МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.04.2012 р. N 3304-04/14603-12

 

УкрДНТЦ "Енергосталь"
просп. Леніна, 9, м. Харків, 61166

Копія:

ХГРУ "Приватбанк"
наб. Червоношкільна, 16, м. Харків, 61125


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг з друкування книг, періодичних видань (18 найменувань) (оголошення N 063326 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 16.05.2011 N 58 (504)), проведеної Укр ДНТЦ "Енергосталь" (далі - Замовник) за процедурою "запит цінових пропозицій".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 19.03.2012 N 3304-04/10096-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 19.03.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919 (далі - Наказ) (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктом 9 Інструкції встановлено, що у колонці 7 річного плану закупівель указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації).

При цьому, всупереч пункту 9 Інструкції у річному плані закупівель на 2011 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 30.03.2011 (протокол N 1), не зазначено прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб Замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації).

Відповідно до річного плану закупівель Замовника на 2011 рік очікувана вартість закупівлі за предметом "послуги з друкування книг, періодичних видань (друкування періодичних видань, журналів, брошур, календарів, картинок перебивних, візитних карток)" (код ДК 016-97: 22.22.3) становить 190000 грн.

Рішення про вибір процедури закупівлі та затвердження запиту цінових пропозицій оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 20.04.2011 N 2.

Формою запиту цінових пропозицій, затвердженою Наказом, визначено, що у підпункті 1.5 пункту 1 запиту цінових пропозицій повинно бути зазначено, зокрема, адресу, номер телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку та e-mail посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

Поряд з цим, у підпункті 1.5 пункту 1 запиту цінових пропозицій Замовника не зазначено адресу, номер телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку та e-mail посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

Формою реєстру отриманих цінових пропозицій, затвердженою Наказом, передбачено, що реєстр підписується головою комітету з конкурсних торгів, секретарем комітету з конкурсних торгів та містить відбиток печатки замовника.

Усупереч установленій формі у реєстрі отриманих цінових пропозицій Замовника відсутній відбиток печатки Замовника.

Відповідно до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 01.06.2011 для участі у запиті цінових пропозицій були подані наступні пропозиції:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ФОП Шаповалова Т. М.

453391,20 грн. у т. ч. ПДВ

2

ПП "Типографія Артель"

459612,00 грн. у т. ч. ПДВ

3

ФОП Неділько Є. М.

459021,60 грн. у т. ч. ПДВ


Абзацом четвертим частини четвертої статті 36 Закону встановлено, що загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.

Згідно з протоколом оцінки цінових пропозицій оцінку цінових пропозицій проведено 14.06.2011, при цьому розкриття цінових пропозицій відбулося 01.06.2011, у зв'язку з чим Замовником порушено строки розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі, встановлених абзацом четвертим частини четвертої статті 36 Закону.

Відповідно до критерію оцінки "Ціна" переможцем процедури Замовник визначив ФОП Шаповалова Т. М. (ціна пропозиції становила 453391,20 грн. у т. ч. ПДВ), з якою укладено договір про закупівлю від 29.06.2011 N 29/6-1 (далі - Договір).

Додатком 5 до запиту цінових пропозицій встановлена форма "Цінова пропозиція", яка, зокрема, повинна містити прізвище та підпис уповноваженої особи, а також відбиток печатки Учасника. Разом з цим цінова пропозиція ФОП Шаповалова Т. М. не містить підпис уповноваженої особи.

Пунктом 1 "Оформлення цінових пропозицій" розділу 2 "Підготовка цінових пропозицій" додатка 1 до запиту цінових пропозицій передбачено, що цінова пропозиція, зокрема, має містити Реєстр поданих документів.

При цьому, цінові пропозиції ФОП Шаповалова Т. М., ПП "Типографія Артель" та ФОП Неділько Є. М. (далі - Учасники), всупереч вищевказаній вимозі, не містять реєстри поданих документів.

Пунктами 1 "Оформлення цінових пропозицій" та 2 "Зміст цінової пропозиції" розділу 2 "Підготовка цінових пропозицій" додатка 1 до запиту цінових пропозицій передбачено, що цінова пропозиція, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися, зокрема, з документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції та укладання договору.

Разом з цим, цінова пропозиція ПП "Типографія Артель" не містить документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції та укладання договору.

Згідно з пунктом 2 "Зміст цінової пропозиції" розділу 2 "Підготовка цінових пропозицій" додатка 1 до запиту цінових пропозицій учасники у складі цінової пропозиції повинні надати, зокрема, документальне підтвердження відповідності цінової пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником.

Поряд з цим, цінові пропозиції Учасників не містять документального підтвердження відповідності цінових пропозицій учасників технічним та якісним вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником, що не відповідає вимогам запиту цінових пропозицій.

Пунктом 2 "Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю" розділу 5 "Укладання договору про закупівлю" додатка 1 до запиту цінових пропозицій визначено, що Учасник у складі своєї цінової пропозиції надає заповнений додаток 4 "Істотні умови договору".

Водночас цінові пропозиції Учасників не містять заповнених додатків 4 "Істотні умови договору".

Підпунктами 1.1 та 1.2 пункту 1 "Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів" розділу 1 "Кваліфікаційні критерії до учасників та документи, що мають бути надані Учасником для підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям" додатка 2 до запиту цінових пропозицій встановлено, що учасники у складі цінової пропозиції надають інформацію про досвід виконання аналогічних договорів та довідку у довільній формі, що засвідчує наявність в учасника кваліфікованого персоналу (не менше 10 осіб) з досвідом роботи не менше ніж 1 рік.

Усупереч вищезазначеній вимозі Учасники не подали відповідні документи в складі цінових пропозицій.

Розділом 5 "Інформація про предмет закупівлі" запиту цінових пропозицій визначено предмет закупівлі "Послуги з друкування книг, періодичних видань" (18 найменувань).

Водночас додатком 3 "Технічні вимоги" до запиту цінових пропозицій встановлено, що предмет закупівлі складається з 18 лотів, визначено технічні вимоги, а також необхідний тираж, а саме:

лот 1 - друкування періодичного видання "Екологія та промисловість" (130 сторінок) - 2000 примірників;

лот 2 - друкування журналу "Утилізація ТВП" - 2000 примірників;

лот 3 - друкування журналу "Енергосталь" - 2000 примірників;

лот 4 - друкування журналу "Малозатратні та швидкоокупаємі підприємства" - 500 примірників;

лот 5 - друкування журналу "Знешкодження ядохімікатів" - 800 примірників;

лот 6 - друкування журналу "Рукавні фільтри" - 800 примірників;

лот 7 - друкування журналу "Металургічні міні-заводи" - 800 примірників;

лот 8 - друкування журналу "Переробка автомобільних шин" - 800 примірників;

лот 9 - друкування журналу "Утилізація відходів" - 800 примірників;

лот 10 - друкування журналу "Програма" - 500 примірників;

лот 11 - друкування буклетів підприємства - 3500 примірників;

лот 12 - друкування збірника научних статей - 700 примірників;

лот 13 - друкування книги "Термічна обробка рель сів СВЧ" - 100 примірників;

лот 14 - друкування настінних календарів - 200 шт.;

лот 15 - друкування блокнотів - 700 примірників;

лот 16 - друкування самоклейок з логотипом підприємства - 1000 шт.;

лот 17 - друкування візитівок - 3000 шт.;

лот 18 - друкування фірмових бланків підприємства - 1000 шт.

При цьому всупереч додатка 3 "Технічні вимоги" до запиту цінових пропозицій в складі пропозицій Учасники надали цінові пропозиції на предмет закупівлі, що не відповідає вимогам Замовника, а саме:

лот 1 - журнал "Екологія та промисловість" (90 сторінок) - 2400 шт.;

лот 2 - журнал "Екологія та промисловість" (130 сторінок) - 2400 шт.;

лот 3 - журнал "Утилізація ТВП" - 2000 шт.;

лот 4 - журнал "Енергосталь" - 2000 шт.;

лот 5 - журнал "Малозатратні та швидкоокупаємі підприємства" - 500 шт.;

лот 6 - журнал "Знешкодження ядохімікатів" - 800 шт.;

лот 7 - журнал "Рукавні фільтри" - 800 шт.;

лот 8 - журнал "Металургічні міні-заводи" - 800 шт.;

лот 9 - журнал "Переробка автомобільних шин" - 800 шт.;

лот 10 - журнал "Утилізація відходів" - 800 шт.;

лот 11 - журнал "Програма" - 500 шт.;

лот 12 - буклет підприємства (з вкладишем) - 1000 шт.;

лот 13 - збірник научних статей (2 тома) - 700 шт.;

лот 14 - настінний календар - 200 шт.;

лот 15 - блокнот - 700 шт.;

лот 16 - самок лейка з логотипом підприємства - 1000 шт.;

лот 17 - візитка - 3000 шт.

Крім того, Учасниками в складі цінових пропозицій не надано цінових пропозицій щодо лоту (найменування) 13 - друкування книги "Термічна обробка СВЧ" (100 примірників) та лоту (найменування) 18 - друкування фірмових бланків підприємства (1000 шт.).

Разом з цим, відповідно до пункту 1.4 розділу 1 "Предмет договору" Договору предметом закупівлі є, зокрема, друкування книги "Термічна обробка СВЧ" та фірмових бланків підприємства, цінові пропозиції на які не були подані Учасниками.

Згідно з частиною шостою статті 36 Закону замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 цього Закону.

Відповідно до частини сьомої статті 36 Закону Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій у випадках визначених статтею 30 Закону.

Слід звернути увагу, що відхилення цінових пропозиції у зв'язку з їх невідповідністю вимогам, зазначеними у запиті цінових пропозицій, та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх цінових пропозицій є обов'язком, а не правом Замовника.

Таким чином, Замовник повинен був відхилити цінові пропозиції Учасників на підставі частини шостої статті 36 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

Відповідно до пунктів 1, 3 та 4 Інструкції щодо заповнення форми повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі та пунктів 1, 3 та 4 Інструкції щодо заповнення форми інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, затверджених Наказом (далі - Інструкції), передбачено, що у підпункті 1.3 пункту 1 повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі та у підпункті 1.3 пункту 1 інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій замовник зазначає, зокрема, вулицю, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс замовника, а у пунктах 3 вищевказаних документів, у разі здійснення закупівлі товарів або послуг, крім найменування предмета закупівлі, зазначається також код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 та підписуються уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів), та засвідчуються в установленому порядку печаткою замовника.

При цьому, всупереч вищезазначеним вимогам, повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі та інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій не містять код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, номер кімнати (офісу), поштовий індекс Замовника та відбитки печатки.

Разом з цим, відповідно до пунктів 3 та 5 Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій, затвердженої Наказом, передбачено, що у пункті 1.3 Звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій зазначається, зокрема, номер кімнати (офісу), поштовий індекс Замовника, у в пункті 3.1 - у разі здійснення закупівлі товарів або послуг, крім найменування предмета закупівлі, зазначається код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97.

Водночас, звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій не містить номеру кімнати (офісу), поштового індексу Замовника та коду Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого Мінекономрозвитку моніторингу встановлено, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону, абзацу четвертого частини четвертої та частини шостої статті 36 Закону.

VII. Додаткова інформація

1. Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

2. У відповідності до частини першої статті 207 та частини другої статті 208 Господарського кодексу України господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам Закону, може бути на вимогу однієї із сторін або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині. У разі визнання недійсним зобов'язання кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні все одержане за зобов'язанням, а за неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його вартість грошима, якщо інші наслідки недійсності зобов'язання не передбачені Законом.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали