МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.02.2012 р. N 3304-04/5076-12

Державному підприємству "Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень "УКРРЕФТРАНС"
08502, Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, 1

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти автомобілів легкових (автомобіль легковий Toyota Camry або еквівалент) (оголошення N 190076 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 31.10.2011 N 130 (576)), проведеної державним підприємством "Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень "УКРРЕФТРАНС" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац другий пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 13.01.2012 N 3304-04/1166-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 16.01.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: абзац четвертий, п'ятий та сьомий пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Протоколом комітету з конкурсних торгів Замовника від 17.10.2011 N 51/1 прийнято рішення про застосування процедури відкритих торгів на закупівлю автомобілів легкових (автомобіль легковий Toyota Camry або еквівалент) та затвердженою документацію конкурсних торгів.

Оголошення про результати процедури закупівлі опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 31.10.2011 N 130 (576) (оголошення N 190076).

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 22.11.2011 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 01.12.2011 N 51/2 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Цінова пропозиція, грн. з ПДВ

1

ТОВ "Автосаміт ЛТД"

321493,00

2

ТОВ "ВіДі Автострада"

323914,00

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 01.12.2011 N 51/3 (далі - Протокол оцінки) до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Автосаміт ЛТД" та ТОВ "ВіДі Автострада", а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 розділу 5 "Оцінка пропозицій та визначення переможця" документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "ціна пропозиції конкурсних торгів (без ПДВ)" визначено ТОВ "Автосаміт ЛТД" (ціна пропозиції становить 267910,83 грн. без ПДВ), з яким укладено договір поставки від 20.12.2011 N 128/11ПОСТ ЦВРЕФЮ-У.

Поряд з цим, відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 додатка N 1 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника" документації конкурсних торгів (далі - Додаток N 1) учасник у складі пропозиції конкурсних торгів мав подати оригінал або нотаріально завірену копію довідки департаменту (або Агентства) з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства-учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

При цьому копія пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Автосаміт ЛТД" містить довідку державного підприємства "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства".

Таким чином, пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Автосаміт ЛТД" не відповідає вимогам підпункту 3.1 пункту 3 Додатка N 1.

Крім того, у підпунктах 8.1 та 8.2 пункту 8 Додатка N 1 встановлено, що учасники для підтвердження фінансової спроможності повинні були у складі конкурсної пропозиції надати копії балансу та звіту про фінансові результати за встановленими Міністерством фінансів України формами за останній звітний період.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" звітним періодом для складання звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.

Разом з тим, копії пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Автосаміт ЛТД" та ТОВ "ВіДі Автострада" всупереч вимогам підпунктів 8.1 та 8.2 пункту 8 Додатка N 1 містять копії балансу (форма N 1) та звіту про фінансові результати (форма N 2) станом на 30.09.2011, тобто надано лише поточну проміжну звітність.

При цьому згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Автосаміт ЛТД" та ТОВ "ВіДі Автострада" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі згідно абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

Водночас, на виконання пункту 19 частини першої статті 8 Закону наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 N 922 "Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель", зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Наказ), затверджена форма річного плану закупівель, якою, зокрема, передбачено, що річний план затверджується рішенням комітету з конкурсних торгів, підписується головою комітету конкурсних торгів, секретарем комітету конкурсних торгів та містить відбиток печатки Замовника.

При цьому наданий Замовником річний план закупівель не містить відмітки щодо рішення комітету з конкурсних торгів (дата та номер протоколу засідання комітету з конкурсних торгів, яким затверджено річний план закупівель та зміни до нього), а також відбитка печатки Замовника.

Ураховуючи вищевказане, Замовником не дотримано вимоги Наказу в частині заповнення форми річного плану закупівель.

Слід зазначити, що відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 N 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів" (далі - Постанова) закупівля легкових автомобілів для керівників органів місцевого самоврядування, бюджетних установ і організацій не може перевищувати 60000 гривень. При цьому керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади мають забезпечити включення до контрактів з керівниками підприємств, які перебувають у сфері їх управління, умов щодо дотримання граничних сум витрат, затверджених Постановою.

Згідно з інформацією про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованої у бюлетені від 05.12.2011 N 145 (591) (оголошення N 225837), вартість придбаного автомобіля склала 321493 гривні (з ПДВ), що перевищує граничні суми витрат, встановлені Постановою на придбання автомобілів легкових.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку встановлено, що Замовником не дотримано вимоги частини четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29 та абзацу сьомого статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу та з урахуванням того, що 19.01.2012 між Замовником та ТОВ "Автосаміт ЛТД" було розірвано договір поставки від 20.12.2011 N 128/11ПОСТ ЦВРЕФЮ-У, Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вищевикладені зауваження та вжити заходів щодо недопущення таких порушень у майбутньому при проведенні процедур закупівель.

VIII. Додаткова інформація

Згідно з пунктом 2.13 Порядку (Порядок N 155) висновок, наданий Мінекономрозвитку за результатами здійснення моніторингу закупівлі за ініціативою Мінекономрозвитку, має рекомендаційний характер і може бути самостійно врахований замовником під час проведення відповідної процедури закупівлі.

Пунктом 2.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що замовник може надавати висновок контролюючим органам при здійсненні ними повноважень з контролю у сфері державних закупівель відповідно до законодавства, правоохоронним органам, органу оскарження під час розгляду скарг.

Правові наслідки вищевказаних дій та рішень Замовника визначаються відповідно до статті 43 Закону та статті 16414 Кодексу України про адміністративні порушення.

З огляду на зазначене, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Директор департаменту державних
закупівель та державного замовлення
Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України

О. В. Аніпко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали