МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 16.03.2012 р. N 3304-04/9726-12

 

ДП "НАЕК "Енергоатом"
01032, м. Київ, вул. Вєтрова, 3

Копія:

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване (2 лоти) (обладнання для заміни системи контролю та управління систем нормальної експлуатації турбінного відділення (СКУ СНЕ ТВ) для потреб ВП ЮУАЕС, бл. N 1) (оголошення N 197536 (ТЕХ) в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 07.11.2011 N 133 (579)), проведеної ДП "НАЕК "Енергоатом" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 14.02.2012 N 3304-04/5208-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 15.02.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Відповідно до форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (зі змінами) (далі - форма) річний план затверджується рішенням комітету з конкурсних торгів, підписується головою комітету конкурсних торгів, секретарем комітету конкурсних торгів та містить відбиток печатки Замовника.

При цьому у річному плані закупівель Замовника на 2011 рік не зазначено рішення комітету з конкурсних торгів (дата та номер протоколу засідання комітету з конкурсних торгів), яким затверджено річний план закупівель та зміни та відсутній відбиток печатки Замовника.

Ураховуючи вищевказане, річний план закупівель на 2011 рік Замовника не відповідає формі, встановленій Наказом.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване (обладнання для заміни системи контролю та управління систем нормальної експлуатації турбінного відділення (СКУ СНЕ ТВ) для потреб ВП ЮУАЕС, бл. N 1) за кодом ДК 016-97 33.30.1 (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 28.10.2011.

У зв'язку із внесенням змін до документації конкурсних торгів (протоколи засідання комітету конкурсних торгів від 29.11.2011, від 13.12.2011, від 20.12.2011 та від 27.12.2011) дату розкриття пропозицій конкурсних торгів було перенесено на 10.01.2012.

У пункті 2 частини другої статті 22 Закону та пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів) передбачено, що документація конкурсних торгів повинна, зокрема, містити вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з цим, документація конкурсних торгів не містить вимог та інформації про спосіб документального підтвердження учасником, відсутності підстав для відмови в участі, передбачених пунктами 2, 4, 5, 8 частини першої статті 17 Закону.

Крім того, у статті 15 Закону передбачено, що під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову.

Усупереч вимогам, установленим у статті 15 Закону, додаток 3 "Технічні вимоги" до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи вищевказане, документація конкурсних не відповідає вимогам, передбаченим статтею 15 Закону, пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та стандартній документації конкурсних торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 10.01.2012 N 2894 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 10.01.2012 N 2894 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "НВП "Моноліт Енерго"

Лот 1 - 4780000,00 грн. без ПДВ
             5736000,00 грн. у т. ч. ПДВ

Лот 2 - 108476000,00 грн. без ПДВ
             130160400,00 грн. у т. ч. ПДВ

2

ТОВ НВП "Хартрон - Інкор ЛТД"

Лот 1 - 5300000,00 грн. без ПДВ
             6360000,00 грн. у т. ч. ПДВ

3

ПрАТ "Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання "Імпульс"

Лот 2 - 118105910,00 грн. без ПДВ
             141727092,00 грн. у т. ч. ПДВ

4

ПАТ "НВП "Радій"

Лот 2 - 112416862,95 грн. без ПДВ
             134900235,54 грн. у т. ч. ПДВ

У пункті 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 10.01.2012 N 2894 Замовником не зазначено способу отримання пропозицій конкурсних торгів (колонка 2), що не відповідає формі реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженій Наказом.

За результатами розгляду та відповідно до протоколу розгляду та відхилення пропозицій конкурсних торгів від 24.01.2012 N 2894 - лот 2 пропозицію конкурсних торгів ТОВ "НВП "Моноліт Енерго" за лотом N 2 відхилено на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону у зв'язку з невідповідністю вимогам документації конкурсних торгів.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 24.01.2012 N 2894 переможцями процедури закупівлі відповідно до критерію оцінки "Ціна", встановленого у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено:

за лотом 1 - ТОВ "НВП "Моноліт Енерго" (ціна пропозиції становить 4780000,00 грн. без ПДВ), з яким укладено договір поставки від 23.02.2012 N 11611256;

за лотом 2 - ПАТ "НВП "Радій" (ціна пропозиції становить 112416862,95 грн. без ПДВ), з яким укладено договір поставки від 16.02.2012 N 11611244.

Пунктом 7 "Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу I "Загальні положення" документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиції конкурсних торгів, підготовлені учасниками-резидентами України, а також вся кореспонденція та документація, пов'язані з цими пропозиціями конкурсних торгів, якими обмінюються учасники-резиденти України та Замовник, повинні бути складені українською мовою.

Водночас пропозиції конкурсних торгів ТОВ "НВП "Моноліт Енерго", ТОВ "НВП "Хартрон - Інкор ЛТД", ПрАТ "Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання "Імпульс", ПАТ "НВП "Радій" (далі - Учасники) містять документи, складені російською мовою, а саме:

ТОВ "НВП "Моноліт Енерго" надано протокол N 1 загальних зборів учасників ТОВ "НВП "Моноліт Енерго" від 18.01.2011, довідку про чисельність і склад працівників, технічне завдання "Программно-технический комплекс информационно-управляющей системы систем нормальной эксплуатации важных для безопасности ПТК ИУС СНЭ ВБ";

ТОВ НВП "Хартрон - Інкор ЛТД" надано довідку відділення N 18 ПАТ "Східно-Український банк "ГРАНТ" від 14.12.2011 N 78;

ПрАТ "Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання "Імпульс" надано технічну пропозицію "Замена СКУ СНЭ ТО энергоблоков N 1, 2 ЮУ АЭС";

ПАТ "НВП "Радій" надано технічне завдання "Программно-технический комплекс системы нормальной эксплуатации турбинного отделения важной для безопасности (ПТК СНЭ ТО ВБ)".

Таким чином, пропозиції конкурсних торгів Учасників не відповідають вимогам, встановленим у пункті 7 "Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу І "Загальні положення" документації конкурсних торгів.

Пунктом 7 "Документи, що надаються Учасником в підтвердження відсутності підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" передбачено надання у складі пропозиції конкурсних торгів засвідченої учасником торгів копії сертифікату системи якості або документа, що підтверджує наявність системи якості на підприємстві - виробнику товару.

Відповідно до "Пропозиції конкурсних торгів (цінова) на закупівлю устаткування для керування технологічними процесами автоматизованого (обладнання для заміни системи контролю та управління систем нормальної експлуатації турбінного відділення (СКУ СНЕ ТВ), лот 1 - обладнання системи контролю механічних величин турбін (СКМВТ)", поданої ТОВ "НВП "Моноліт Енерго", виробником запропонованого комплексу програмно-технічних засобів СКМВТ АЕАЛ.421457.052 є ТОВ "НВП "Моноліт Енерго".

Водночас ТОВ "НВП Моноліт Енерго" у складі пропозиції конкурсних торгів надано засвідчену ТОВ "НВП "ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД" копію сертифікату на систему управління якістю від 28.05.2010 N UA2.003.04594-10, яким посвідчується, що система управління якістю стосовно виробництва та надання послуг, які випускаються ТОВ "НВП "ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД" згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідають вимогам ДСТУ ISO 9001:2009.

Таким чином, ТОВ "НВП "Моноліт Енерго" не виконано вимогу документації конкурсних торгів щодо надання у складі пропозиції конкурсних торгів засвідченої учасником торгів копії сертифікату системи якості або документа, що підтверджує наявність системи якості на підприємстві - виробнику товару.

Згідно з примітками додатка 1 "Пропозиції конкурсних торгів (цінова) на закупівлю устаткування для керування технологічними процесами автоматизованого (обладнання для заміни системи контролю та управління систем нормальної експлуатації турбінного відділення (СКУ СНЕ ТВ))" та додатка 2 "Технічна специфікація на закупівлю устаткування для керування технологічними процесами автоматизованого (обладнання для заміни системи контролю та управління системи нормальної експлуатації турбінного відділення (СКУ СНЕ ТВ))" до документації конкурсних торгів склад товару має бути розписаний за позиціями із зазначенням номенклатури, ТУ/технічних характеристик складових.

Разом з цим "Пропозиції конкурсних торгів (цінова) на закупівлю устаткування для керування технологічними процесами автоматизованого (обладнання для заміни системи контролю та управління систем нормальної експлуатації турбінного відділення (СКУ СНЕ ТВ))" та "Технічна специфікація на закупівлю устаткування для керування технологічними процесами автоматизованого (обладнання для заміни системи контролю та управління системи нормальної експлуатації турбінного відділення (СКУ СНЕ ТВ))", надані ТОВ "НВП "Хартрон - Інкор ЛТД", не містять інформації щодо складу товару за позиціями із зазначенням номенклатури, ТУ/технічних характеристик складових, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

Пунктом 3.6 додатка 3 "Технические требования на закупку товаров по теме: "Замена СКУ СНЭ ТО энергоблоков N 1, 2 ЮУ АЭС" документації конкурсних торгів встановлено, що по сейсмостійкості технічні засоби автоматизації, що входять до складу СКМВТ відповідно до вимог ПНАЕГ-5-006-87 повинні відповідати категорії I.

Поряд з тим, усупереч встановленим вимогам у пункті 3.6 додатка 3 "Технические требования на закупку товаров по теме: "Замена СКУ СНЭ ТО энергоблоков N 1, 2 ЮУ АЭС" документації конкурсних торгів, Учасникам у складі пропозицій конкурсних торгів (лот 1 та лот 2) відповідно до Технічних специфікацій на закупівлю устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване запропоновано технічні засоби автоматизації, що входять до складу СКМВТ II категорії сейсмостійкості.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Таким чином, Замовник повинен був відхилити всі пропозиції конкурсних торгів, подані за лотом N 1 та N 2, на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

Крім цього слід зазначити, що у пункті 6.1 оголошення про результати проведення торгів відсутня інформація стосовно дати акцепту та ціни договору за лотом 1.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого Мінекономрозвитку моніторингу встановлено, що процедуру закупівлі проведено Замовником з порушенням статті 15, пункту другого частини другої статті 22, частини четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вищезазначені зауваження та вжити заходи щодо недопущення таких порушень у майбутньому при проведенні процедур закупівель.

VIII. Додаткова інформація

Правові наслідки вищевказаних дій та рішень Замовника визначаються відповідно до статті 43 Закону.

З огляду на зазначене Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали