МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.04.2012 р. N 3304-04/15259-06

 

Міністерству охорони здоров'я України
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти препарату лікарського - сіль мікофенолової кислоти (мофеліту мікофенолат), драже, капсули, таблетки, 205 мг (оголошення N 105125 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 27.06.2011 N 76/1 (522/1)), проведеної Міністерством охорони здоров'я України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 09.04.2012 N 3304-04/13376-06, лист Замовника від 17.04.2012 N 21-11/207, зареєстрований у Мінекономрозвитку 23.04.2012 за N 06/51224-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 09.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Замовником усупереч вимозі пункту 3.6 Порядку (Порядок N 155) не надано протокол засідання комітету з конкурсних торгів Замовника щодо обрання процедури закупівлі препарату лікарського - сіль мікофенолової кислоти (мофеліту мікофенолат), драже, капсули, таблетки, 205 мг.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948, передбачено, що в документації конкурсних торгів, зокрема, зазначаються вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

У пункті 4 "Відхилення пропозицій конкурсних торгів" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів встановлено, що замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо, зокрема, наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону.

Разом з тим документацією конкурсних торгів Замовника не встановлено спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим у пункті 8 частини першої статті 17 Закону.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів від 13.07.2011 та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 13.07.2011 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "А'СТА"

2351760,80

2

ТОВ "Фармацевтичні препарати регіонів"

946337,28

3

ПАТ "Ганза"

1892674,56

4

ТОВ "Людмила-фарм"

2103910,56


Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "А'СТА" та ТОВ "Людмила-фарм", а пропозиції конкурсних торгів ПАТ "Ганза" та ТОВ "Фармацевтичні препарати регіонів" відхилено як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів (частина третя статті 29 Закону). Переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів Замовника за критерієм оцінки "Ціна" визначено ТОВ "Людмила-фарм", з яким укладено договір від 10.08.2011 N 5/2011/118/21-24.

У частині п'ятій статті 11 Закону та пункті 9 форми протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - форма протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів), передбачено, що протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) повинен містити підписи членів комітету з конкурсних торгів.

При цьому протокол оцінки конкурсних торгів (цінових пропозицій) складено у формі додатка до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 27.07.2011 N 37, який не містить підписів членів комітету з конкурсних торгів, що не відповідає вимогам частини п'ятої статті 11 Закону та формі протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів.

Пунктом 7 "Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу 1 "Загальні положення" (далі - пункт 7 розділу 1) документації конкурсних торгів передбачено, що пропозиція конкурсних торгів складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською.

Разом з тим, всупереч вимогам пункту 7 розділу 1 документації конкурсних торгів, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "А'СТА" надано наказ від 20.09.2010 N 79-ок щодо особового складу, договір оренди автомобіля від 03.01.2011 б/н та довідка Першого українського міжнародного банку від 08.07.2011 N DON-22/1833, викладені російською мовою, при цьому їх переклад на українську мову не надано.

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції подає інформацію щодо порядку формування ціни товару, яка складається на підставі додатка 5 "Калькуляція ціни пропозиції конкурсних торгів" до цієї документації. Додатком 5 "Калькуляція ціни пропозиції конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено форму, пункт 6 якої повинен містити дані про постачальницько-збутову надбавку, яка зазначається у гривневому еквіваленті та у відсотках.

Всупереч вищезазначеній вимозі у "Калькуляціях ціни пропозицій конкурсних торгів", наданих ТОВ "А'СТА" та ТОВ "Людмила-фарм", не зазначено інформацію про постачальницько-збутову надбавку у відсотках.

Пунктом 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу 3 "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" (далі - пункт 7 розділу 3) документації конкурсних торгів передбачено, що учасники подають оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, але при цьому вони безпосередньо не здійснюють комерційної діяльності), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, зі строками придатності та в терміни поставки, визначені цією документацією та пропозицією учасника торгів.

ТОВ "А'СТА" та ТОВ "Людмила-фарм" надано гарантійні листи від АТ "Актавіс Групп" (Хафнарфьордур, Ісландія) щодо постачання запропонованого медичного препарату "Імуфет".

При цьому у сертифікаті фармацевтичного продукту СРР від 08.03.2010 зазначено, що виробником медичного препарату "Імуфет" є INTAS PHARMACEUTICALS LTD (Індія).

Водночас пропозиції конкурсних торгів ТОВ "А'СТА" та ТОВ "Людмила-фарм" не містять документів, що підтверджують факт представництва АТ "Актавіс Групп" (Хафнарфьордур, Ісландія) компанії INTAS PHARMACEUTICALS LTD (Індія).

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частинах четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозицій конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ТОВ "А'СТА" та ТОВ "Людмила-фарм" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог пункту 2 частини другої статті 22, частин четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29 та абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Додаткова інформація:

1. Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

2. У відповідності до частини першої статті 207 та частини другої статті 208 Господарського кодексу України господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону, може бути на вимогу однієї із сторін або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині. У разі визнання недійсним зобов'язання кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні все одержане за зобов'язанням, а за неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його вартість грошима, якщо інші наслідки недійсності зобов'язання не передбачені законом.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали