МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.04.2012 р. N 3304-04/12685-12

 

ДП "НАЕК "Енергоатом"
01032, м. Київ, вул. Вєтрова, 3

Копія:

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"
вул. Горького, 127, м. Київ, 03150

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти ЗІП до арматури для ВП РАЕС бл. N 2, 3, 4 (2 лоти) (оголошення N 120334 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 25.07.2011 N 88 (534)), проведеної ДП "НАЕК "Енергоатом" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 06.03.2012 N 3304-04/8589-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 06.03.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Копію річного плану державних закупівель на 2011 рік всупереч вимозі пункту 3.7 Порядку (Порядок N 155) Замовник до Мінекономрозвитку не надав.

Положення про комітет з конкурсних торгів Замовника затверджено рішенням президента ДП "НАЕК "Енергоатом" від 17.12.2010 (далі - Положення).

Підпунктом 6.2.2 "Процедура закупівлі в одного учасника" пункту 6.2 "Порядок організації проведення окремих процедур закупівель" розділу 6 "Порядок організації процедур закупівель" (далі - підпункт 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6) зазначеного Положення визначено порядок організації проведення процедури закупівлі в одного учасника, зокрема щодо підготовки документів на погодження процедури закупівлі в одного учасника.

При цьому відповідно до статті 39 Закону Замовник самостійно приймає рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника та укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або декількома учасниками та акцепту пропозиції переможця процедури закупівлі в одного учасника.

Таким чином, підпункт 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6 Положення Замовника не узгоджується із статтею 39 Закону.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю деталей до вентилів, кранів та подібних виробів (ЗІП до арматури) для ВП РАЕС бл. N 2, 3, 4 за кодом ДК 016-97 29.13.2 оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.07.2011 (далі - документація конкурсних торгів).

Відповідно до пункту 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальні положення" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим у Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), замовник указує, зокрема адресу посадової особи уповноважену здійснювати зв'язок з учасниками.

При цьому у документації конкурсних торгів не зазначено адресу особи уповноваженої Замовником здійснювати зв'язок з учасниками, що не відповідає пункту 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальні положення" стандартної документації конкурсних торгів.

У статті 15 Закону передбачено, що під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову.

Усупереч вимогам, установленим у статті 15 Закону, додатки N 1 "Пропозиція конкурсних торгів (цінова)" на закупівлю деталей до вентилів, кранів та подібних виробів (запасні частини до арматури) (лоти NN 1, 2) та N 2 "Технічна специфікація до документації конкурсних торгів" на закупівлю деталей до вентилів, кранів та подібних виробів (запасні частини до арматури) (лоти NN 1, 2) до документації конкурсних торгів складені російською мовою.

У пункті 2 частини другої статті 22 Закону та пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів передбачено, що документація конкурсних торгів повинна, зокрема, містити вимоги, встановлені пунктами 2,4, 5 та 8 частини першої статті 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з цим, документація конкурсних торгів не містить вимог та інформації про спосіб документального підтвердження учасником, відсутності підстав для відмови в участі, передбачених пунктами 2, 4, 5, 8 частини першої статті 17 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 25.08.2011 N 2794 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 25.08.2011 N 2794 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції

1

IN VALVES GmbH

Лот N 2 - 26658,60 євро, згідно курсу НБУ 307107,072 грн.

2

IRT Ingenieur - und reparatur - Transfer GmbH Anlagenservice

Лот N 2 - 28353,00 євро, згідно курсу НБУ 326626,56 грн.

3

ТОВ "Ареко"

Лот N 1 - 1249720,00 грн. без ПДВ
1499664,00 грн., у т. ч. ПДВ

4

ПП "Інкла-Київ"

Лот N 1 - 1248388,00 грн. без ПДВ
1498065,60 грн., у т. ч. ПДВ

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 за N 624/17919, передбачено, що у пункті 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовник повинен зазначати інформацію про спосіб отримання пропозиції конкурсних торгів (особисто або поштою).

Водночас у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не указано спосіб подання учасниками пропозицій конкурсних торгів.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 06.09.2011 N 2794 переможцем процедури закупівлі відповідно до критерію оцінки "Ціна", встановленого у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, визначено:

за лотом N 1 - ПП "Інкла-Київ" (ціна пропозиції становить 1248388,00 грн. без ПДВ), з яким укладено договір поставки від 06.10.2011 N 1116111401;

за лотом N 2 - IN VALVES GmbH (ціна пропозиції становить 26658,60 євро, згідно курсу НБУ 307107,072 грн.), з яким укладено договір поставки від 03.10.2011 N 1116111390.

Пунктом 1 "Оформлення пропозицій конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" документації конкурсних торгів передбачено, що пропозиція конкурсних торгів повинна мати перелік усіх наявних в ній документів.

При цьому, копія пропозиції конкурсних торгів по лоту N 1 ПП "Інкла-Київ" не містить переліку усіх наявних в ній документів.

Пунктом 7 "Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу I "Загальні положення" (далі - пункт 7 розділу I) документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиції конкурсних торгів, підготовлені учасниками - резидентами України, а також вся кореспонденція та документація, пов'язані з цими пропозиціями конкурсних торгів, якими обмінюються учасники-резиденти та Замовник, повинні бути складені українською мовою.

Водночас пропозиції конкурсних торгів ПП "Інкла-Київ" та ТОВ "Ареко" подані за лотом N 1, в супереч вимогам пункту 7 розділу I документації конкурсних торгів, містять документи, складені російською та англійською, зокрема: надано "доверенность на право участия в тендере", "справку о наличии оборудования и материально-технической базы, необходимых для производства предлагаемых материалов", "справку о соответствии квалификации, знаний и опыта работников предприятия необходимых для производства предлагаемых материалов","Пропозиція конкурсних торгів (цінова)", "Технічна специфікація" та "Certificate of apporoval N FQA 0950152/A".

Частиною першою статті 16 Закону встановлено, що замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Абзацом четвертим частини другої статті 16 Закону передбачено, що для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, а саме, документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів.

Пунктом 33 частини першої статті 1 Закону встановлено, що учасником процедури закупівлі, зокрема є юридичні особи, які подали позиції конкурсних торгів.

У пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" документації конкурсних торгів вказано, що учасник повинен надати документ, який підтверджує досвід виконання аналогічних договорів.

Водночас копії пропозиції конкурсних торгів фірми IN VALVES GmbH та IRT Ingenieur - und reparatur - Transfer GmbH Anlagenservice містять документ про підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів компанією Sempell AG, а документального підтвердження виконання аналогічних договорів фірмою IN VALVES GmbH та IRT Ingenieur - und reparatur - Transfer GmbH Anlagenservice - учасниками процедури закупівлі не надано.

Таким чином, пропозиції конкурсних торгів IRT Ingenieur - und reparatur - Transfer GmbH Anlagenservice та IN VALVES GmbH не підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" документації конкурсних торгів.

Підпунктом 8 пункту 7 "Документи, що надаються Учасником в підтвердження відсутності підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі торгів" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" (далі - підпункт 8 пункту 7 розділу III) документації конкурсних торгів передбачено надання зокрема, засвідченої учасником торгів копії сертифікату системи якості або документа підтверджуючого наявність системи якості на підприємстві-виробнику товару.

Разом з тим, копії пропозиції конкурсних торгів по лоту N 1 ТОВ "Ареко" та ПП "Інкла-Київ", в супереч вимогам підпункту 8 пункту 7 розділу III документації конкурсних торгів, не містять засвідчені учасниками копії сертифіката ISO 9001:2008.

Абзацом першим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону передбачено, що у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю кваліфікаційним вимогам, а також документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищезазначене Замовник повинен був відхилити всі пропозиції конкурсних торгів на підставі абзацу першого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого Мінекономрозвитку моніторингу встановлено, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушеннямстатті 15, пункту другого частини 2 статті 22, частини четвертої та п'ятої статті 28, абзацу першого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вищезазначені зауваження та вжити заходи щодо недопущення таких порушень у майбутньому при проведенні процедур закупівель.

VIII. Додаткова інформація:

Правові наслідки вищевказаних дій та рішень Замовника визначаються відповідно до статті 43 Закону.

З огляду на зазначене Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали