Додаткова копія: Зміни до Положення про центральну, міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України27 квітня 2018 року N 1300/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 травня 2018 р. за N 543/31995

Зміни
до Положення про центральну, міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення (Положення N 680/5)

1. У заголовку Положення слова ", міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора" замінити словами "та міжрегіональну комісії", слово "порядок" виключити.

2. У розділі I:

1) у пункті 1 слова "комісій слідчих ізоляторів," виключити;

2) у пункті 3:

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим.

Абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"міжрегіональна комісія - колегіальний орган, що утворюється в міжрегіональному управлінні, визначає рівень безпеки виправної колонії, де засуджена до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк особа відбуватиме покарання згідно з обвинувальним вироком суду, та здійснює направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі в межах зони діяльності міжрегіонального управління;";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"підрозділ з контролю за виконанням судових рішень - структурний підрозділ Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управлінь, на який згідно з функціональними обов'язками покладено здійснення контролю за виконанням судових рішень;";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"центральна комісія - колегіальний орган, що утворюється в Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, який розглядає скарги на рішення міжрегіональних комісій, здійснює направлення для відбування покарання окремо визначених осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі, їх переведення для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої.".

3. У розділі II:

1) пункт 1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 1, 2;

2) у пункті 1:

в абзаці другому слова ", медичної служби" виключити;

в абзаці третьому слова "як правило," виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"визначає рівень безпеки виправної колонії, де особа, засуджена до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, відбуватиме покарання згідно з обвинувальним вироком суду;";

абзаци восьмий, дев'ятий викласти в такій редакції:

"направляє матеріали на розгляд центральної комісії з питань щодо переведення засуджених згідно з вимогами статей 50, 57, 93, 100, 101, 147 Кримінально-виконавчого кодексу України;

здійснює розгляд скарг громадян, засуджених, ув'язнених, державних органів або громадських об'єднань на наряди підрозділу міжрегіонального управління, який здійснює контроль за виконанням судових рішень;";

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Центральна комісія утворюється начальником Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України у кількості не менше дев'яти осіб.

До складу центральної комісії обов'язково входять перший заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, який координує напрями роботи, спрямовує та контролює діяльність підрозділу оперативно-розшукової роботи, начальники підрозділів Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби, які здійснюють організацію оперативної роботи, режиму, нагляду та безпеки, соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, контроль за виконанням судових рішень.

Начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України затверджує склад центральної комісії та призначає голову і заступника голови комісії. Головою центральної комісії призначається перший заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

Секретар центральної комісії обирається з числа присутніх членів комісії більшістю голосів членів комісії.

Основними завданнями центральної комісії є:

розгляд питань щодо переведення засуджених з однієї установи виконання покарань до іншої згідно з вимогами статей 50, 57, 93, 100, 101, 147 Кримінально-виконавчого кодексу України;

розгляд клопотань міжрегіональних управлінь щодо переведення засуджених з однієї установи виконання покарань до іншої за наявності реальної загрози життю чи здоров'ю засудженого, у разі ускладнення оперативної обстановки в установі, в якій відбуває покарання засуджена особа, для попередження настання негативних наслідків, надзвичайних подій, на виконання нормативно-правових актів Уряду чи Міністерства юстиції України, з інших виключних обґрунтованих підстав;

розгляд скарг засуджених до позбавлення волі, близьких родичів і членів сім'ї та адвокатів засудженої особи на рішення міжрегіональної комісії та наряди підрозділу з контролю за виконанням судових рішень Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України про направлення до кримінально-виконавчої установи;

підготовка вказівок, роз'яснень та методичних рекомендацій міжрегіональним комісіям щодо визначення рівнів безпеки виправних колоній особам, засудженим до позбавлення волі, їх розподілу і переведення та з інших питань діяльності зазначених комісій. Рішення, вказівки центральної комісії з питань діяльності міжрегіональних комісій набирають чинності з моменту їх підписання та є обов'язковими для виконання;

інша діяльність у межах повноважень та покладених на неї завдань.".

4. Пункти 8, 9 розділу V викласти в такій редакції:

"8. Витяг з протоколу засідання міжрегіональної комісії про встановлення рівня безпеки виправної колонії співучасникам засудженого долучається до матеріалів його особової справи.

9. Копія протоколу засідання міжрегіональної комісії надсилається до центральної комісії невідкладно, але не пізніше двох робочих днів з дати проведення засідання.".

5. Пункт 4 розділу VI виключити.

У зв'язку з цим пункти 5 - 10 вважати відповідно пунктами 4 - 9.

6. У розділі VII:

1) пункт 1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 1, 2;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Контроль за діяльністю центральної комісії покладається на начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.".

7. У відмітках до додатків 1 - 3 слово "порядок" виключити.

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. М. Кравченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали