МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З
АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ

УГОДА
про взаємодію Міністерства надзвичайних ситуацій України та Національного агентства з акредитації України у сфері обміну інформаційними матеріалами, взаємодопомоги по впровадженню гармонізованих стандартів та акредитації органів з оцінки відповідності

Усвідомлюючи

важливість робіт з підтвердження відповідності продукції, систем управління, систем управління якістю, акредитації органів з оцінки відповідності у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки,

Зважаючи

на делеговані функції центральним органам виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності,

Ураховуючи

специфіку галузі і її вагомість у народногосподарському комплексі України, а також визнання НААУ на європейському рівні,

Прагнучи

до недопущення дублювання в роботі,

З метою

установлення порядку взаємодії в роботі,

Поважаючи

один одного та роботу кожного,

Визнаючи

результати робіт один одного,

Схвалюючи

політику, що проводиться кожною із сторін у межах своєї компетенції, у сфері технічного регулювання,

Міністерство надзвичайних ситуацій України (далі - МНС України)

та

Національне агентство з акредитації України (далі - НААУ)

Уклали цю угоду:

1. Безпосереднє керівництво заходами щодо створення умов для проведення робіт з підтвердження відповідності у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки і забезпечення стійкого їх функціонування здійснює МНС України як центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки.

2. Діяльність з акредитації органів з оцінки відповідності - випробувальних та калібрувальних лабораторій, органів із сертифікації продукції, процесів та послуг, органів із сертифікації систем управління, органів із сертифікації персоналу та інспекційних органів (далі - ООВ) здійснюється НААУ.

3. З метою забезпечення виконання робіт із підтвердження відповідності МНС України та НААУ спільно виконують такі функції:

• координують свою діяльність щодо забезпечення єдиної технічної політики з акредитації ООВ у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки;

• взаємодіють один з одним щодо забезпечення виконання акредитованими ООВ вимог законодавчих актів у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки;

• взаємодіють із центральними органами виконавчої влади, на які покладено функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, стосовно підготовки законопроектів та внесення змін до існуючих законодавчих актів у сфері акредитації ООВ;

• надають один одному необхідну інформацію щодо діяльності акредитованих ООВ (крім тієї, що є конфіденційною);

• запрошують представників іншої сторони на наради, семінари та конференції для участі у обговоренні питань, пов'язаних з акредитацією;

• взаємодіють із національними органами інших держав та міжнародними організаціями з питань акредитації ООВ у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки.

3.1 МНС України:

• здійснює управління роботами з підтвердження відповідності у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки в законодавчо регульованій сфері;

• створює необхідні умови для ООВ щодо їх акредитації на відповідність вимогам діючих стандартів;

• здійснює нормативно-правове забезпечення робіт шляхом розроблення нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки;

• забезпечує належною нормативною базою виконання робіт з підтвердження відповідності продукції шляхом розробки національних стандартів та інших нормативних документів на продукцію;

• подає до НААУ пропозиції з питань акредитації ООВ у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки (у тому числі щодо розробки організаційно-методичних документів) та забезпечує створення оптимальної інфраструктури цих органів;

• направляє до НААУ фахівців для включення до складу комісій з акредитації ООВ, які проводять роботи з оцінки відповідності у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки;

• надає допомогу підкомітетам технічного комітету з акредитації НААУ щодо діяльності з питань акредитації у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки.

3.2 НААУ:

• проводить роботи з акредитації ООВ у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки з залученням компетентних фахівців галузі;

• здійснює інспекційний нагляд за діяльністю ООВ;

• залучає до складу комісій з акредитації та інспекційного нагляду ООВ фахівців МНС, якщо ООВ проводить роботи з оцінки відповідності у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки;

• організовує розробку організаційно-методичних документів з акредитації ООВ у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки на основі пропозицій МНС України;

• вносить до Реєстру всі необхідні дані ООВ у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки та надає інформацію до МНС України за його запитами щодо акредитації ООВ;

• здійснює інформаційне забезпечення з питань акредитації ООВ.

4. Для вирішення питань, пов'язаних із виконанням цієї Угоди, сторони будуть при необхідності створювати спільні робочі групи, творчі колективи, проводити наради своїх представників, укладати додаткові угоди та розробляти спільні плани робіт.

5. Ця Угода набуває чинності з дня її підписання. Термін дії Угоди становить п'ять років і автоматично продовжується на наступні п'ять років, якщо жодна із сторін не повідомить іншу про необхідність внесення змін або припинення Угоди за шість місяців до закінчення її дії.

Угоду укладено й підписано у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

Голова Національного агентства
з акредитації України

Міністр надзвичайних
ситуацій України

В. М. Чекалін

В. І. Балога

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали