МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.04.2012 р. N 3304-04/15536-08

 

Виконавчому комітету Славутицької міської ради Київської області
Центральна площа, 7, м. Славутич,
Київська обл., 07100

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг у сфері інформатизації інших (створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи управління містом у м. Славутич у складі наступних підсистем: "Зовнішній портал", "Внутрішній портал", "Службовий документообіг") (оголошення N 197035 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 07.11.2011 N 133 (579)), проведеної Виконавчим комітетом Славутицької міської ради Київської області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 27.03.2012 N 3304-04/11261-08, лист Замовника від 09.04.2012 N 1-4-851, зареєстрований у Мінекономрозвитку 12.04.2012 за N 08/47738-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 27.03.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Інструкція) (далі - Наказ), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктом 6 Інструкції встановлено, що у колонці "Очікувана вартість предмета закупівлі" указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість.

При цьому всупереч пункту 6 Інструкції у річному плані закупівель Замовника на 2012 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів від 05.01.2012 (протокол N 1), не указано очікувану вартість предмета закупівлі із зазначенням податку на додану вартість.

Рішення щодо організації проведення процедури закупівлі послуг у сфері інформатизації інших (створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи управління містом у м. Славутич у складі наступних підсистем: "Зовнішній портал", "Внутрішній портал", "Службовий документообіг") оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 26.10.2011 N 5.

Слід зазначити, що згідно з абзацом сьомим частини четвертої статті 11 Закону комітет з конкурсних торгів забезпечує, зокрема, затвердження документації конкурсних торгів. Частиною п'ятою статті 11 Закону передбачено, що рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету з конкурсних торгів.

Документація конкурсних торгів Замовника на закупівлю послуг у сфері інформатизації інших (створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи управління містом у м. Славутич у складі наступних підсистем: "Зовнішній портал", "Внутрішній портал", "Службовий документообіг") (далі - документація конкурсних торгів) затверджена 07.10.2011 головою комітету з конкурсних торгів Жигало В. К.

Рішення комітету з конкурсних торгів Замовника про затвердження документації конкурсних торгів, оформлене відповідно до вимог частини п'ятої статті 11 Закону, в порушення пункту 3.6 Порядку (Порядок N 155) Замовником не надано.

У пункті 2 частини другої статті 22 Закону та пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що в документації конкурсних торгів, зокрема, зазначаються вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

У пункті 4 "Відхилення пропозицій конкурсних торгів" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів встановлено, що Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі якщо, зокрема, наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону.

Разом з тим, у документації конкурсних торгів не встановлено способу документального підтвердження вимог пункту 5 частини першої статті 17 Закону.

Відповідно до пункту 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальні положення" стандартної документації конкурсних торгів замовник повинен зазначити, зокрема, прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса, номер телефону, електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

Водночас, усупереч вищезазначеним вимогам, у пункті 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальна інформація" документації конкурсних торгів не зазначено адреси посадової особи Замовника, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками.

Відповідно до пункту 2 "Виправлення арифметичних помилок" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" стандартної документації конкурсних торгів замовник зобов'язаний зазначити у документації конкурсних торгів умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Водночас документація конкурсних торгів Замовника не містить умов та порядку виправлення арифметичних помилок.

Пунктом 7 частини другої статті 22 Закону передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити проект договору або основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю.

Пунктом 2 "Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю" розділу VI "Укладання договору про закупівлю" стандартної документації конкурсних торгів встановлено, що істотні умови договору зазначаються замовником відповідно до вимог статей 40 та 41 Закону.

При цьому, усупереч вищезазначеним вимогам, пунктом 2 "Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю" розділу VI "Укладення договору про закупівлю" не визначено істотні умови договору, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю, а наведено перелік істотних умов договору, встановлених статтею 41 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 07.12.2011 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 07.12.2011 N 6 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ПрАТ "Інком"

951874,57

2

ТОВ "Інгресс"

1181965,85


У формі реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженому Наказом, передбачено, що у пункті 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів замовник повинен зазначати ідентифікаційний код учасника процедури закупівлі (колонка 3), дотримання передбачених у документації конкурсних торгів вимог щодо форми подання пропозицій конкурсних торгів (колонка 4) та підпис особи, що зареєструвала пропозицію конкурсних торгів (колонка 5).

Поряд з цим у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено ідентифікаційні коди учасників процедури закупівлі, інформацію щодо дотримання учасниками передбачених у документації конкурсних торгів вимог щодо форми подання пропозицій конкурсних торгів та відсутній підпис особи, що зареєструвала пропозицію конкурсних торгів, що суперечить формі реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів.

Формою протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та формою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, затверджених Наказом, передбачено, що у пункті 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (колонка 2) та у пункті 7 протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (колонка 1) замовник повинен зазначати, зокрема ідентифікаційний код учасника процедури закупівлі.

Водночас у пункті 5 протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів (колонка 2) та у пункті 7 протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (колонка 1) Замовником не зазначено ідентифікаційні коди учасників процедури закупівлі, що не відповідає вимогам форми протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та форми протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, затверджених Наказом.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 10.12.2011 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Інком" та ТОВ "Інгресс", а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів Замовника за критерієм оцінки "Вартість тендерної пропозиції" з максимальною кількістю балів 100 визначено ПрАТ "Інком", з яким укладено договір від 10.01.2012 N 6-38-2.

Відповідно до пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу III) документації конкурсних торгів пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатись, зокрема, з документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

Згідно з пунктом 1 "Оформлення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів: оригіналом доручення.

Разом з тим, всупереч вищезазначеним вимогам документації конкурсних торгів, пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Інгресс" не містить документів, що підтверджують повноваження особи учасника щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника.

Відповідно до пункту 2 розділу III документації конкурсних торгів пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатись, зокрема, з кошторису витрат з обов'язковим зазначенням прибутку та загальної вартості послуг у гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням ПДВ.

Водночас ТОВ "Інгресс" у складі конкурсної пропозиції надано калькуляцію N 1 "Створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи управління містом у м. Славутич", в якій не зазначено загальної вартості послуг у гривнях прописом, що не відповідає вимогам пункту 2 розділу III документації конкурсних торгів.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено, що для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям, зокрема, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (копії укладених договорів) та наявність документального підтвердження, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкові платежі) (оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату розкриття).

При цьому пропозиція конкурсних торгів ПрАТ "Інком" містить копії першої сторінки та витяги з договорів від 13.04.2007 N КОЗ-3346/17836, від 01.08.2011 N СОП-0062, від 14.02.2011 N СЧн-0375 та від 10.02.2010 N 35 і не містить довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсну на дату розкриття, що не відповідає вимогам пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Крім того, відповідно до абзацу дев'ятого частини першої статті 10 Закону оголошення про результати процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

В порушення вимоги абзацу дев'ятого частини першої статті 10 Закону оголошення про результати проведення процедури закупівлі послуг у сфері інформатизації інших (створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи управління містом у м. Славутич у складі наступних підсистем: "Зовнішній портал", "Внутрішній портал", "Службовий документообіг") Замовником опубліковано у Віснику державних закупівель від 23.01.2012 N 10 (612) (оголошення N 035034) через 13 днів з дня укладення договору (договір укладено 10.01.2012 N 6-38-2).

Згідно з абзацом п'ятим частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Інком" та ТОВ "Інгресс" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу п'ятого та сьомого частини першої статті 30 Закону.

Частиною першою статті 40 Закону встановлено, що договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Типовий договір про закупівлю затверджується уповноваженим органом.

У частині другій статті 180 Господарського кодексу України встановлено, що господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

Відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 179 Господарського кодексу України при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови.

Абзацом дев'ятим частини першої статті 41 Закону передбачено, що істотною умовою договору про закупівлю є зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

При цьому договір від 10.01.2012 N 6-38-2 не містить істотної умови договору про закупівлю, передбаченої абзацом дев'ятим частини першої статті 41 Закону, та інформації, встановленої у пунктах 3.2, 6.2.1, 6.2.3 та 6.4.3 Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки від 27.07.2010 N 925, зареєстрованим у Мін'юсті 10.08.2010 за N 655/17950.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог пункту 2 частини другої статті 22, частини четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29, абзаців п'ятого та сьомого частини першої статті 30 Закону.

Договір укладено з порушенням частини другої статті 180 Господарського кодексу України, абзац четвертий частини четвертої статті 179 Господарського кодексу України та частини першої статті 40 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 10.01.2012 N 6-38-2, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація:

1. Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

2. У відповідності до частини першої статті 207 та частини другої статті 208 Господарського кодексу України господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині. У разі визнання недійсним зобов'язання кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні все одержане за зобов'язанням, а за неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його вартість грошима, якщо інші наслідки недійсності зобов'язання не передбачені законом.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали