МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.03.2012 р. N 3303-05/8404-07

 

СТГО "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
вул. Червоноармійська, 7, м. Харків, 61052

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти устаткування для автоматичного оброблення інформації (програмно-апаратний комплекс центру обробки даних - 1 компл.) (оголошення N 203863 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 07.11.2011 N 133/6 (579/6)), проведеної СТГО "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 01.02.2012 N 3303-05/3557-12, лист Замовника від 16.02.2012 N НГ-07/93, зареєстрований у Мінекономрозвитку 22.02.2012 за N 12/23480)

II. Дата початку здійснення моніторингу: 02.02.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого, п'ятого та сьомого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155) (відповідність документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель, відповідність порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель та відповідність законодавству у сфері державних закупівель інших рішень, дій (бездіяльності) замовника, пов'язаних із здійсненням відповідної закупівлі та виконанням договору про закупівлю)

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до листа-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 01.02.2012 N 3303-05/3557-12, Замовник повинен надати до Мінекономрозвитку, зокрема, запити щодо отримання документації конкурсних торгів та пояснення Замовника щодо потреби у здійсненні вищезазначеної закупівлі, а також інформацію щодо формування очікуваної вартості предмета закупівлі. Указані документи Замовником до Мінекомрозвитку не надано.

При складанні річного плану закупівель на 2011, Замовником не дотримано вимог, встановлених пунктом 3 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованої в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919, відповідно до якої у колонці 1 вказується найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, який затверджується Мінекономрозвитку.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації (програмно-апаратний комплекс центру обробки даних - 1 компл.) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 07.11.2011 N 1.

Документація конкурсних торгів оформлена у відповідності до стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженій наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 N 919 (зареєстрованого в Мін'юсті 06.08.2010 за N 622/17917).

Водночас, у додатку 3 "Технічне завдання, технічна специфікація" до документації конкурсних торгів Замовника (далі - Додаток 3) зазначено марку виробника, а саме Hewlett-Packard.

Пунктом 3 частини другої статті 22 Закону зокрема, встановлено, що технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент".

При цьому, всупереч вимозі передбаченій пунктом 3 частини другої статті 22 Закону у додатку 3 до документації конкурсних торгів Замовника відсутня вказівка щодо можливості подання пропозиції еквіваленту предмета закупівлі.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозиції, цінових пропозицій) від 07.12.2011 та протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозиції, цінових пропозицій) N 3 для участі у процедурі надано наступні пропозиції:

N п/п

Назва учасника

Цінова пропозиція

1

ТОВ " СМІТ. Комп'ютери та мережі"

2470843,50 грн., в т. ч. ПДВ

2

ПрАТ "Інком"

2363473,20 грн., в т. ч. ПДВ

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозиції, цінових пропозицій) N 5 до оцінки допущено всі вищевказані пропозиції учасників, а переможцем процедури закупівлі відповідно до критерію оцінки "Ціна", встановленого у додатку 4 "Методика та критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів Замовника, визначено ПрАТ "Інком" (ціна пропозиції становить: 2363473,20 грн.), з яким укладено договір про закупівлю від 30.12.2011 N П/ІОЦ-11 2077/410.

Водночас у додатку 1 "Кваліфікаційні критерії до учасників та перелік документів, що мають бути надані для підтвердження кваліфікації" до документації конкурсних торгів Замовника, передбачено, що учасники повинні подати документально підтверджену інформацію про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, зокрема, інформацію про досвід виконання аналогічних договорів у вигляді довідки згідно встановленої Замовником форми.

Разом з цим пропозиція конкурсних торгів ТОВ "СМІТ. Комп'ютери та мережі" не містить довідки "Інформація про досвід виконання аналогічних договорів".

При цьому, згідно з абзацом другим пункту 1 частини першої статті 29 Закону, у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частинах четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з невідповідністю учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та відміна процедури закупівлі у зв'язку з тим, що до оцінки допущено менше двох учасників, є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозицію конкурсних торгів ТОВ "СМІТ. Комп'ютери та мережі" на підставі абзацу другогопункту 1 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі згідно абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням пункту 3 частини другої, частини третьої статті 22, частини четвертої, п'ятої статті 28, абзацу другого пункту 1 частини першої статті 29, абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону.

VII. Додаткова інформація

Пунктом 3.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Відповідно до пункту 3.15 Порядку (Порядок N 155) замовник може надавати висновок контролюючим органам при здійсненні ними повноважень з контролю у сфері державних закупівель відповідно до законодавства, правоохоронним органам, органу оскарження під час розгляду скарг.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали