МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.02.2012 р. N 3303-05/6921-12

ДК "Укртрансгаз"
ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг процедури закупівлі за державні кошти "послуг з видобування нафти та газу" (профілактичних та оперативних робіт з попередження та ліквідації флюїдопроявлень на свердловинах ПСГ ДК "Укртрансгаз") (оголошення N 198283 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 07.11.2011 N 133 (579)), проведеної дочірньою компанією "Укртрансгаз" публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - Замовник), за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: лист-звернення Замовника від 08.02.2012 N 1292/37, зареєстрований в Мінекономрозвитку від 09.02.2012 N 12/18141-12.

II. Дата початку здійснення моніторингу: 13.02.2012

III. Вид моніторингу: за обґрунтованим зверненням замовника.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців третього та сьомого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу повідомляємо наступне.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг з видобування нафти та газу (профілактичних та оперативних робіт з попередження та ліквідації флюїдопроявлень на свердловинах ПСГ ДК "Укртрансгаз") (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 20.10.2011 N к-11-175.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 15.12.2011 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 15.12.2011 N к-11-175-р до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Цінова пропозиція, грн. з ПДВ

1

Дочірнє підприємство "Воєнізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба "ЛІКВО" нафтогазової промисловості" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

7450472,38

2

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Управління МНС в Полтавській області

2044022,64

3

Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛОПТТОРГ-Х"

7998510,01

У підпункті 1.4.2 пункту 1.4 додатка N II "Кваліфікаційні критерії та інші вимоги до Учасників торгів" (далі - Додаток N II) до документації конкурсних торгів визначено, що учасник на підтвердження фінансової спроможності подає звіт про фінансові результати (форма N 2, для суб'єктів малого підприємництва - форма N 2-М) за останній звітний квартал поточного року з відміткою про прийняття управлінням державної статистики за місцем знаходження учасника. У разі якщо для Учасника законодавство не передбачає складання вказаних документів по зазначених формах, такий Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає оригінал листа із зазначенням підстави не складання документів по зазначених вище формах, з посиланням на статтю (частину) та назву нормативно-правового акта.

Пропозиція конкурсних торгів аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління МНС в Полтавській області містить звіт про результати фінансової діяльності (форма N 9д, N 9м (Порядок N 44)) за 2010 рік.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління МНС в Полтавській області відсутній лист із зазначенням підстави не складання документів по зазначених вище формах, з посиланням на статтю (частину) та назву нормативно-правового акта.

Згідно з пунктом 7 розділу 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" передбачено, що учасник подає відомості про осіб (лист у довільній формі), яким надано право на укладання договору про закупівлю з наданням документів, що підтверджують правомочність таких осіб на укладення договору (якщо надання таких документів не передбачено у Додатку N II документації конкурсних торгів).

Водночас у пропозиції конкурсних торгів відсутній лист у довільній формі, що містить відомості про осіб, яким надано право на укладання договору про закупівлю з наданням документів, а подано лише документи, що підтверджують правомочність осіб на укладення договору згідно підпункту 2.1.1 пункту 2.1 Додатка N II документації конкурсних торгів.

Таким чином, пропозиція конкурсних торгів аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління МНС в Полтавській області не відповідає вимогам підпункті 1.4.2 пункту 1.4 та пункту 7 розділу 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника".

Рішення про відхилення пропозиції конкурсних торгів аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління МНС в Полтавській області оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника 16.01.2012 N к-11-175-вдх.

Поряд з тим слід зазначити, що відповідно до підпункту 2.6.1 пункту 2.6 глави 2 "Склад звітності та періодичність її подання за належністю" Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 05.01.2011 N 2 (Порядок N 2), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.02.2011 N 144/18882, періодичність подання звіту про результати фінансової діяльності розпорядників державних (форма N 9д, N 9м (Порядок N 2)) - річна.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 16.01.2011 N к-11-175-0 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів Дочірнього підприємства "Воєнізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба "ЛІКВО" нафтогазової промисловості" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (ціна пропозиції становить 7450472,38 грн.) та Товариства з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛОПТТОРГ-Х" (ціна пропозиції становить 7998510,01 грн.).

Рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів Дочірнього підприємства "Воєнізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба "ЛІКВО" нафтогазової промисловості" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 16.01.2011 N к-11-175-а.

Разом з тим, підпунктами 1.4.1 та 1.4.2 пункту 1.4 Додатка N II документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів подає копію балансу підприємства (форма N 1) за останній звітній період та за останній звітній квартал поточного року з відміткою про прийняття управлінням державної статистики за місцем знаходження учасника, та копію звіту про фінансові результати (форма N 2) за останній звітній період та за останній звітній квартал поточного року з відміткою про прийняття управлінням державної статистики за місцем знаходження учасника або з відміткою про прийняття відповідного органу, в який учасник подає ці документи.

Разом з цим всупереч вищевказаним вимогам документації конкурсних торгів у складі пропозиції конкурсних торгів дочірнього підприємства "Воєнізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба "ЛІКВО" нафтогазової промисловості" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" надано копію балансу станом на 30.09.2011, яка не містить відмітки про прийняття управлінням державної статистики за місцем знаходження учасника, або з відміткою про прийняття відповідним органом, в який учасник подає ці документи.

Таким чином, пропозиція конкурсних торгів дочірнього підприємства "Воєнізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба "ЛІКВО" нафтогазової промисловості" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" не відповідає вимогам підпунктів 1.4.1 та 1.4.2 пункту 1.4 Додатка N II документації конкурсних торгів.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частинах четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Також повідомляємо, що Законом не визначені підстави для застосування процедури закупівлі "відкриті торги".

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку встановлено, що Замовником не дотримано вимог частин четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29 та абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує відмінити результати зазначеної процедури закупівлі на підставі абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону.

VIII. Додаткова інформація

Згідно з пунктом 2.13 Порядку (Порядок N 155) висновок, наданий Мінекономрозвитку за результатами здійснення моніторингу закупівлі за зверненням замовника, має рекомендаційний характер і може бути самостійно врахований замовником під час проведення відповідної процедури закупівлі.

Пунктом 2.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що замовник може надавати висновок контролюючим органам при здійсненні ними повноважень з контролю у сфері державних закупівель відповідно до законодавства, правоохоронним органам, органу оскарження під час розгляду скарг.

Відповідно до пункту 2.15 Порядку (Порядок N 155) у разі коли за результатами моніторингу закупівлі за зверненням замовника з певних питань не виявлено порушень законодавства у сфері державних закупівель, моніторинг закупівлі за ініціативою Мінекономрозвитку з цих питань надалі не здійснюється.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали