МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.04.2012 р. N 3304-04/15254-12

 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
03062, м. Київ, просп. Перемоги, 92/2

Копія:

Державній казначейській службі України
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти устаткування для автоматичного оброблення інформації (30.02.1 багатофункціональних апаратів формату А3) (оголошення N 191439 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 21.10.2011 N 126/1 (572/1)), проведеної Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 26.03.2012 N 3304-04/11185-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 27.03.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу

На підставі копій матеріалів та оригіналів пропозицій конкурсних торгів учасників, наданих Замовником для здійснення моніторингу, встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованого в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919, (далі - Інструкція) колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 та 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами із зазначенням податку на додану вартість), а у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

При цьому всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції річний план закупівель на 2011 рік не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість.

Частиною п'ятою статті 11 Закону передбачено, що рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів.

Водночас рішення Замовника про внесення змін до річного плану закупівель на 2011 рік та з організаційних питань (вибору процедури), пов'язаних з проведенням процедури оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 18.10.2011 N 128, який не містить підпису заступника голови комітету з конкурсних торгів Фоменка В. С., присутнього на засіданні комітету з конкурсних торгів Замовника.

Рішення про затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації (30.02.1 багатофункціональних апаратів формату А3) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 19.10.2011 N 129.

Згідно з пунктом 10 частини другої статті 22 Закону та пунктом 5 "Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті від 10.08.2010 N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), документація конкурсних торгів повинна містити строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Разом з цим, розділ III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовника не містить інформації щодо строку дії пропозиції конкурсних торгів.

Відповідно до пункту 2 "Виправлення арифметичних помилок" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" стандартної документації конкурсних торгів, замовник зобов'язаний зазначити у документації конкурсних торгів умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Водночас документація конкурсних торгів Замовника не містить умов та порядку виправлення арифметичних помилок.

Пунктом 7 частини другої статті 22 Закону передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити проект договору або основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю.

Пунктом 2 "Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю" розділу VI "Укладання договору про закупівлю" стандартної документації конкурсних торгів встановлено, що істотні умови договору зазначаються замовником відповідно до вимог статей 40 та 41 Закону.

У частині першій статті 41 Закону передбачено, що істотними умовами договору про закупівлю є, зокрема вимоги щодо їх якості товарів, робіт та послуг, термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт, відповідальність сторін.

У пункті 2 "Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю" розділу VI "Укладання договору про закупівлю" документації конкурсних торгів вказано, що істотні умови договору зазначаються у відповідності, зокрема додатка 5.

Разом з тим, усупереч вищезазначеним вимогам, у проекті договору, наведеного у додатку 5 до документації конкурсних торгів, відсутні вимоги щодо якості, строку та місця поставки товару.

Частиною п'ятою статті 28 Закону встановлено, що критеріями оцінки у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок є ціна. У разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), - ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема якість виконання робіт, послуг; умови оплати; строк виконання; гарантійне обслуговування.

Пунктом 1 "Перелік критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" та додатка 4 "Критерії та методика оцінки пропозиції" документації конкурсних торгів Замовника встановлено два критерії оцінки - "Ціна" (питома вага 90 балів) та "Відстрочка платежу" (питома вага 10 балів).

Водночас інформація щодо складного або спеціалізованого характеру предмету закупівлі відсутня.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 21.11.2011 N 171 до участі у процедурі надано наступні пропозиції:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ПрАТ "Інком"

4118951,46

2

ТОВ "БМС Консалтинг"

3998982,00


Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919, передбачено, що у пункті 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовник повинен зазначати інформацію про дотримання передбачених у документації конкурсних торгів вимог щодо форми подання пропозиції конкурсних торгів (особисто або поштою).

Водночас у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не указано інформації щодо дотримання передбачених у документації конкурсних торгів вимог щодо форми подання пропозиції конкурсних торгів.

Частиною третьою статті 27 Закону встановлено, що під час розкриття пропозицій конкурсних торгів, зокрема перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, та зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Формою протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919 (далі - форма протоколу розкриття пропозицій), передбачено, що у пункті 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник зазначає інформацію про наявність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.

Поряд з цим пункт 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 21.11.2011 N 171 містить інформацію щодо правильності оформлення документів учасниками, що суперечить вимогам, встановленим у частині третій статті 27 Закону та формі протоколу розкриття пропозицій за змістом, а інформація про наявність документів, подання яких передбачено документацією конкурсних торгів відсутня.

У пункті 6.1 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів відповідно до форми протоколу розкриття пропозицій замовник повинен зазначати інформацію про присутніх на процедурі розкриття представників учасників, зокрема вказати їх посаду учасника.

Разом з цим у пункт 6.1 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено посаду представника ТОВ "БМС Консалтинг", що не відповідає формі протоколу розкриття пропозицій.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 22.11.2011 N 172 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Інком" та ТОВ "БМС Консалтинг", а переможцем процедури закупівлі відповідно до критеріїв оцінки встановлених у додатку 4 "Критерії та методика оцінки пропозицій" документації конкурсних торгів Замовника визначено ТОВ "БМС Консалтинг" (ціна пропозиції становить 3998982,00 грн. з ПДВ), з яким укладено договір про закупівлю від 07.12.2011 N 230-Ф-11.

Пунктом 7 "Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу I "Загальні положення" документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиція конкурсних торгів повинна бути складена українською мовою.

Водночас пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Інком" та ТОВ "БМС Консалтинг" містять документи складені російською та англійською мовами, зокрема копії стандартної друкованої літератури виробника та сертифікати щодо проходження навчання Microsoft, що суперечить вищезазначеній вимозі документації конкурсних торгів.

У пункті 6 додатка 1 "Пропозиція на участь у відкритих торгах щодо закупівлі "Устаткування для автоматичного оброблення інформації (30.02.1) (багатофункціонального апарату формату А3)" документації конкурсних торгів Замовником передбачено, що учасник повинен зокрема зазначити інформацію щодо спеціалізації підприємства.

Разом з цим "Пропозиція конкурсних торгів щодо закупівлі "Устаткування для автоматичного оброблення інформації (30.02.1)" ТОВ "БМС Консалтинг" не містить інформації щодо спеціалізації підприємства, що не відповідає формі "Пропозиція на на участь у відкритих торгах щодо закупівлі "Устаткування для автоматичного оброблення інформації (30.02.1) (багатофункціонального апарату формату А3)", встановленій Замовником у додатку 1 документації конкурсних торгів.

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" та підпунктом 2.5 додатка 2 "Кваліфікаційні вимоги до учасників" документації конкурсних торгів визначено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником повинна містити довідку (оригінал) Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БМС Консалтинг" і ПрАТ "Інком" містять довідки, надані державним підприємством "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" від 16.11.2011 N 218-25-25/56112 та від 15.11.2011 N 218-25-25/55986 відповідно, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

При цьому повідомляємо, що при складанні документації конкурсних торгів Замовником не ураховано, що державну госпрозрахункову установу "Агентство з питань банкрутства" ліквідовано у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 N 942, а Державний департамент з питань банкрутства Міністерства економіки України ліквідовано у відповідності постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 N 346 "Про ліквідацію урядових органів" (Постанова N 346).

Відповідно до пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів та підпунктами 3.1, 3.2, 3.3 пункту 3 "Підтвердження балансової вартості активів, фінансового обігу та наявності коштів для виготовлення та поставки товару" додатка 2 "Кваліфікаційні вимоги до учасників" документації конкурсних торгів пропозиція учасника повинна містити, зокрема копії балансу підприємства, копію фінансового звіту та копію звіту про рух грошових коштів за 2008, 2009, 2010 роки та за 1-й квартал поточного року.

Всупереч вищезазначеній вимозі документації конкурсних торгів пропозиція конкурсних торгів ТОВ "БМС Консалтинг" не містить копію звіту про рух грошових коштів за 2008 рік.

Крім того, копії балансу та звіту про фінансові результати за 2008 рік надані ТОВ "БМС Консалтинг" у складі пропозиції конкурсних торгів не містять підпису керівника, що не узгоджується з вимогою частини першої статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Підпунктом 4.1 пункту 4 "Інформація щодо кваліфікованих працівників та обладнання" додатка 2 "Кваліфікаційні вимоги до учасників" документації конкурсних торгів встановлено, що учасники у складі пропозиції конкурсних торгів повинні надати копії ліцензій, сертифікатів про партнерство чи дистрибуцію (інші форми співпраці), що отримані ним від виробників обладнання.

Разом з цим пропозиція конкурсних торгів ПрАТ "Інком" не містить копій ліцензій, сертифікатів про партнерство чи дистрибуцію (інші форми співпраці), що отримані учасником від виробника обладнання.

Згідно з абзацом другим пункту першого та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та пропозиції конкурсних торгів не відповідають документації конкурсних торгів відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Інком" та ТОВ "БМС Консалтинг" на підставі абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

Крім цього, відповідно до пункту 1 Інструкції щодо заповнення форми повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованого в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919, повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника

Водночас, повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі від 22.11.2011 N 538.20-12 не містить відбитка печатки Замовника.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог частини четвертої та п'ятої статті 28, абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Додаткова інформація

1. Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

2. У відповідності до частини першої статті 207 та частини другої статті 208 Господарського кодексу України, господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині. У разі визнання недійсним зобов'язання кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні все одержане за зобов'язанням, а за неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його вартість грошима, якщо інші наслідки недійсності зобов'язання не передбачені законом.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали