МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.03.2012 р. N 3304-04/9165-12

 

ДП "НАЕК "Енергоатом"
01032, м. Київ, вул. Вєтрова, 3

Копія:

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване (обладнання для реконструкції резервних дизельних електростанцій (РДЕС) для ВП ЮУАЕС, бл. N 1) (оголошення N 152652(ТЕХ) в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 05.09.2011 N 106 (552)), проведеної ДП "НАЕК "Енергоатом" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 14.02.2012 N 3304-04/5211-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 15.02.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, щодо яких здійснено моніторинг: згідно абзаців четвертого і п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Відповідно до форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованої у Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (зі змінами) (далі - форма), річний план затверджується рішенням комітету з конкурсних торгів, підписується головою комітету конкурсних торгів, секретарем комітету конкурсних торгів та повинен містити відбиток печатки Замовника.

Річний план закупівель Замовника на 2011 рік, складений згідно з формою, до Мінекономрозвитку не надано.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване (обладнання для реконструкції резервних дизельних електростанцій (РДЕС)) за кодом ДК 016-97 33.30.1 для ВП ЮУАЕС бл. N 1 для ДП НАЕК "Енергоатом" (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 22.08.2011 N 51/1.

У пункті 2 частини другої статті 22 Закону та пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованого в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна, зокрема містити вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з цим, документація конкурсних торгів не містить вимог та інформації про спосіб документального підтвердження учасником, відсутності підстав для відмови в участі, передбачених пунктами 2, 4, 5, 8 частини першої статті 17 Закону.

Крім того, у статті 15 Закону передбачено, що під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову.

Усупереч вимогам, установленим устатті 15 Закону, додаток 3 "Технічні вимоги" до документації конкурсних торгів складений російською мовою.

Ураховуючи вищевказане, документація конкурсних не відповідає вимогам, передбаченим статтею 15 Закону,пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та стандартній документації конкурсних торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 05.10.2011 N 2837 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 05.10.2011 N 2837 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Вестрон"

52235570 гривень без ПДВ, 62682684 гривень, у т. ч. ПДВ

2

ТОВ "Позитрон GmbH"

52489034 гривень без ПДВ, 62986840,80 гривні, у т. ч. ПДВ

У пункті 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 05.10.2011 N 2837 Замовнику слід зазначати про спосіб отримання пропозицій конкурсних торгів.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 18.10.2011 N 2837 до оцінки допущено всі вищевказані пропозиції учасників, а переможцем процедури закупівлі відповідно до критерію оцінки "Ціна", встановленого у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено ТОВ "Вестрон" (ціна пропозиції становить - 52235570 гривень без ПДВ), з яким укладено договір поставки від 17.11.2011 N 141100.

Пунктом 7 "Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу I "Загальні положення" документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиції конкурсних торгів, підготовлені учасниками-резидентами України, а також вся кореспонденція та документація, пов'язані з цими пропозиціями конкурсних торгів, якими обмінюються учасники - резиденти України та Замовник, повинні бути складені українською мовою.

Водночас пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Вестрон" і ТОВ "Позитрон GmbH" містять документи, складені російською мовою, у тому числі довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

У пункті 7 "Документи, що надаються Учасником в підтвердження відсутності підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" Замовником встановлено вимогу щодо надання засвідчених учасниками торгів копій сертифікатів системи якості або документів, що підтверджують наявність системи якості на підприємстві - виробнику товару.

Разом з цим, пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Вестрон" і ТОВ "Позитрон GmbH" не містять засвідчених учасниками копій сертифікатів системи якості або документів, що підтверджують наявність системи якості на підприємстві (-ах) - виробнику (-ах) товару (-ів), що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

Згідно з примітками додатку 2 "Технічна специфікація на закупівлю устаткування для керування технологічними процесами автоматизованого (обладнання для реконструкції резервних дизельних електростанцій (РДЕС)" до документації конкурсних торгів передбачено, що склад товару має бути розписаний за позиціями із зазначенням ТУ/технічних характеристик та ціни за складові.

При цьому у технічних специфікаціях на закупівлю устаткування для керування технологічними процесами автоматизованого (обладнання для реконструкції резервних дизельних електростанцій (РДЕС)" наданих ТОВ "Вестрон" і ТОВ "Позитрон GmbH" відсутня інформація щодо ціни за складові, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону, у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Таким чином, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Вестрон" і ТОВ "Позитрон GmbH" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

Крім цього слід зазначити,що у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів від 05.10.2011 N 2837, протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів від 18.10.2011 N 2837, а також звіті про результати проведення процедур відкритих торгів від 29.11.2011 N 2837 зазначена Замовником інформація щодо розміру авансу стосовно пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Позитрон GmbH" у 2012 році - 8 596 052,24 грн. не узгоджується з розміром авансу, зазначеним ТОВ "Позитрон GmbH" у поданій пропозиції конкурсних торгів, що становив суму у 8896052,24 грн.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого Мінекономрозвитку моніторингу встановлено, що процедуру закупівлі проведено Замовником з порушенням статті 15, пункту другого частини другої статті 22, частини четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомогочастини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вищезазначені зауваження та вжити заходи щодо недопущення таких порушень у майбутньому при проведенні процедур закупівель.

VIII. Додаткова інформація:

Правові наслідки вищевказаних дій та рішень Замовника визначаються відповідно до статті 43 Закону.

З огляду на зазначене Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали