МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.03.2012 р. N 3304-04/9230-12

 

ПАТ "Укртранснафта"
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7

Копія:

ЗАТ КБ "Приватбанк"

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон), та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг зі здавання під найм власної нерухомості (послуг з оренди офісного приміщення для розташування управління філії "ПМН") (оголошення про відкриті торги N 012639 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 14.03.2011 N 31/2 (477/2)), проведеної ПАТ "Укртранснафта" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 21.02.2012 N 3304-04/6141-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 21.02.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, щодо яких здійснено моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг зі здавання під найм власної нерухомості (послуг з оренди офісного приміщення для розташування управління філії "ПМН") (далі - документація конкурсних торгів) оформлені протоколами засідань комітету з конкурсних торгів Замовника від 03.03.2011 N 9/2011 та від 10.03.2011 N 10/2011 відповідно.

При цьому документація конкурсних торгів Замовника не відповідає стандартній документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкритих торгів, затвердженій наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованій в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 13.04.2011 N 9/2011 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ПАТ "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія"

4014636 грн. за 12 календарних місяців
334553 грн. за 1 календарний місяць

2

ПАТ "Одеський завод сільськогосподарського машинобудування"

3572400 грн. за 12 календарних місяців
297700 грн. за 1 календарний місяць

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 21.04.2011 N 11/2011 до оцінки допущено всі вищевказані пропозиції учасників, а переможцем процедури закупівлі відповідно до критерію оцінки "Ціна", установленого у пункті 28 "Оцінка та порівняння пропозицій конкурсних торгів" розділу III "Кваліфікцаійні критерії та критерії оцінки" документації конкурсних торгів визначено ПАТ "Одеський завод сільськогосподарського машинобудування" (ціна пропозиції становить - 3572400 грн. за 12 календарних місяців), з яким укладено договір надання оренди від 17.05.2011 N 1/2011.

У пункті 7 "Мова процедури закупівлі" розділу II "Інформаційна картка торгів" передбачено, що мова пропозицій конкурсних торгів, яка подається резидентами України, - українська.

Водночас усупереч вимозі, установленій у пункті 7 "Мова процедури закупівлі" розділу II "Інформаційна картка торгів", учасниками надано документи, які складено російською мовою, а саме:

ПАТ "Одеський завод сільськогосподарського машинобудування" надано наказ від 19.11.2010 N 48, довідки ПАТ КБ "ПриватБанк" від 05.04.2011 N 2083 та від 05.04.2011 N 2084;

ПАТ "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія" надано довідку ПАТ КБ "ПриватБанк" від 05.04.2011 N 2085.

Пунктом 8 "Документи, які складають пропозицію конкурсних торгів" розділу II "Інформаційна картка торгів" документації конкурсних торгів передбачено, що пропозиція конкурсних торгів учасника додатково повинна включати наступні документи, зокрема:

- копію свідоцтва про реєстрацію підприємства, завірену Учасником;

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, завірену Учасником (у випадку наявності);

- копію довідки про взяття на облік платника податків (форма N 4-ОПП) (Порядок N 1588), завірену Учасником.

Разом з цим, пропозиція конкурсних торгів ПАТ "Одеський завод сільськогосподарського машинобудування" містить копії вищевказаних документів не засвідчені Учасником, що суперечить вимогам документації конкурсних торгів.

Розділом V "Вимоги до предмету закупівлі" документації конкурсних торгів установлено, що вартість та порядок розрахунків за комунальні послуги (опалення, водопостачання, водовідведення тощо) повинні надаватися до комерційної пропозиції окремим додатком.

При цьому пропозиції конкурсних торгів ПАТ "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія" та ПАТ "Одеський завод сільськогосподарського машинобудування" не містять додаток до комерційної пропозиції щодо вартості та порядку розрахунку за комунальні послуги (опалення, водопостачання, водовідведення тощо), що суперечить вимогам документації конкурсних торгів.

Крім того, розділом V "Вимоги до предмету закупівлі" документації конкурсних торгів установлено вимоги до кількості кімнат, зокрема в приміщенні повинно бути розміщено:

не менше 2 кімнат площею до 50 - 65 кв. м (для розміщення співробітників);

не менше 2 кімнат площею до 50 - 65 кв. м (для проведення нарад).

Водночас відповідно до опису запропонованого для оренди об'єкта нерухомості, наданого у складі пропозиції конкурсних торгів ПАТ "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія" (далі - опис), в приміщенні розташовані кімнати, а саме:

2 кімнати площею 83 кв. м (для розміщення співробітників);

2 кімнат площею 237 кв. м та 90,8 кв. м (для проведення нарад).

Відповідно до розділу V "Вимоги до предмету закупівлі" документації конкурсних торгів, зокрема кожне робоче місце повинно бути оснащене мінімум трьома електричними розетками, а приміщення - двома незалежними джерелами електроживлення чи джерелом безперебійного живлення.

Поряд з тим в описі вказано, що кількість електричних розеток на кімнату не менше двох та приміщення не обладнано незалежними джерелами електроживлення чи джерелом безперебійного живлення

Враховуючи вищевикладене, пропозиція конкурсних торгів ПАТ "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія" не відповідає вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником у документації конкурсних торгів.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Таким чином, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ПАТ "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія" та ПАТ "Одеський завод сільськогосподарського машинобудування" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону і відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого Мінекономрозвитку моніторингу встановлено, що процедуру закупівлі проведено Замовником з порушенням частини четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вищезазначені зауваження та вжити заходів щодо недопущення таких порушень у майбутньому при проведенні процедур закупівель.

VIII. Додаткова інформація

Правові наслідки вищевказаних дій та рішень Замовника визначаються відповідно до статті 43 Закону.

З огляду на зазначене Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали