне агентство з акредитації України, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 4 січня 2002 року N 5, з іншої сторони (далі - Сторони) з метою:

- реалізації державної політики України у сфері захисту прав споживачів;

- забезпечення реалізації вимог законів України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про загальну безпечність нехарчової продукції";

- підвищення ефективності контролю за споживчою продукцією;

- підвищення довіри до випробувальних лабораторій, що здійснюють випробування споживчої продукції;

- підвищення рівня задоволеності замовників послуг у сфері оцінки відповідності;

уклали цю Угоду про наступне:

1. Сторони мають намір взаємодіяти за такими основними напрямами:

удосконалення законодавства у сфері захисту прав споживачів, ринкового нагляду та акредитації;

скоординована робота з контролю споживчої продукції;

обмін інформацією і науково-методичними матеріалами у сфері оцінки відповідності та акредитації.

2. Сторони в межах своєї компетенції і повноважень погодились про наступне:

2.1. Спільно опрацьовувати пропозиції та шляхи вдосконалення законодавчої бази у сфері захисту прав споживачів, ринкового нагляду, оцінки відповідності та акредитації;

2.2. Здійснювати обмін інформацією щодо діяльності випробувальних лабораторій, що акредитовані НААУ та здійснюють випробування споживчої продукції;

2.3. Брати участь у підготовці і проведенні регіональних і всеукраїнських конференцій, форумів, семінарів та інших суспільно значущих публічних заходів з питань захисту прав споживачів, ринкового нагляду, оцінки відповідності та акредитації, організаторами яких виступають Держспоживінспекція України чи НААУ відповідно;

2.4. Ініціювати та проводити спільні наради, круглі столи, засідання, зустрічі з проблемних питань, що виникають в ході виконання цієї Угоди;

2.5. Сприяти підготовці (перепідготовці) та атестації кадрів із числа працівників Держспоживінспекції України по питанням акредитації органів з оцінки відповідності та залучати їх до робіт з акредитації в якості експертів та аудиторів з акредитації;

2.6. Забезпечувати доступ до реєстрів НААУ з переліками органів з оцінки відповідності, аудиторів та експертів.

3. З метою реалізації цієї Угоди та в межах компетенції і повноважень:

На запит НААУ Держспоживінспекція України за згодою надає допомогу щодо участі своїх спеціалістів у роботі його виборних органів та акредитаційній діяльності.

4. Інші умови:

4.1. Держспоживінспекція України і НААУ в ході реалізації цієї Угоди керуються чинним законодавством України.

4.2. Вирішення окремих питань, пов'язаних з реалізацією цієї Угоди, може здійснюватися на основі додаткових угод, протоколів, програм або планів.

4.3. Держспоживінспекція України і НААУ призначають своїх представників для взаємодії щодо виконання цієї Угоди.

4.4. Дана Угода не обмежує права Сторін щодо укладання угод та співпраці з третьою стороною в Україні та за її межами.

4.5. Розбіжності, пов'язані з тлумаченням і реалізацією цієї Угоди, мають розглядатися шляхом організації переговорів між уповноваженими представниками Держспоживінспекції України і НААУ.

4.6. Сторони не розголошуватимуть конфіденційну інформацію, отриману одна від одної в рамках виконання цієї Угоди.

4.7. Цю Угоду укладено у м. Києві у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу і зберігається по одному примірнику у кожної із Сторін.

5. Термін дії

Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває чинності від дня її підписання.

Кожна Сторона може денонсувати цю Угоду, повідомивши письмово іншу Сторону про свої наміри.

Дія Угоди припиняється через 6 місяців від дня одержання іншою стороною такого повідомлення.

 

Голова Державної інспекції України
з питань захисту прав споживачів

Голова Національного агентства
з акредитації України

С. М. Орєхов

В. М. Чекалін

03680, м. Київ-150, вул. Горького, 174

01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали