МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.02.2012 р. N 3304-04/6699

 

Державній пенітенціарній службі України
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81

Копія:

Державній казначейській службі України

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) керуючись пунктами 3, 31, 4,5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти вугілля кам'яного: лот 1 - вугілля марки і класу АС 6-13 - 15000 т; лот 2 - вугілля марки і класу ДГ 0-200 - 5000 т (оголошення про проведення процедури відкритих торгів N 23821 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 21.02.2011 N 22 (468)), проведеної Державною пенітенціарною службою України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 24.01.2012 N 3304-04/2465-07).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 10.02.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого, п'ятого та сьомого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю вугілля кам'яного ДК 016-97-10.10.1 (вугілля марки і класу АС 6-13 (лот N 1) та вугілля марки і класу ДГ 0-200 (лот N 2)) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 10.02.2011 N 15.

Оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 21.02.2011 N 22(468) (оголошення N 23821).

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 25.03.2011 N 5 для участі у процедурі надано наступні пропозиції:

N
п/п

Назва учасника

Цінова пропозиція, грн.

1

ТОВ "Західно Паливна Компанія"

лот N 2

4995000,0

2

ТОВ "Газтранс"

лот N 2

5475000,0

3

ПП "ІВК-Постач"

лот N 1

15000000,0

лот N 2

4500000,0

4

ПП фірма "Віком"

лот N 2

4425000,0

5

ТОВ "Интерколтрейд"

лот N 1

14850000,0

лот N 2

3740000,0

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 01.04.2011 N 32 до оцінки допущено всі вищевказані пропозиції учасників, а переможцем процедури закупівлі відповідно до критерію оцінки "Ціна" встановленого у пункті 1 розділу 5 документації конкурсних торгів визначено ТОВ "Интерколтрейд" (ціна пропозиції становить: лот N 1 - 14850000 грн., лот N 2 - 3740000 грн.), з яким укладено договори поставки від 21.04.2011 N 18 та N 19 відповідно.

Пунктом 7 розділу 3 документації конкурсних торгів передбачено, що учасник повинен подати завірений власною печаткою документ на підтвердження відповідності якості товару, що планується до постачання.

Водночас у пункті 2.1 додатка 5 "Основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю" документації конкурсних торгів встановлено, що якість товару повинна відповідати ДСТУ 4083-2002 та ГОСТ 19242-73.

Додатком 4 "Технічні вимоги" документації конкурсних торгів встановлено, що кам'яне вугілля (вугілля марки і класу АС 6-13 та марки і класу ДГ 0-200) повинно відповідати ДСТУ 4083-2002, ГОСТ 19242-73.

У підпункті 4 пункту 8 додатка 2 "Інформаційна довідка" документації конкурсних торгів передбачено, що до інформаційної довідки додається завірений власною печаткою документ на підтвердження відповідності товару, що планується до постачання ДСТУ 4083-2002, ГОСТ 19242-73.

Разом з цим, всупереч вищевказаним вимогам документації конкурсних торгів у складі пропозиції конкурсних торгів учасниками, а саме:

ТОВ "Интерколтрейд" по лоту N 1 надано сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик N 52 виданий у червні 2009 року Технічним комітетом України з стандартизації ТК 92 "Вугілля та продукти його перероблення" на вугілля донецьке антрацит АС 6-13 згідно з ДСТУ 3472-96 ГОСТ 30313 та по лоту N 2 свідоцтво - сертифікат N 4 видане у травні 2007 року Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом по збагаченню та брикетуванню вугілля "УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ" на вугілля львівсько-волинське ДГР 0-200 мм за ДСТУ 3472-96;

ТОВ "Західна паливна компанія" по лоту N 2 надано сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик N 98 виданий у червні 2010 року Технічним комітетом України з стандартизації ТК 92 "Вугілля та продукти його перероблення" на вугілля львівсько-волинське марки ДГ (ДГР 0-200) згідно з ДСТУ 3472-96. Водночас пропозиція конкурсних торгів указаного учасника містить довідку про відповідність пропозиції конкурсних торгів усім вимогам предмета закупівлі, в тому числі ДСТУ 4083-2002 та ГОСТ 19242-73;

ТОВ "Газтранс" по лоту N 2 надано сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик N 98 виданий у червні 2010 року Технічним комітетом України з стандартизації ТК 92 "Вугілля та продукти його перероблення" на вугілля львівсько-волинське марки ДГ (ДГР 0-200) згідно з ДСТУ 3472-96. Водночас пропозиція конкурсних торгів указаного учасника містить довідку про відповідність пропозиції конкурсних торгів усім вимогам предмета закупівлі, в тому числі ДСТУ 4083-2002 та ГОСТ 19242-73;

ТОВ "ІВК-Постач" по лоту N 1 надано сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик N 52 виданий у червні 2009 Технічним комітетом України з стандартизації ТК 92 "Вугілля та продукти його перероблення" на вугілля донецьке антрацит АС 6-13 згідно з ДСТУ 3472-96 ГОСТ 30313 та по лоту N 2 сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик N 31 виданий у травні 2008 року Технічним комітетом України з стандартизації ТК 92 "Вугілля та продукти його перероблення" на вугілля марки ДГ (ДГР 0-200) згідно з ДСТУ 3472-96;

ПП Фірма "Вікон" по лоту N 2 надано протокол випробувань вугілля марки ДГ (0-200) ТОВ "Сучасна сертифікація та інспекція" від 26.01.2011 N UA 02172/2011/3.1, в якому не зазначено відповідність його ДСТУ 4083-2002, ГОСТ 19242-73.

Крім того згідно з приміткою до додатка 1 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям замовника" документації конкурсних торгів (далі - Додаток 1), усі довідки надані від імені учасника, подаються на фірмовому бланку учасника (при наявності), підписується уповноваженою особою учасника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчуються печаткою.

Поряд з тим пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Інтерколтрейд" містить довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації не на фірмовому бланку, що не відповідає вимозі замовника щодо оформлення документів визначеній у примітці Додатка 1, оскільки в складі конкурсної пропозиції ТОВ "Интерколтрейд" наявні довідки, зокрема довідка щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази оформлена на фірмовому бланку.

При цьому згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був:

за лотом N 1 відхилити пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Интерколтрейд" та ПП "ІВК-Постач" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі згідно абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону;

за лотом N 2 відхилити пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Интерколтрейд", ПП "ІВК-Постач" та ПП фірма "Віком" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та провести оцінку пропозицій конкурсних торгів відповідно до вимог частини четвертої та п'ятої статті 28 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку встановлено, що Замовником не дотримано вимоги частини четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29 та абзацу сьомого статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вищезазначені зауваження та вжити заходи щодо недопущення таких порушень у майбутньому при проведенні процедур закупівель.

VIII. Додаткова інформація

Згідно з пунктом 2.13 Порядку (Порядок N 155), висновок, наданий Мінекономрозвитку за результатами здійснення моніторингу закупівлі за ініціативою Мінекономрозвитку, має рекомендаційний характер і може бути самостійно врахований замовником під час проведення відповідної процедури закупівлі.

Пунктом 2.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що замовник може надавати висновок контролюючим органам при здійсненні ними повноважень з контролю у сфері державних закупівель відповідно до законодавства, правоохоронним органам, органу оскарження під час розгляду скарг.

Правові наслідки вищевказаних дій та рішень Замовника визначаються відповідно до статті 43 Закону.

З огляду на зазначене Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали