МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.03.2012 р. N 3304-04/8453-12

Державній науковій установі "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти"
03035, м. Київ, вул. Урицького, 36

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти устаткування для автоматичного оброблення інформації (навчальних комп'ютерних комплексів для кабінетів інформатики та навчальних комп'ютерних комплексів (мобільних)) (8 лотів) (оголошення N 145233 (КОМ) в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 15.08.2011 N 97/4 (534/4)), проведеної державною науковою установою "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: лист-звернення Замовника від 17.02.2012 N 14.1/10-464, зареєстрований в Мінекономрозвитку від 22.02.2012 N 12/23133-12.

II. Вид моніторингу: за обґрунтованим зверненням Замовника.

III. Дата початку здійснення моніторингу: 27.02.2012.

IV. Питання, щодо яких здійснено моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником установлено наступне.

Документацію конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації (навчальних комп'ютерних комплексів для кабінетів інформатики та навчальних комп'ютерних комплексів (мобільних) (8 лотів) затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника (протокол від 12.08.2011 N 11/1) (далі - документація конкурсних торгів).

Зміст документації конкурсних торгів не суперечить вимогам, установленим частиною другою статті 22 Закону та стандартній документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженій наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованій в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948.

Предмет закупівлі визначено Замовником відповідно до пункту 30 частини першої статті 1 Закону.

Оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 15.08.2011 N 97/4 (534/4)) за N 145233 (КОМ) та міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель "Announcer of the public purchasing" від 23.08.2011 N 34 (56) за N 15293.

Рішенням від 13.09.2011 N 662-р/пк-ск Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (далі - Колегія) процедура відкритих торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації (навчальних комп'ютерних комплексів для кабінетів інформатики та навчальних комп'ютерних комплексів (мобільних)) (8 лотів) призупинена на строк до винесення рішення за скаргою учасника торгів товариства з обмеженою відповідальністю "Рома, Лтд".

Згідно з рішенням Колегії від 21.09.2011 N 687-р/ПК-ск учаснику відмовлено у задоволенні його скарги.

У зв'язку з цим, рішенням комітету конкурсних торгів Замовника (протокол засідання комітету від 22.09.2011 N 11/2) продовжено строк подання пропозицій конкурсних торгів та внесено зміни до документації конкурсних торгів.

Листом від 22.09.2011 N 1.4/18-2994 учасників повідомлено про внесення змін до документації конкурсних торгів.

Відповідно до копій реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 29.09.2011 N 11/3 (далі - протокол розкриття) для участі у торгах подано пропозиції конкурсних торгів від шістьох учасників, а саме:

N
п/п

Назва учасника

Ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів), грн.

1

Київське державне науково-виробниче підприємство "Електронмаш"

лот 1 - 11857057,10 грн.

лот 2 - 12603859,98 грн.

лот 3 - 13471190,54 грн.

лот 4 - 11485521,21 грн.

2

ТОВ "БМС Техно"

лот 1 - 12997214,88 грн.

лот 2 - 13997979,24 грн.

лот 3 - 14815238,64 грн.

лот 4 - 12597639,24 грн.

лот 5 - 12353260,50 грн.

лот 6 - 13272169,50 грн.

лот 7 - 11643303,00 грн.

лот 8 - 13557592,00 грн.

3

ТОВ "Фолгат ФТК"

лот 4 - 12024108,00 грн.

лот 5 - 12458782,80 грн.

лот 6 - 13318009,20 грн.

лот 7 - 11742760,80 грн.

лот 8 - 13604418,00 грн.

4

ТОВ "Енглєр"

лот 1 - 13006852,80 грн.

лот 2 - 13953759,60 грн.

лот 3 - 14883234,00 грн.

лот 4 - 12698466,00 грн.

лот 5 - 12359394,00 грн.

лот 6 - 13202280,00 грн.

лот 7 - 11655972,00 грн.

лот 8 - 13479360,00 грн.

5

ПрАТ "Литер"

лот 5 - 12008145,03 грн.

лот 6 - 12836292,97 грн.

лот 7 - 11318021,76 грн.

лот 8 - 13112342,28 грн.

6

ПрАТ "Інком"

лот 1 - 12930562,08 грн.

лот 2 - 13797934,32 грн.

лот 3 - 14695909,68 грн.

лот 4 - 12836150,16 грн.

лот 5 - 12483108,00 грн.

лот 6 - 13344012,00 грн.

лот 7 - 11765688,00 грн.

лот 8 - 13630980,00 грн.

Протокол розкриття оформлено з дотриманням вимог, установлених у частині четвертій статті 27 Закону, та форми протоколу розкриття, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованої в Мін'юсті 06.10.2010 за N 624/17919.

За результатами розгляду пропозиції конкурсних торгів КДНВП "Електронмаш" і ПрАТ "Литер" відхилено на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону, у зв'язку з невідповідністю їх вимогам документації конкурсних торгів (копії протоколів від 03.10.2011 N 11/4, N 11/5).

За результатами оцінки (копія протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 03.10.2011 N 11/6) найбільш економічно вигідними пропозиціями конкурсних торгів визначено:

за лотами 1, 2 і 3 - пропозиції ПрАТ "Інформаційні комп'ютерні системи";

за лотами 4, 5 і 7 - пропозиції ТОВ "БМС Техно";

за лотами 6 і 8 - пропозиції ТОВ "Енглєр".

Розгляд, оцінку пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця процедури закупівлі проведено Замовником з дотримання строків, визначених частиною дев'ятою статті 28 Закону.

Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів від 03.10.2011 N 11/6 складено у відповідності до форми протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованої в Мін'юсті 06.10.2010 за N 624/17919.

Пропозиції конкурсних торгів учасників, які визначено найбільш економічно вигідними, акцептовано згідно з рішенням Замовника від 03.10.2011 (протокол N 11/7).

Відповідно до частини другої статті 31 Закону повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів направлено Замовником переможцям торгів (лист від 04.10.2011 N 1.4/18-3124), а всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів (лист від 04.10.2011 N 1.4/18-3125).

За результатами торгів з дотриманням строків, визначених абзацом третім частини другої статті 31 Закону, Замовником укладено договори на постачання устаткування для автоматичного оброблення інформації - комп'ютерних комплексів для кабінетів інформатики загальноосвітнім навчальним закладам від 31.10.2011 N N 2/1-2011, 2/2-2011, 2/3-2011 з ПАТ "Інформаційні комп'ютерні системи", N N 2/4-2011, 2/5-2011, 2/7-2011 з ТОВ "БМС Техно", N N 2/6-2011, 2/8-2011 з ТОВ "Енглєр".

Процедура закупівлі устаткування для автоматичного оброблення інформації (навчальних комп'ютерних комплексів для кабінетів інформатики та навчальних комп'ютерних комплексів (мобільних)) (8 лотів) проведена Замовником з дотримання порядку оприлюднення інформації, передбаченого статтею 10 Закону.

VI. Висновок результатів здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу закупівлі Мінекономрозвитку порушень законодавства з питань державних закупівель не виявлено.

VII. Додаткова інформація:

Згідно з пунктом 2.13 Порядку (Порядок N 155) висновок, наданий Мінекономрозвитку за результатами здійснення моніторингу закупівлі за зверненням замовника, має рекомендаційний характер і може бути самостійно врахований замовником під час проведення відповідної процедури закупівлі.

Пунктом 2.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що замовник може надавати висновок контролюючим органам при здійсненні ними повноважень з контролю у сфері державних закупівель відповідно до законодавства, правоохоронним органам, органу оскарження під час розгляду скарг.

Відповідно до пункту 2.15 Порядку (Порядок N 155), у разі коли за результатами моніторингу закупівлі за зверненням замовника з певних питань не виявлено порушень законодавства у сфері державних закупівель, моніторинг закупівлі за ініціативою Мінекономрозвитку з цих питань надалі не здійснюється.

 

Заступник директор департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали