МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.03.2012 р. N 3304-04/11972-08

 

КРУ "Клінічне територіальне медичне об'єднання "Університетська клініка"
вул. Київська, 69, м. Сімферополь,
АР Крим, 95017

Копія:

Державній казначейській службі України

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного (витратні матеріали для перитонеального діалізу) (оголошення N 027043 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 13.01.2012 N 13.01.2012 N 6/6 (608/6)), проведеної Кримською республіканською установою "Клінічне територіальне медичне об'єднання "Університетська клініка" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 29.02.2012 N 3304-04/7435-12, лист Замовника від 15.03.2012 N 667, зареєстрований у Мінекономрозвитку 20.03.2012 за N 08/34878-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 29.02.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до частини п'ятої статті 11 Закону рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів.

У документації конкурсних торгів Замовника на закупівлю устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного (витратні матеріали для перитонеального діалізу) (далі - документація конкурсних торгів) зазначено, що вона затверджена на засіданні комітету з конкурсних торгів протоколом від 12.01.2012 N 51.

При цьому, у резолютивній частині протоколу засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.01.2012 N 51 відсутня інформації щодо прийняття рішення про затвердження документації конкурсних торгів.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів конкурсних торгів на закупівлю устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного (витратні матеріали для перитонеального діалізу) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.01.2012 N 51 та 52.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 30.01.2012 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 30.01.2012 N 58 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Бакмед"

3008010,85

2

ТОВ "Лінк-Медитал"

3144581,07

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 06.02.2012 N 63 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Бакмед" та ТОВ "Лінк-Медитал", а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 5.1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів Замовника за критерієм оцінки "Ціна" з максимальною кількістю балів 100, визначено ТОВ "Бакмед" та укладено з ним договір від 14.02.2012 N 303.

У підпункті 7 пункту 3.6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що учасники повинні надати оригінал або нотаріально посвідчену копію довідки, видану уповноваженим органом, про відсутність рішення про порушення проти суб'єкта господарювання (учасника торгів) справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, видану не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

При цьому згідно з пунктом 1 Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, який подається до відповідного структурного підрозділу Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Разом з тим, всупереч підпункту 7 пункту 3.6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Бакмед" та ТОВ "Лінк-Медитал" надано довідки ДП "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" від 18.01.2012 N 218-25-25/62196 та від 24.01.2012 N 218-25-25/62915 відповідно.

Пунктом 3.1 "Оформлення пропозиції конкурсних торгів" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів установлено, що кожна частина пропозиції конкурсних торгів повинна бути прошита, завірена підписом учасника або його уповноваженої особи та скріплена печаткою (за наявності), мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів (Додаток 1), невиконання зазначених вимог спричиняє відхилення пропозиції конкурсних торгів.

Згідно з Додатком 1 документації конкурсних торгів реєстр документів щодо процедури закупівлі устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного (витратні матеріали для перитонеального діалізу) повинен містити посаду, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Лінк-Медитал" надано реєстри документів щодо процедури закупівлі устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного (витратні матеріали для перитонеального діалізу), в яких не указано посаду, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника та відсутній відбиток печатки, що не відповідає формі, встановленій у Додатку 1 документації конкурсних торгів.

Пунктом 3 частини першої статті 29 Закону встановлено, що у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону передбачено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозицію конкурсних торгів ТОВ "БАКМЕД" та ТОВ "Лінк-Медитал" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами моніторингу встановлено, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог частини четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29 та абзацу сьомого частини першої статті 30.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 14.02.2012 N 303, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

Пунктом 3.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали