МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.04.2012 р. N 3303-05/14714-12

 

ДК "Укртрансгаз"
ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти "послуг у сфері інформатизації інших (Право на користування авторським правом на комп'ютерні програми Майкрософт" - (20636 ліцензій) (оголошення N 256457 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 28.12.2011 N 155/1 (601/1)), проведеної дочірньою компанією "Укртрансгаз" публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 28.03.2012 N 3303-05/11455-12, лист Замовника від 04.04.2012 N 3328/37 (зареєстрований в Мінекономрозвитку 04.04.2012 за N 12/44323-12)).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 28.03.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: визначені абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено наступне.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю "послуг з інформатизації інших (Право на користування авторським правом на комп'ютерні програми Майкрософт)" оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 21.12.2011 N к-11-213 (далі - документація конкурсних торгів).

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 30.01.2012 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 30.01.2012 N к-11-213-р до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N п/п

Назва учасника

Цінова пропозиція, грн.,без ПДВ

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "БМС Консалтінг"

51500008,56

2

Приватне акціонерне товариство "Інформаційні комп'ютерні системи"

51000000


Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 14.02.2012 N к-11-213-о переможцем процедури закупівлі відповідно до критерію оцінки "Ціна", встановленого у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" та додатку V "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів, визначено ПАТ "Інформаційні комп'ютерні системи", з яким укладено договір від 15.03.2012 N 1203011464.

Згідно з пунктом 3 "Забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу Ш "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів, банківська гарантія, що надається учасниками, повинна відповідати, зокрема вимогам встановленим у додатку N VI "Вимоги до банківської гарантій" документації конкурсних торгів (далі - додаток N VI).

При цьому, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БМС Консалтінг" надано банківську гарантію N GRI0093KV12, видану Публічним акціонерним товариством "Райфайзен банк Аваль", яка не відповідає формою та змістом вимогам до банківської гарантії, встановленим у додатку N VI документації конкурсних торгів.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищезазначене, Замовник повинен був відхилити пропозицію конкурсних торгів ТОВ "БМС Консалтінг" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушення частин четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29 Закону та абзацу восьмого статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 15.03.2012 N 1203011464, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали