МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.04.2012 р. N 3304-04/12442-12

 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
просп. Перемоги, 92/2, м. Київ, 03062

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти устаткування для автоматичного оброблення інформації (оголошенням N 044674 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 25.04.2011 N 49 (495)), проведеної Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 05.03.2012 N 3304-04/8295-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 05.03.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі копій матеріалів та оригіналів пропозицій конкурсних торгів учасників, наданих Замовником для здійснення моніторингу, встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919 (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 та 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами із зазначенням податку на додану вартість), а у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

При цьому всупереч пунктам 2, 6, 9 Інструкції річний план закупівель на 2011 рік не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб Замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, та очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість.

Рішення про затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 13.04.2011 N 44 (далі - документація конкурсних торгів).

Абзацом першим частини другої статті 23 Закону передбачено, що замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Протоколом засідання комітету конкурсних торгів Замовника від 06.05.2011 N 48 оформлено рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів.

Разом з цим усупереч вимогам абзацу першого частини другої статті 23 Закону Замовником не продовжено строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Пунктом 3 "Забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів визначено в пункті 4 "Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів.

Поряд з цим пункт 4 "Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" не містить інформації щодо строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, що не відповідає вимогам стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті від 10.08.2010 N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів).

Відповідно до пункту 2 "Виправлення арифметичних помилок" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" стандартної документації конкурсних торгів замовник зобов'язаний зазначити у документації конкурсних торгів умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Водночас документація конкурсних торгів Замовника не містить умов та порядку виправлення арифметичних помилок.

Пунктом 7 частини другої статті 22 Закону передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити проект договору або основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю.

Пунктом 2 "Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю" розділу VI "Укладання договору про закупівлю" стандартної документації конкурсних торгів встановлено, що істотні умови договору зазначаються замовником відповідно до вимог статей 40 та 41 Закону.

У пункті 2 "Істотні умов, які обов'язково включаються до договору про закупівлю" розділу VI "Укладання договору про закупівлю" документації конкурсних торгів вказано, що істотні умови договору зазначаються згідно, зокрема, додатка 5.

Відповідно до частини першої статті 41 Закону істотними умовами договору про закупівлю є, зокрема, вимоги щодо якості товарів, робіт та послуг, термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт, відповідальність сторін.

Разом з тим, усупереч вищезазначеним вимогам, у проекті договору, наведеного у додатку 5 до документації конкурсних торгів, відсутні вимоги щодо якості, строку та місця поставки товару.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 26.05.2011 N 53 до участі у процедурі надано наступні пропозиції:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "БМС Консалтинг"

40609020,36

2

ПАТ "Сістронікс Інформаційні Технології України"

41201152,48

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919, передбачено, що у пункті 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовник повинен зазначати інформацію про спосіб отримання пропозиції конкурсних торгів (особисто або поштою).

Водночас у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не указано спосіб подання учасниками пропозицій конкурсних торгів.

Частиною третьою статті 27 Закону встановлено, що під час розкриття пропозицій конкурсних торгів, зокрема, перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, та зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Згідно з формою протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919 (далі - форма протоколу розкриття пропозицій), у пункті 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовник зазначає інформацію про наявність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.

Поряд з цим пункт 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 26.05.2011 N 53 містить інформацію щодо правильності оформлення документів учасниками, що суперечить вимогам, встановленим у частині третій статті 27 Закону та формі протоколу розкриття пропозицій, за змістом.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 22.06.2011 N 59 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БМС Консалтинг" та ПАТ "Сістронікс Інформаційні Технології України" (далі - Учасники), а переможцем процедури закупівлі відповідно до критеріїв оцінки, встановлених у Додатку 4 "Критерії та методика оцінки пропозицій" до документації конкурсних торгів Замовника, визначено ТОВ "БМС Консалтинг" (ціна пропозиції становить 40609020,36 грн., у тому числі ПДВ 5504943,96 грн.), з яким укладено договір про закупівлю від 19.07.2011 N 131-Ф-11.

Відповідно до пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів "Пропозиція на участь у відкритих торгах", яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися за формою, встановленою Додатком 1 до документації конкурсних торгів, що є її невід'ємною частиною.

У Додатку 1 до документації конкурсних торгів передбачено, що у "Пропозиції на участь у відкритих торгах" зазначається спеціалізація підприємства, інформація про строк, протягом якого пропозиція конкурсних торгів вважається дійсною, та строк підписання договору.

Разом з цим "Пропозиція на участь у відкритих торгах" ТОВ "БМС Консалтинг" не містить інформацію щодо спеціалізація підприємства, а "Пропозиція на участь у відкритих торгах" ПАТ "Сістронікс Інформаційні Технології України" - інформацію про строк, протягом якого пропозиція конкурсних торгів вважається дійсною, та строк підписання договору, що суперечить формі "Пропозиція на участь у відкритих торгах", встановленій Замовником у Додатку 1 до документації конкурсних торгів.

Пунктом 7 "Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу I "Загальні положення" документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиція конкурсних торгів повинна бути складена українською мовою.

Водночас пропозиції конкурсних торгів Учасників містять документи, складені російською та англійською мовами, зокрема інформацію про технічні, якісні та кількісні характеристики закупівлі, сертифікати щодо проходження навчання, авторизаційні листи від представництв компаній виробників щодо можливості постачання обладнання.

Пунктом 4.2 Додатка 2 "Кваліфікаційні вимоги" до документації конкурсних торгів визначено, що учасник для підтвердження наявності в штаті не менше п'яти постійно працюючих сертифікованих спеціалістів відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, повинен надати у складі пропозиції конкурсних торгів копії відповідних сертифікатів Microsoft.

На виконання вищевказаної вимоги ТОВ "БМС Консалтинг" у складі пропозиції конкурсних торгів надав сертифікати Microsoft, видані Сергію Маховські, Артему Дамбровському, Олексію Головку, Олександру Дробязку, Олегу Коваленку та Олексію Артомову.

Водночас довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, подана у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БМС Консалтинг", містить інформації про штатних працівників ТОВ "БМС Консалтинг", в якій відсутня інформація щодо перебування вищевказаних осіб у трудових відносинах з ТОВ "БМС Консалтинг".

У додаткових вимогах Додатка 3 "Технічні вимоги щодо закупівлі устаткування для автоматичного оброблення інформації" документації конкурсних торгів (далі - Додаток 3) встановлено, що учасник повинен надати у складі пропозиції конкурсних торгів оригінали авторизаційних листів від представництв компаній виробників щодо можливості постачання згідно специфікації.

Відповідно до інформацій про технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі, наданих у складі пропозицій Учасників, для постачання пропонується, зокрема, обладнання компанії Cisco Systems International B.V.

Всупереч вимозі, встановленій у Додатку 3 документації конкурсних торгів, пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БМС Консалтинг" та ПАТ "Сістронікс Інформаційні Технології України" містять копії авторизаційних листів від 24.05.2011, наданих компанією Cisco Systems International B.V., щодо можливості постачання обладнання.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частинах четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозицій конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БМС Консалтинг" та ПАТ "Сістронікс Інформаційні Технології України" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог частини другої статті 23, частин четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вищезазначені зауваження та вжити заходів щодо недопущення порушень законодавства у сфері державних закупівель у майбутньому при проведенні процедур закупівель.

VIII. Додаткова інформація:

Пунктом 3.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали