МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.02.2012 р. N 3304-04/6939-12

ДП "НАЕК "Енергоатом"
вул. Вєтрова, 3, м. Київ, 01032

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти вентилів, кранів, клапанів та подібних виробів (регулюючі клапани для ВП ХАЕС, бл. N 1, 2 од.) (оголошення N 044585 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 25.04.2011 N 49 (495)), проведеної ДП "НАЕК "Енергоатом" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 19.01.2012 N 3304-04/1823-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 19.01.2012

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого, п'ятого та сьомого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Згідно витягу з протоколу засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 13.04.2011 (б/н) прийнято рішення про застосування процедури відкритих торгів на закупівлю вентилів, кранів, клапанів та подібних виробів (регулюючі клапани для ВП ХАЕС, бл. N 1, 2 од.) та затверджено документацію конкурсних торгів.

Оголошення про результати процедури закупівлі опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 25.04.2011 N 49 (495) (оголошення N 044585).

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 26.05.2011 N 2682 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 26.05.2011 N 2682 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Цінова пропозиція, євро

1

IRT Ingenieur - und reparatur - Transfer GmbH Anlagenservice

566700,00

2

IN VALVES GmbH

542636,48

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 07.06.2011 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів фірми IRT Ingenieur - und reparatur - Transfer GmbH Anlagenservice та фірми IN VALVES GmbH, а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "ціна" визначено фірму IN VALVES GmbH (ціна пропозиції становить 542636,48 Євро), з якою укладено контракт від 07.07.2011 N 1116111258.

Відповідно до поданих документів:

Учасник процедури закупівлі - фірма IRT Ingenieur - und reparatur - Transfer GmbH Anlagenservice згідно з довіреністю від 15.12.2010 має ексклюзивні повноваження з постачання для атомних електричних станцій України комплектів арматури та запасних частин для арматури.

Учаснику процедури закупівлі - фірмі IN VALVES GmbH відповідно до довіреності від 02.05.2011 надано повноваження представляти інтереси компанії Sempell AG, яка є виробником товарів, запропонованих для постачання, перед НАЕК "Енергоатом", приймаючи участь у тендері на закупівлю "Запасні частини до вентилів, кранів, клапанів та подібних виробів (регулюючі клапани) для Хмельницької АЕС, блок N 1".

У пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III документації конкурсних торгів встановлено, що у разі якщо учасник конкурсних торгів є офіційним представником виробника, то у складі конкурсної пропозиції необхідно надати:

довідку виробника (складену у довільній формі, підписану та скріплену печаткою), обладнання якого буде постачатися учасником, щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виробництва товару;

довідку виробника (складену у довільній формі, підписану та скріплену печаткою) про наявність персоналу відповідної кваліфікації, необхідного для виробництва товару, що є предметом закупівлі, та довідку учасника (складену у довільній формі, підписану та скріплену печаткою) про наявність персоналу відповідної кваліфікації, необхідного для постачання товару.

При цьому копія пропозиції конкурсних торгів фірми IRT Ingenieur - und reparatur - Transfer GmbH Anlagenservice містить довідку від 25.05.2011 N 10/02/04 щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази у фірми виробника товару - Sempell AG на фірмовому бланку підписану та скріплену печаткою фірми IRT Ingenieur - und reparatur - Transfer GmbH Anlagenservice.

Копія пропозиції конкурсних торгів фірми IN VALVES GmbH містить довідку від 25.05.2011 N U/02/04 щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази у фірми виробника товару - Sempell AG на фірмовому бланку, підписану та скріплену печаткою фірми IN VALVES GmbH.

Таким чином, всупереч вимозі пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III документації конкурсних торгів, пропозиції конкурсних торгів учасників не містять довідки про наявність обладнання та матеріально-технічних баз, підписаних та скріплених печаткою виробника.

Крім того, учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів не надано довідку про наявність персоналу відповідної кваліфікації, необхідного для виробництва товару, що є предметом закупівлі, підписану та скріплену печаткою виробника.

Частиною першою статті 16 Закону встановлено, що замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Абзацом четвертим частини другої зазначеної статті Закону передбачено, що для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, а саме документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів.

Пунктом 33 частини першої статті 1 Закону встановлено, що учасником процедури закупівлі, зокрема, є юридичні особи, які подали позиції конкурсних торгів.

У пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III документації конкурсних торгів вказано, що учасник повинен надати документ, який підтверджує досвід виконання аналогічних договорів.

Водночас копії пропозиції конкурсних торгів фірми IN VALVES GmbH містять документ про підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів компанією Sempell AG, а документального підтвердження виконання аналогічних договорів фірмою IN VALVES GmbH - учасником процедури закупівлі не надано.

Таким чином, пропозиції конкурсних торгів IRT Ingenieur - und reparatur - Transfer GmbH Anlagenservice та IN VALVES GmbH не відповідають вимогам пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III документації конкурсних торгів.

Разом з тим у абзаці першому пункту 1 та у пункті 3 частини першої статті 29 Закону передбачено, що у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частинах четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з невідповідністю учасника кваліфікаційним вимогам та невідповідністю пропозиції конкурсних торгів учасника документації конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Крім того, у абзаці сьомому частини першої статті 30 Закону встановлено, що замовник зобов'язаний відмінити процедуру закупівлі у разі відхилення усіх пропозицій конкурсних торгів.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку встановлено, що Замовником не дотримано вимог частин четвертої та п'ятої статті 28, абзацу першого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 та абзацу сьомого статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу та відповідно до пункту 5 частини другої статті 8 Закону Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вищевикладені зауваження та вжити заходів щодо недопущення таких порушень у майбутньому при проведенні процедур закупівель.

VIII. Додаткова інформація

Згідно з пунктом 2.13 Порядку (Порядок N 155) висновок, наданий Мінекономрозвитку за результатами здійснення моніторингу закупівлі за ініціативою Мінекономрозвитку, має рекомендаційний характер і може бути самостійно врахований замовником під час проведення відповідної процедури закупівлі.

Пунктом 2.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що замовник може надавати висновок контролюючим органам при здійсненні ними повноважень з контролю у сфері державних закупівель відповідно до законодавства, правоохоронним органам, органу оскарження під час розгляду скарг.

Правові наслідки вищевказаних дій та рішень Замовника визначаються відповідно до статті 43 Закону та статті 16414 Кодексу України про адміністративні порушення.

З огляду на зазначене, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали