МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.03.2012 р. N 3304-04/12047-12

 

Комунальній установі по централізованому бухгалтерському обліку N 1 управління освіти Керченської міської ради
98300, АР Крим, м. Керч, вул. Єрьоменка, 9

Копія:

Державній казначейській службі України

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти культур овочевих (картоплі - 49100 кг, гороху - 1685 кг, квасолі - 400 кг) (оголошення N 218576 публікації запиту цінових пропозицій в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 05.12.2011 N 145 (591)), проведеної Комунальною установою по централізованому бухгалтерському обліку N 1 управління освіти Керченської міської ради (далі - Замовник) за процедурою "запит цінових пропозицій".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 29.02.2012 N 3304-04/7432-08).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 29.02.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Рішення про вибір процедури закупівлі та затвердження запиту цінових пропозицій (далі - запит цінових пропозицій) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 21.11.2011 N 6. Відповідно до річного плану закупівель на 2012 рік, затвердженого рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.11.2011 N 6, очікувана вартість закупівлі за предметом "культури овочеві" (код ДК 016-97: 01.11.2) становить 149450 гривень.

Відповідно до Інструкції про заповнення форми запиту цінових пропозицій, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрований у Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Інструкція), у підпункті 8.1 пункту 8 запиту цінових пропозицій повинно бути зазначено спосіб подання цінових пропозицій (особисто та/або поштою).

Поряд з цим, у підпункті 8.1 запиту цінових пропозицій Замовника не передбачено способу подання цінових пропозицій, що не відповідає вимогам підпункту 8.1 пункту 8 Інструкції.

Згідно з формою реєстру отриманих цінових пропозицій, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919, у пункті 5 реєстру отриманих цінових пропозицій замовники зобов'язані зазначити інформацію про дату, час і спосіб отримання цінових пропозицій (особисто або поштою).

Усупереч вищевказаній вимозі реєстр отриманих цінових пропозицій Замовника (колонка 2 пункту 5) не містить інформації щодо способу отримання цінових пропозицій (особисто або поштою).

Відповідно до протоколу розкриття цінових пропозицій від 21.12.2011 N 7 (далі - протокол розкриття) для участі у запиті цінових пропозицій були подані наступні пропозиції:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ФОП Заботін Ю. Г.

Ціна за 1 кг:
картопля - 12,50 грн.
горох - 6,35 грн.
квасоля - 18,00 грн.

2

ФОП Журін Д. А.

Ціна за 1 кг:
картопля - 16,80 грн.
горох - 7,00 грн.
квасоля - 20,00 грн.

Формою протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919, передбачено зокрема, що у колонці 4 пункту 5 "Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі" зазначається ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них).

Водночас протокол розкриття цінових пропозицій Замовника не містить інформації щодо цін пропозицій, а саме загальних вартостей предмета закупівлі, указаних учасниками в "Цінових пропозиціях", на підставі яких, згідно підпункту 2.2 пункту 2 Додатка 5 до запиту цінових пропозицій здійснювалася оцінка цінових пропозицій.

Згідно з протоколом оцінки цінових пропозицій від 26.12.2011 N 6 переможцем процедури "запиту цінових пропозицій" відповідно до критерію оцінки "Ціна" визначено ФОП Заботін Ю. Г. (цінова пропозиції становила 631649,75 грн. з ПДВ), з яким укладено договір про закупівлю від 06.01.2012 N 10.

Додатком 2 "Цінова пропозиція" до запиту цінових пропозицій Замовника встановлена форма "Цінова пропозиція", яка подається учасниками у складі цінової пропозиції. Поряд з цим учасник не повинен відступати від даної форми. Водночас ФОП Журін Д. А. у "Цінових пропозиції" зазначив, що зобов'язується постачати товар згідно з середньоринковими цінами. Сезонні знижки на зазначений товар узгоджуються сторонами в кожному окремому випадку, що не передбачено установленою формою.

У абзаці 10 додатка 1 "Вимоги Замовника щодо подання Учасниками цінових пропозицій" до запиту цінових пропозицій (далі - Додаток 1 до запиту цінових пропозицій) Замовником встановлено вимогу щодо надання учасником процедури закупівлі оригіналу або завіреної копії довідки, виданої відповідним органом про те, чи порушувалось проти учасника провадження у справі про банкрутство та чи не визнано його банкрутом в установленому порядку не більше місячної давності відносно дати розкриття.

Відповідно до Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Мін'юсту від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим у Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надаються за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідними структурними підрозділами Головного управління юстиції Мін'юсту, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства.

Разом з тим, пропозиції ФОП Заботін Ю. Г. та ФОП Журін Д. А. не містять довідки про те, що провадження у справі про банкрутство проти них не порушувалося та фізичні особи - підприємці не визнані банкрутами в установленому порядку, виданих відповідними Головними управліннями юстиції Мін'юста за місцем реєстрації учасників.

Крім того, відповідно до примітки Додатка 1 до запиту цінових пропозицій Замовником встановлено, що на всіх сторінках пропозиції, крім оригіналів документів, виданих іншими, ніж учасник установ, мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи. У разі якщо учасник є фізичною особою, то пропозиція повинна містити лише підписи учасника - фізичної особи.

Поряд з цим, у складі цінової пропозиції ФОП Заботін Ю. Г. надано копію "Удостоверение о качестве крупы" від 25.01.2011 N 16, яка не містить підпису учасника, що не відповідає вимогам запиту цінових пропозицій Замовника.

Згідно з частиною шостою статті 36 Закону замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 цього Закону.

Відповідно до частини сьомої статті 36 Закону Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій у випадках, визначених статтею 30 Закону.

Слід звернути увагу, що відхилення цінових пропозиції у зв'язку з їх невідповідністю вимогам, зазначеними у запиті цінових пропозицій, та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх цінових пропозицій є обов'язком, а не правом Замовника.

Таким чином, Замовник повинен був відхилити цінові пропозиції ФОП Заботін Ю. Г. та ФОП Журін Д. А. на підставі частини шостої статті 36 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

Разом з цим повідомляємо, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (Закон N 3205-VI) (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого Мінекономрозвитку моніторингу встановлено, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону та частини шостої статті 36 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 06.01.2012 N 10, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VII. Додаткова інформація

Правові наслідки вищевказаних дій та рішень Замовника визначаються відповідно до статті 43 Закону.

З огляду на зазначене Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали