МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.03.2012 р. N 3304-04/11791-06

 

Управлінню державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києві
вул. Студентська, 9, м. Київ, 04050

Копія:

Державній казначейській службі України

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти "автомобілів легкових" (оголошення N 029218 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 13.01.2012 N 6/8 (608/8)), проведеної Управлінням державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києві (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 29.02.2012 N 3304-04/7436-08, лист Замовника від 14.03.2012 N 24/14-917, зареєстрований у Мінекономрозвитку 16.03.2012 за N 08/33196-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 29.02.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Річний план закупівель на 2012 рік, затверджений протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 17.01.2012 N 2, складений з порушенням встановленої форми річного плану закупівель та Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 за N 624/17919.

Відповідно до частини п'ятої статті 11 Закону рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів на закупівлю автомобілів легкових (34 од.) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.01.2012 N 1.

У документації конкурсних торгів Замовника на закупівлю автомобілів легкових (34 од.) (далі - документація конкурсних торгів) зазначено, що вона затверджена рішенням комітету з конкурсних торгів, яке оформлено протоколом від 12.01.2012 N 1.

При цьому у постановляючій частині протоколу комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.01.2012 N 1 не зазначено інформації про прийняття рішення щодо затвердження документації конкурсних торгів.

Відповідно до пункту 6 Інструкції щодо заповнення форми оголошення про проведення відкритих торгів, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919 (далі - Інструкція), інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, затвердженим наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 921 (далі - Порядок визначення предмета закупівлі).

Пунктом 2.1 Порядку визначення предмета закупівлі предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 23 і 30 частини першої статті 1 Закону та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822, за показником п'ятого знака (класифікаційне угруповання "категорія") із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

Всупереч пункту 6 Інструкції та пункту 2.1 Порядку визначення предмета закупівлі оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 13.01.2012 N 6/8 (608/8) N 029218, не містить конкретної назви товару.

У пункті 2 частини другої статті 22 Закону та пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948, передбачено, що в документації конкурсних торгів, зокрема, зазначаються вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

У пункті 4 "Відхилення пропозицій конкурсних торгів" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів встановлено, що Замовник відхиляє пропозиції учасників конкурсних торгів у разі, якщо вони не відповідають встановленим вимогам, зокрема статті 17 Закону.

Разом з тим у документації конкурсних торгів не встановлено спосіб документального підтвердження зазначених вимог, за виключенням вимоги, визначеної пунктом 8 частини першої статті 17 Закону, що не відповідає вимогам пункту 2 частини другої статті 22 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 14.02.2012 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника б/д б/н, розміщеному на веб-порталі уповноваженого органу, до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Автосоюз"

5875812,00

2

ТОВ "Європа-авто"

5846436,00

Копію протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та протоколу оцінки конкурсних пропозицій Замовником для здійснення моніторингу не надано.

Згідно з повідомленням про акцепт пропозиції конкурсних торгів від 16.02.2012, опублікованим в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" 17.02.2012 N 21/8 (623/8), переможцем конкурсних торгів визначено ТОВ "Європа-авто", з яким укладено договір поставки від 05.03.2012 N 0503/51-Д/2012/ГСП загальною вартістю 5846436,00 грн.

Пунктом 5 "Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

При цьому в пропозиціях конкурсних торгів учасників ТОВ "Автосоюз" та ТОВ "Європа-авто" указано, що пропозиції конкурсних торгів дійсні протягом 20 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, що суперечить вимозі, встановленій у пункті 5 "Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів.

Відповідно до пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатись, зокрема, з документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

Згідно з пунктом 1 "Оформлення пропозиції конкурсних торгів" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пропозиції конкурсних торгів.

Разом з тим пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Європа-авто" не містить документів, що підтверджують повноваження особи учасника щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника.

Таким чином, пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Європа-авто" не відповідає вимогам пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів (далі - пункт 6 розділу 3 документації конкурсних торгів) встановлено, що у складі пропозиції конкурсних торгів учасник повинен надати, зокрема, інформаційну довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство, та оригінал довідки з обслуговуючих банків про наявність рахунків та про відсутність заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями станом на 06.02.2012 або більш пізню дату, але не більше двомісячної давнини від фактичної дати розкриття (в разі якщо дата розкриття була перенесена на більш пізню дату).

У складі конкурсної пропозиції ТОВ "Автосоюз" надано довідку про відкритий рахунок та відсутність простроченої заборгованості по кредитам, видану ПАТ "Фінексбанк" 09.02.2012 за N 224-377.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Автосоюз" надано довідку про підприємство, що містить інформацію, зокрема, про розрахунковий рахунок учасника, відкритий у ПАТ "Райфайзен Банк Аваль".

Разом з тим на бланку ТОВ "Автосоюз" зазначено розрахунковий рахунок, що відкритий в ВАТ "Ерсте Банк".

Крім того, у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Європа-авто" не надано довідок з обслуговуючих банків про наявність рахунків.

Таким чином, ТОВ "Автосоюз" та ТОВ "Європа-авто" не надано документального підтвердження вимог пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів.

Пунктом 6 розділу 3 документації конкурсних торгів встановлено, що у складі пропозиції конкурсних торгів учасник повинен надати, зокрема, довідку у довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання договору про закупівлю (копії трудових книжок, дипломів тощо, не менш 3-х екземплярів).

Пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Автосоюз" не містить копії трудових книжок, дипломів та інших документів, що не відповідає вищезазначеній вимозі документації конкурсних торгів.

Крім того, пунктом 6 розділу 3 документації конкурсних торгів визначено, що у складі пропозиції конкурсних торгів учасник повинен надати, зокрема, інформацію про виконання аналогічних договорів на протязі 2010 - 2011 рр. (копії аналогічних договорів не менш 3-х екземплярів). Інформаційна довідка складена у довільній формі (назва, адреса, назва предмета закупівлі, сума договору).

Всупереч вищезазначеним вимогам документації конкурсних торгів ТОВ "Автосоюз" надано довідку про виконання поставок аналогічного характеру, в якій указана інформація про укладені договори з ВАТ "Укргідроенерго", Міністерством внутрішніх справ України та ДП "Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки", але при цьому надано копію тільки договору купівлі-продажу автомобіля від 14.09.2010 N 347070/409, укладеного з ДП "Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки".

Також ТОВ "Європа-авто" не надано копії договорів, а надано витяги з договорів купівлі-продажу від 08.09.2010 N 08/09-10, від 23.08.2011 N 2308-1 та від 17.03.2011 N 1703-1.

Пунктом 4 "Відхилення пропозицій конкурсних торгів" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено, зокрема, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати копію запиту на Державний департамент з питань банкрутства щодо надання йому довідки про відсутність причин, перелічених у пункті 8 частини 1 статті 17 Закону, з відміткою про отримання канцелярії органу, до якого звертається учасник.

Пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Автосоюз" та ТОВ "Європа-авто" не містять вищезазначених копій запитів, що не відповідає вимогам пункту 4 "Відхилення пропозицій конкурсних торгів" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів.

Разом з тим слід звернути увагу, що відповідно до пункту 1 Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, який подається до відповідного структурного підрозділу Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

У пункті 7 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" документації конкурсних торгів зазначено, що учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначена у додатку 3 до документації конкурсних торгів.

Додатком 3 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" визначено, зокрема, що автомобіль повинен бути комплектований переносним комплектом приладдя і інструментів.

У складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Автосоюз" та ТОВ "Європа-авто" відсутнє документальне підтвердження того, що автомобілі, які пропонуються, укомплектовані переносним комплектом приладдя і інструментів.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частинах четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Автосоюз" та ТОВ "Європа-авто" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог пункту 2 частини другої статті 22, частин четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29 та абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Додаткова інформація

Пунктом 3.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали