МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.04.2012 р. N 3304-04/13359-12

 

ДП "НАЕК "Енергоатом"
01032, м. Київ, вул. Вєтрова, 3

Копія:

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"
вул. Горького, 127, м. Київ, 03150

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване (обладнання для заміни автоматизованої системи управління турбоустановкою (АСУТ-1000Р) на програмно-технічний комплекс системи регулювання турбіни (ПТК СРТ) бл. N 1 для ВП ЮУАЕС) (оголошення N 048963 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 02.05.2011 N 52 (498)), проведеної ДП "НАЕК "Енергоатом" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 13.03.2012 N 3304-04/9087-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 13.03.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Копію річного плану державних закупівель на 2011 рік всупереч вимозі пункту 3.7 Порядку (Порядок N 155) Замовник до Мінекономрозвитку не надав.

Положення про комітет з конкурсних торгів Замовника затверджено рішенням президента ДП "НАЕК "Енергоатом" від 17.12.2010 (далі - Положення).

Підпунктом 6.2.2 "Процедура закупівлі в одного учасника" пункту 6.2 "Порядок організації проведення окремих процедур закупівель" розділу 6 "Порядок організації процедур закупівель" (далі - підпункт 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6) Положення визначено порядок організації проведення процедури закупівлі в одного учасника, зокрема щодо підготовки документів на погодження процедури закупівлі.

При цьому відповідно до статті 39 Закону замовник самостійно приймає рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника та укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або декількома учасниками та акцепту пропозиції переможця процедури закупівлі в одного учасника.

Таким чином, підпункт 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6 Положення Замовника не узгоджується із статтею 39 Закону.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване (обладнання для заміни автоматизованої системи управління турбоустановкою (АСУТ-1000Р) на програмно-технічний комплекс системи регулювання турбіни (ПТК СРТ) бл. N 1 для ВП ЮУАЕС) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 19.04.2011 (далі - документація конкурсних торгів).

У статті 15 Закону передбачено, що під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову.

Усупереч вимогам, установленим у статті 15 Закону, додатки N 1 "Пропозиція конкурсних торгів (цінова)" та N 2 "Технічна специфікація" на закупівлю устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване (обладнання для заміни автоматизованої системи управління турбоустановкою (АСУТ-1000Р) на програмно-технічний комплекс системи регулювання турбіни (ПТК СРТ) та додаток N 3 "Технические требования на закупку товаров по теме: "Замена АСУТ-1000Р на ПТК СРТ энергоблоков N 1, 2 ЮУ АЭС" до документації конкурсних торгів складені російською мовою.

У пункті 2 частини другої статті 22 Закону та пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим у Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, встановлені пунктами 2, 4 та 5 частини першої статті 17 Закону та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з цим, документація конкурсних торгів не містить вимог та інформації про спосіб документального підтвердження учасником, відсутності підстав для відмови в участі, передбачених пунктами 2, 4 та 5 частини першої статті 17 Закону.

Крім того, усупереч вимогам стандартної документації конкурсних торгів документація конкурсних торгів Замовника не містить розділу VI "Укладання договору про закупівлю".

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 01.06.2011 N 2688 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 01.06.2011 N 2688 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції

1

ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Моноліт Енерго"

7457000,0 грн. без ПДВ
8948400,0 грн., у т. ч. ПДВ

2

ТОВ "Хартрон-ІНКОР ЛТД"

8092350,0 грн. без ПДВ
8092350,0 грн., у т. ч. ПДВ

3

ТОВ "НВП "Електропромавтоматика"

6620000,0 грн. без ПДВ
7944000,0 грн., у т. ч. ПДВ

У формі реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженого наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 за N 624/17919, передбачено, що у пункті 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовник повинен зазначати інформацію про спосіб отримання пропозиції конкурсних торгів (особисто або поштою) (колонка 2), ідентифікаційний код учасника процедури закупівлі (колонка 3) та підпис особи, що зареєструвала пропозицію конкурсних торгів (колонка 5).

Водночас у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не указано спосіб подання учасниками пропозицій конкурсних торгів, не зазначено ідентифікаційний код учасників процедури закупівлі та відсутній підпис особи, що зареєструвала пропозицію конкурсних торгів.

Відповідно до протоколу розгляду та відхилення пропозицій конкурсних торгів від 21.06.2011 N 2688 пропозицію конкурсних торгів ТОВ "НВП "Електропромавтоматика" відхилено у зв'язку з невідповідністю умовам документації конкурсних торгів, а саме: надано, зокрема копію довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, завірену печаткою установи та довідку про наявність персоналу відповідної кваліфікації, необхідного для виробництва товару, не підписану та не скріплену печаткою учасника.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 21.06.2011 N 2688 переможцем процедури закупівлі відповідно до критерію оцінки "Ціна", встановленого у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, визначено ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Моноліт Енерго", з яким укладено договір поставки від 17.08.2011 N 125/114Д-11.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що у разі якщо учасник є виробником товару, то у складі конкурсної пропозиції надається довідка (складена в довільній формі, підписана та скріплена печаткою) щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виробництва товару; довідка, складена в довільній формі, підписана та скріплена печаткою, про наявність персоналу відповідної кваліфікації, необхідного для виробництва товару, що є предметом закупівлі та довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

Водночас пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Хартрон-ІНКОР ЛТД" містить копію довідки ПАТ "Східно-Український "Банк Грант" від 25.05.2011 N 19, копію довідки щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виробництва устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване (обладнання для заміни автоматизованої системи управління турбоустановкою (АСУТ-1000Р) на програмно-технічний комплекс системи регулювання турбіни (ПТК СРТ) та копію довідки про чисельність та склад працюючих ТОВ "Хартрон-ІНКОР ЛТД", що суперечить вимогам пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів.

Крім того, пунктом 7 "Документи, що подаються учасником в підтвердження відсутності підстав для відмови учасника в участі у процедурі торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів передбачено, що для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі торгів учасник повинен був надати:

оригінал або нотаріально завірена копія довідки/інформаційного листа, виданої Державним департаментом з питань банкрутства, чи його територіальним органом, або ДП "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" чи його територіальним відділенням про наявність/відсутність рішення про порушення проти учасника справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом;

оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про наявність або відсутність заборгованості перед бюджетами усіх рівнів;

нотаріально завірена копія Статуту, у випадку відсутності Статуту в іноземного учасника - завірений переклад витягу з торгового реєстру;

нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію (для резидентів);

нотаріально завірена копія довідки з ЄДРПОУ (довідка статистики) (для юр. осіб - резидентів);

нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для резидентів - платників ПДВ) або свідоцтва про право сплати єдиного податку (для юр. осіб) або свідоцтва про сплату єдиного податку (для фізичних осіб - підприємців).

Відповідно до пункту 6.7 розділу VI "Складання та оформлення нотаріальних документів" Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Мін'юсту від 22.12.2010 N 3253/5, зареєстрованим у Мін'юсті 23.12.2010 р. за N 1318/18613, нотаріальне оформлення документа включає його підписання нотаріусом, свій підпис на документі нотаріус скріплює печаткою.

Разом з цим, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Хартрон-ІНКОР ЛТД" надано копії вищезазначених документів, які не містять підпису нотаріусу скріпленого печаткою, що не відповідає вимогам пункту 7 розділу III документації конкурсних торгів.

Пунктом 7 "Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу I "Загальні положення" (далі - пункт 7 розділу I) документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиції конкурсних торгів, підготовлені учасниками-резидентами, а також вся кореспонденція та документація, пов'язані з цими пропозиціями конкурсних торгів, якими обмінюються учасники-резиденти та Замовник, повинні бути складені українською мовою.

Водночас пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Моноліт Енерго" та ТОВ "Хартрон-ІНКОР ЛТД" всупереч вимогам пункту 7 розділу I документації конкурсних торгів містять документи, складені російською мовою, зокрема надано: "довідку про наявність досвіду ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Моноліт Енерго" у виконанні аналогічних договорів", "доверенность" від 30.05.2011 N 114/И-204-11, "справку відділення N 18 ПАТ "Східно-Український "Банк Грант".

Відповідно до пункту 14 Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 (далі - Інструкція) за N 624/17919, замовник у пункті 14 звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації зазначає інформацію, зокрема відомості щодо призупинення процедури закупівлі у зв'язку з оскарженням рішень, дій або бездіяльності замовника.

При цьому, пункт 14 звіту про результати процедур відкритих торгів від 30.08.2011 N 2688 не містить інформації щодо призупинення процедури закупівлі у зв'язку з рішеннями постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель від 08.07.2011 N 446-р/пк-ск та 05.08.2011 N 536-р/пк-ск, що не відповідає вимогам пункту 14 Інструкції.

Пунктом 3 частини першої статті 29 Закону передбачено, що у разі якщо учасник пропозиція конкурсних торгів учасника не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю вимогам документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищезазначене, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Моноліт Енерго" та ТОВ "Хартрон-ІНКОР ЛТД" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого Мінекономрозвитку моніторингу встановлено, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням статті 15, пункту другого частини 2 статті 22, частини четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вищезазначені зауваження та вжити заходів щодо недопущення таких порушень у майбутньому при проведенні процедур закупівель.

VIII. Додаткова інформація

Правові наслідки вищевказаних дій та рішень Замовника визначаються відповідно до статті 43 Закону.

З огляду на зазначене Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали