МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.04.2012 р. N 3303-05/14611-12

 

Державному територіально-галузевому об'єднанню "Південно-Західна залізниця"
вул. Лисенка, 6, м. Київ, 01601

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти устаткування для автоматичного оброблення інформації (комп'ютерне обладнання - 373 од., периферійне обладнання - 120 од.) (оголошення N 198730 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 14.11.2011 N 136 (582)), проведеної Державним територіально-галузевим об'єднанням "Південно-Західна залізниця" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 01.02.2012 N 3303-05/3559-12, лист Мінекономрозвитку від 03.03.2012 N 3303-05/8252-12, лист Замовника від 19.03.2012 N МЗЕ-5/758, зареєстрований у Мінекономрозвитку за N 12/43293-12 від 03.04.2012).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 02.02.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919 (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктом 9 Інструкції встановлено, що у колонці 7 річного плану закупівель указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

При цьому, всупереч пункту 9 Інструкції у річному плані закупівель Замовника на 2011 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів від 30.11.2011 (протокол N ДП/11/11), не указано прізвище, ім'я, по батькові посадової особи (посадових осіб) замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації (комп'ютерне обладнання - 373 од., периферійне обладнання - 120 од.) оформлені протоколами засідання комітету конкурсних торгів Замовника від 27.10.2011 N 403-13 та від 27.10.2011 N 403-3 відповідно (далі - документація конкурсних торгів).

У підпункті 5.2 пункту 5 оголошення про проведення відкритих торгів N 198730 опублікованого в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 14.11.2011 N 136 (582)) (далі - оголошення), Замовник зазначив зокрема, кількість товарів - 493 шт.

У пункті 3 "Інформація про предмет закупівлі" розділу 1 "Загальні положення" документації конкурсних торгів Замовника зазначено комп'ютерне та периферійне обладнання у кількості 593 шт.

Таким чином, інформація указана в підпункті 5.2 пункту 5 оголошення не відповідає пункту 3 "Інформація про предмет закупівлі" розділу 1 "Загальні положення" документації конкурсних торгів Замовника.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозиції, цінових пропозицій) від 15.12.2011 та протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозиції, цінових пропозицій) від 15.12.2011 N 403 для участі у процедурі подані нижченаведені пропозиції:

N
п/п

Назва учасника

Цінова пропозиція

1

ТОВ "ЕН-АЙ-ЕС"

3259562,40 грн. в т. ч. ПДВ

2

ПрАТ "Інком"

3197415,60 грн. в т. ч. ПДВ


Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозиції, цінових пропозицій) від 29.12.2011 N 403 до оцінки допущені вищевказані пропозиції учасників, а переможцем процедури закупівлі на основі єдиного критерію оцінки "Ціна", встановленого у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, визначено ПрАТ "Інком", з яким укладено договір про закупівлю від 20.01.2012 N п3/ІОЦ-1270/НЮ.

Відповідно до підпунктів 1.3 та 1.4 пункту 1 "Документи, які підтверджують походження та відповідність продукції, що є предметом закупівлі" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів учасники повинні надати у складі пропозиції конкурсних торгів, зокрема, довідку у довільній формі із зазначенням стандартів або креслень, згідно яких виготовляється продукція, та довідку про гарантійний строк на продукцію у відповідності до гарантії виробника.

Всупереч вищезазначеним вимогам документації конкурсних торгів Замовника, пропозиції конкурсних торгів учасників ТОВ "ЕН-АЙ-ЕС" та ПрАТ "Інком" не містять довідку із зазначенням стандартів або креслень, згідно яких виготовляється продукція, та довідку про гарантійний строк на продукцію у відповідності до гарантії виробника.

У додатку N 1 Форма "Пропозиція конкурсних торгів" (далі - додаток N 1) документації конкурсних торгів Замовника встановлено, що учасники не повинні відступати від передбаченої форми.

При цьому, відповідно до встановленої у додатку N 1 документації конкурсних торгів форми, у графі 8 "Пропозицій конкурсних торгів" учасники повинні вказати гарантійний строк.

Водночас у "Пропозиціях конкурсних торгів" учасників ТОВ "ЕН-АЙ-ЕС" та ПрАТ "Інком" не вказаний гарантійний строк, що не відповідає формі "Пропозиція конкурсних торгів" встановленій у додатку N 1 документації конкурсних торгів Замовника.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ЕН-АЙ-ЕС" та ПрАТ "Інком" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням частини четвертої, п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України щодо розірвання договору від 20.01.2012 N п3/ІОЦ-1270/НЮ, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали