Продовження Зразків типових форм первинних облікових документів для підприємств галузі хлібопродуктів (Перелік N 12)

(Початок Альбому типових форм первинних облікових документів для підприємств галузі хлібопродуктів (Перелік N 12) див. окремо в базі)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 41

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ПОСВІДЧЕННЯ
про якість круп N ___ від "___" 20__ р.

Рід круп __ Вид, N _____

Маса, кг _______ Кількість місць, шт. __

Сорт ________ Колір ________ Смак __

Пункт навантаження ______ Код за ЄДРПОУ ___________

Вологість, % ________ Запах ________

Пункт розвантаження _____ Код за ЄДРПОУ ___________

Доброякісне ядро, % ____

в т. ч.: Одержувач _________ Код за ЄДРПОУ ___________

__________

                    вагон, N ________, назва судна, баржі ________

Вирівняність, % _______ Зольність, % _

Накладна, фактура N ________

Сміттєва домішка, % _____ Нелущені, % __________

                    ____

в т. ч. _________ (недодир) % ________

Дата набивання _______

__________

Вологість при набиванні, % _________

Мінеральна домішка, % _____

 

Зіпсовані ядра, % _______ Биті ядра, %

 

Мучка, % _

 

Металомагнітна домішка, мг/кг:_______

 

Зараженість:___________

 

Особливі відмітки: _____

 

__________

 

__________

                                       М. П.

Лаборант
                                    підпис                    розшифровка підпису

Начальник ВТЛ
                                               підпис                       розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 46

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

КАРТКА
аналізу круп

від "___" 20__ р.

Рід круп __

Проба відібрана ________
                                                                    (прізвище, ініціали)

Проба відібрана у відповідності з ДСТУ (ГОСТ, ТУ) ____

Дата відбирання проби _____

Місце відбирання проби Маса проби, кг __

Станція (порт, пристань) відправлення ____

Відправник ___

Номер сертифіката (посвідчення про якість) ___________

Номер вагона, автомобіля, назва судна (баржі) _________

Номер і дата товарно-транспортної накладної ___________ Маса партії, кг _________

Кількість місць (або насипом) ___________

Станція (порт, пристань) призначення ____

Одержувач ___

Проба відібрана для перевірки якості на відповідність вимог ДСТУ (ГОСТ, ТУ),
умовам договору купівлі-продажу, контракту за показниками: ________
_

Вид упаковки проби _______
_

 

Зовнішній огляд партії

Стан ______ Колір __ Запах _________

Однорідність __________

Зараженість шкідниками

Стан вагона, автомобіля, судна (баржі), тари _______
__________

 

 

           Проба відібрана _________
                                                                             (посада, підпис, розшифровка підпису)

 

Зворотна сторона форми N 46

Вид крупи____
                                                                                                                                                   Код

Сорт N _______

Колір Смак___

Запах Вологість, % ________

Доброякісне ядро, % _______

     у тому числі
_

Зольність, % ___________ Сміттєва домішка, % ________

     у тому числі мінеральна, % ___________

Нелущені зерна (недодир), %

Биті ядра, % __

Зіпсовані ядра, % ________ Мучка, % ____

СИТА

Прохід

Схід

N ___, % ___

N ___, % ___

N ___, % ___

N ___, % ___

Металомагнітна домішка, мг/кг __________

Зараженість __

Особливі відмітки _________
_
_

Лаборант       ___
                                підпис                                                 П. І. Б.

Дата _________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 53

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
оперативного контролю показників якості по круп'яному заводу

Розпочатий "___" 20__ р.      Закінчений "___" 20__ р.

ліва полоса типової форми N 53

     Показники      ___     ________
     якості зерна          культура                    код

     Дата надходження    ______    Зміна ___________
     зерна у виробництво

Час

N про-
би

Маса над-
ходж. зерна, кг

Тип

 

Воло-
гість, %

Нату-
ра, г/л

Вміст ядра, %

Плів-
ка, %

Луз-
га, %

Сміт-
тєва до-
міш-
ка, %

 

 

 

 

 

 

Зер-
нова до-
міш-
ка, %

 

 

 

 

 

 

Дріб-
ного зер-
на, %

Зараже-
ність, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всьо-
го

у тому числі

 

 

 

 

 

всьо-
го

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньозмінна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якості зерна після очищення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньозмінна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якості побічних продуктів і відходів

Наймен. відходів

Маса, кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

се-
ред-
нє

 

 

 

 

се-
ред-
нє

 

 

 

 

се-
ред-
нє

 

 

 

 

се-
ред-
нє

 

 

 

 

се-
ред-
нє

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Мучка кормова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лузга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрібка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрібне зерно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відх. I і II кат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якість продуктів після лущення _

права полоса типової форми N 53

Бригада __________ Якість круп _________ Код ___
                   П. І. Б. змінного майстра                                     найменування

Час

N ана-
лізу

Вид круп

Ма-
са, кг

Сорт (N)

Ко-
лір

За-
пах

Смак

Воло-
гість, %

Доброякісне ядро

Золь-
ність, %

 

 

Сміттєва домішка, %

Не-
лу-
ще-
но-
го зер-
на, %

Зіп-
со-
ва-
ні, %

Муч-
ка, %

Ви-
рів-
ня-
ність, %

Метало-
магн. до-
міш-
ка, %

Брак

всьо-
го, %

у тому числі

всьо-
го, %

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка санітарного стану та інші зауваження
___

Аналіз проводив (ст.) лаборант


підпис


П. І. Б.

 

З даними аналізу ознайомлені:

 

 

 

Начальник круп'яного заводу


підпис


П. І. Б.

 

Змінний майстер


підпис


П. І. Б.

 

Перевірив:            Начальник ВТЛ


підпис


П. І. Б.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 58

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЗВЕДЕНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЖУРНАЛ
по круп'яних заводах (якість зерна, круп, побічних продуктів та відходів)

Розпочатий "___" 20__ р.      Закінчений "___" 20__ р.

ліва сторона першої сторінки типової форми N 58

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

N строки

Дата

N зміни

Маса зерна на переробку, кг

Тип

Вологість

Натура

Вміст ядра

Плівка

Лузга

Сміттєва

%

ц-%

г/л

ц-г/л

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

всього

у тому

%

ц-%

 

 

%

ц-%

%

ц-%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права сторона першої сторінки типової форми N 58

ЗЕРНА КУЛЬТУРИ ________, ЩО НАДХОДИТЬ НА ПЕРЕРОБКУ

домішка

 

Зернова домішка

Дрібне зерно

 

числі

всього

у тому числі

 

 

 

%

ц-%

%

ц-%

 

 

 

 

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ліва сторона другої сторінки типової форми N 58

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

N строки

Дата

N зміни

Маса, кг

Вологість

Сміттєва домішка

%

ц-%

всього

у тому числі

г/л

ц-г/л

 

 

 

 

 

 

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права сторона другої сторінки типової форми N 58

ПІСЛЯ ОЧИЩЕННЯ

ЯКІСТЬ ПРОДУКТІВ ЛУЩЕННЯ

 

Зернова домішка

 

 

 

 

 

 

 

всього

у тому числі

 

 

 

 

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ліва сторона третьої сторінки типової форми N 58

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ КРУП

N строки

Дата

N зміни

Маса, кг

Вологість

Доброякісне ядро

 

 

 

 

%

ц-%

всього

у тому числі

 

 

 

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

1

2

3

4

7

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права сторона третьої сторінки типової форми N 58

Рід круп __________       Сорт (N) __
                                                 найменування

Сміттєва домішка

Зіпсовані

Нелущені (недодир)

Мучка

Вирівняність

Металомагнітна домішка

 

всього

у тому числі

 

 

 

 

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ліва сторона четвертої сторінки типової форми N 58

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ І ВІДХОДІВ

N
строки

Дата

N
зміни

Кормова мучка

Лузга

Відходи I

Маса, кг

Вологість

 

 

 

 

Маса, кг

Вологість

 

 

 

 

Маса, кг

Вологість

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права сторона четвертої сторінки типової форми N 58

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ І ВІДХОДІВ

і II категорій

Дрібка

Дрібне зерно

 

 

 

 

 

Маса, кг

Вологість

 

 

Маса, кг

Вологість

 

 

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 83

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
реєстрації аналізів на залишковий вміст ядохімікатів у зерні, продуктах його переробки і повітрі приміщень після їх хімічного знезараження

Розпочатий "___" 20__ р.      Закінчений "___" 20__ р.

N аналізу

Дата проведення аналізів

Найменування підприємства (зернового складу)

Найменування об'єкта (склад, елеватор, млин-завод, комбікормовий завод, тощо)

Місце відбору проб

N проби

Об'єкт досліджень (культура і позначення зерна, вид продукції, повітря)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За даним зразком друкувати усі парні сторінки типової форми N 83, сторінка N 96 журналу - чиста.

Непарна сторінка форми N 83

Маса проби зерна, продукції, г
Об'єм проби повітря, мл

Кількість гіпосульфіту Na, витраченого на титрування

Нормальність розчину гіпосульфіту Na

Поправочний коефіцієнт розчину гіпосульфіту Na

Вміст ядохімікату в зерні (продукції) мг/кг, або у повітрі, мг/л

Висновок про відпо-
відність гранично допус-
тимим кількос-
тям ядо-
хімікату

Особа, яка проводила аналіз

наймену-
вання

кіль-
кість

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 83-а

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ
на залишковий вміст ядохімікатів в зерні, продукції і комбікормах

"___" 20__ р.

Виданий _____
                                                            найменування підприємства, якому видається результат аналізу
_

Для аналізу доставлено __ проб _________,
                                     дата                                                   кількість                                               вид зерна, продукції
відібраних на _,
                                                                                            найменування підприємства
в складах N ________, штабелях N , від партії _______ кг,
(силосах елеватора)                                                                                  масою
знезараженого ________      _
                                                     яким хімікатом                                                                  дата знезараження

Призначення зерна: ________
                                                                                               продовольче, фуражне, насіннєве

Зразки запаковані: _________
                                                                                                        вказати вид пакування
______ і опечатані печаткою.
                                                                    її збереженість та герметичність

Зразки надійшли з _________
                                                                                                вказати документ, яким супроводжується
_
                                                                                      проба, N аналізної картки, дату
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Зворотна сторона форми N 83-а

Результати аналізу

N по черзі

Номер секції, складу (силоса, штабелей)

Вид зерна, продукції

Маса партії, т

N проби

Маса проби, г

N аналізу за журналом

Вміст

найменування хімікату

кількість
мг/кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок: ____
                                                                                   вказується, що залишкова кількість
_
                                                                ядохімікатів не перевищує максимально допустимого
_
                                                                    рівня в аналізованих зерні, продукції, комбікормах
_
                                                              і дозволено використання їх за цільовим використанням,
_
                                               або необхідна подальша дегазація (зниження рівня вмісту ядохімікатів)
_

                         М. П. __________
                                                                                   Посада і підпис особи, яка виконала аналіз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 83-б

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ N ____
на вміст ядохімікатів у повітрі об'єктів при здачі їх в експлуатацію
за "___" 20__ р.

Виданий _____
                                                                                                   найменування підприємства
_

Найменування об'єкта, який знезаражувався фуміґатом __
_
                                                                           (млин завод, крупозавод, елеватор тощо)

Кількість поверхів _________, кубатура ___________ м3.

Кількість силосних корпусів _________, місткість елеватора _ т,
кількість силосів ________, із них завантажено зерном __________, кількість зерна т.

Результати аналізу:

Пор. номер

Місце відбору проби повітря - дільниця, поверх, робоча будівля (поверх), N корпуса, N силоса, над силосне і під силосне приміщення, склад N

Номер проби

Номер аналізу за журналом

Вміст ядохімікату

одиниця виміру

кількість

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок: ____
                                                                             вказується, що залишковий вміст ядохімікату
_
                                                              у повітрі не перевищує гранично допустиму дозу ядохімікату,
_
                                                                                    або необхідна подальша дегазація

М. П. ________
                                                                             посада, П. І. Б. і підпис особи, яка проводила аналіз

Друкувати без звороту

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 84 (N 22 АПК)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

СВІДОЦТВО N _____
на гібридне насіння кукурудзи

"___" 20__ р.

Видається на насіння першого покоління подвійних міжлінійних, сортолінійних та міжсортових гібридів і на насіння першого і наступних поколінь простих гібридів.

1. Найменування організації, код _________
_

2. Область, район __________
_

3. Поштова адреса _________

4. Найменування гібрида ___

5. Покоління _____ 6. Рік врожаю ________

Найменування господарства, яке виростило насіння і його адреса (у тому випадку, коли насіння зберігається по господарствах) __________
_
_
_

Типічність*

Кількість зерен, що виділяються за кольором і консистенцією,
на 100 качанів*

Розмір партії

центнерів

число місць

7

8

9

10

 

 

 

 


* Ці графи не заповнюються на насіння, що оброблене на кукурудзяних заводах.

11. Марка фракції _________

12. Номер висіваючого диска

13. Відомості про посівні якості, надані на підставі ______
                                                                                                                                                найменування документа
за N ___ від "___" 20__ р., виданого ______
                                                                                                                                    найменування контрольно-насінневої
_
                                                                                                    лабораторії

Зворотна сторона форми N 84 (N 22 АПК)

Клас

Насіння основної культури, %

Відход основної культури і домішки, %

у тому числі

Схожість,
%

Вологість,
%

насіння інших рослин - всього
штук/кг

із них насіння бур'янів,
штук/кг

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові відомості про пасивні показники якості ______
_
_

14. Відомості про направлення партії:

Партія зазначеного сортового насіння під N _______, що зберігається у бункері N ______ на складі N _________ направлена ____
                                                                                                              найменування залізниці, автотранспорту
_
за _ N ________
                                             найменування документа
у вагоні N ___ на станцію ____ за адресою
_

ГАРАНТІЯ

Організація, яка відпускає партію, гарантує:

а) насіннєвий матеріал не засмічений іншими сортами або культурами на час приймання, обмолоту, сушіння, складування, зберігання, відвантаження (відпуску);

б) до даної партії не домішане зерно того ж гібриду, але гіршої якості.

Керівник організації


підпис


розшифровка підпису

 

Начальник ВТЛ


підпис


розшифровка підпису

 

Зав. складом


підпис


розшифровка підпису

 

М. П.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 85 (N 15 АПК)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

СВІДОЦТВО N _____
на насіння

"___" 20__ р.

1. Найменування організації, код _________
_

2. Область, район ____, районне управління
агропромислового розвитку сільського господарства ____
_

3. Поштова адреса _________

4. Культура ______ 5. Сорт __

6. Рік випуску елітного насіння селекційною станцією, елітно-насінневим господарством
_

7. Репродукція _____ 8. Категорія ________

9. Рік врожаю _ 10. Звідки і коли було одержане насіння _
_

Сортова чистота (типовість),
%

Панцирність соняшника,
%

Ксенісійність кукурудзи (зерен),
шт. на 100 качанів

Алкалоїдність люпину (гірких зерен)

Розмір партії

центнерів

число місць

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

17. Склад сортової домішки _
                                                                                                                      найменування, %

Стрілкуючих рослин _______
                                                                                                          для овочевих і коренеплодів

18. Ураження посівів хворобами і шкідниками відповідно акта польової апробації:
польовою сажкою _____ %, твердою сажкою _____ %.

19. Засміченість посіву (за актом польової апробації) важковідокремленими культурними рослинами _____ %, важковіддільними бур'янами _____ %, у тому числі карантинними бур'янами
___________ %,
                                                                                          найменування, кількість
ядовитими бур'янами ____ %.
                                                                                                                найменування, кількість

Ураження іншими карантинними об'єктами, найменування __________
_
                                                                                            найменування, кількість

Зворотна сторона форми N 85 (N 15 АПК)

20. Відомості про показники сортової чистоти та типовості і ураження посівів хворобами і шкідниками надані за документом _______
_
                                                                             найменування документа, номер, дата

21. Відомості про посівні якості, надані на підставі ______
                                                                                                                                                  найменування документа
за N ___ від "___" 20__ р., виданого Державною насіннєвою інспекцією ___________
_

Клас

Насіння основної куль-
тури, %

Відход, %

у тому числі

Схожість, %

Воло-
гість, %

Зараженість хворобами і шкідниками

насіння інших куль-
турних рослин штук/кг (для партій насін-
нєвих трав, %)

насіння інших рослин, всього штук/кг

насіння бур'янів, штук/кг

наймену-
вання хвороб і шкід-
ників

% або ступінь зараже-
ності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Відомості про направлення партії:

Партія зазначеного сортового насіння під N ________, що зберігається у бункері N ________ складі
N направлена (відправлена)
                                                                                                                             найменування залізниці, автотранспорту
_
за __________ N ___________
                                             найменування документа
у вагоні N _ на станцію ______ за адресою
_

ГАРАНТІЯ

Організація, яка відпускає партію насіння, гарантує:

а) насіннєвий матеріал не засмічений іншими сортами або культурами під час зберігання, обмолоту, приймання, складування, зберігання, відвантаження (відпуску);

б) до даної партії не домішане зерно того ж гібриду, але гіршої якості;

в) насіння хрестоцвітих роду брасика не засмічені іншими видами і різновидами того ж роду;

г) насіння овочевих і коренеплодів не заражені кліщем.

Керівник організації


підпис


розшифровка підпису

 

Начальник ВТЛ


підпис


розшифровка підпису

 

Зав. складом


підпис


розшифровка підпису

 

М. П.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 86 (N 16 АПК)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

АТЕСТАТ НА НАСІННЯ N _____

"___" 20__ р.

1. Найменування селекційно-дослідної установи, елітно-насінневе господарство, які виростили насіння ______
_

2. Область, район _________

3. Поштова адреса _________

4. Культура ______ 5. Сорт __

6. Репродукція _____ 7. Категорія ________

8. Рік врожаю 20__ р.       9. Звідкіля і коли насіння вперше одержане станцією (елітно-насінневим господарством), код _______

10. Репродукція насіння, одержаного вперше селекційно-дослідної установою ______
_

11. Метод виведення насіння, що випускається із станції, елітно-насінневим господарством
_

Сортова чистота (типовість),
%

Панцирність соняшника,
%

Ксенісійність кукурудзи (зерен), шт. на 100 качанів

Алкалоїдність люпину (гірких зерен)

Розмір партії

центнерів

число місць

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

18. Склад сортової домішки _
                                                                                                                       найменування, %

Стрілкуючих рослин _______
                                                                                                                   для овочевих і коренеплодів

19. Ураження посівів хворобами і шкідниками відповідно акта польової апробації: польовою сажкою _____ %, твердою сажкою _____ %.

19-а. Кількість уражених хворобами і шкідниками зернівок кукурудзи за даними польової апробації ________ шт. на 100 качанів.

20. Засміченість посіву (за актом польової апробації):

карантинними бур'янами _ %,
                                                                                                                      найменування, кількість
ядовитими бур'янами ____ %.
                                                                                                            найменування, кількість

Ураження іншими карантинними об'єктами, найменування __________
_
                                                                                        найменування, кількість

Зворотна сторона форми N 86 (N 16 АПК)

21. Відомості про показники сортової чистоти та типовості і ураження посівів хворобами і шкідниками надані за документом _______
_
                                                                                     найменування документа, номер, дата

22. Відомості про посівні якості: надані на підставі свідоцтва про кондиційність насіння за N _____
від "___" 20__ р., виданого Державною насіннєвою інспекцією
(контрольно-насінневою лабораторією) ___
_

Насіння основної культури, %

Відход, %

насіння інших куль-
турних рослин штук/кг
(для партій насіннєвих трав, %)

насіння інших рослин, всього штук/кг

насіння бур'янів, штук/кг

Схо-
жість, %

Воло-
гість, %

Зараженість хворобами і шкідниками

наймену-
вання хвороб і шкідників

% або ступінь зараженості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Господарська придатність __________ %. Додаткові відомості про посівні якості ____
_

23. Відомості про направлення партії:

Партія зазначеного сортового насіння під N _________, що зберігається у бункері N _______ складі
N __ направлена (відправлена) __________
                                                                                                                           найменування залізниці, автотранспорту
_
за __________ N ___________
                                          найменування документа
у вагоні N ___ на станцію ____ за адресою
_
                                                                                              господарство, організація

ГАРАНТІЯ

_____ гарантує:
                                  (елітно-насінневе господарство, науково-дослідна установа)

а) насіннєвий матеріал не засмічений іншими сортами або культурами під час зберігання, обмолоту, приймання, складування, зберігання, відвантаження (відпуску);

б) до даної партії не домішаний насіннєвий матеріал того ж сорту, але гіршої якості;

в) насіння хрестоцвітих роду брасика не засмічені іншими видами і різновидами того ж роду;

г) насіння овочевих і коренеплодів не заражені кліщем.

Керівник


підпис


розшифровка підпису

 

Керівник господарства


підпис


розшифровка підпису

 

Завідувач елітно-насіннєвим господарством


підпис


розшифровка підпису

 

М. П.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 87

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЕТИКЕТКА

1. Культура ________ Код ________

2. Сорт

3. Репродукція ______

4. Сортова чистота, %

5. Клас за нормативним документом

6. _____
                                                                   найменування і номер сортового документа

7. _____
                                                             найменування господарства, яке виростило насіння

     _________    _____    _________
                            посада                                                           П. І. Б.                                                      підпис


 

Друкувати без звороту

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 88

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ N _____

від "___" 20__ р.

на доставлене насіння __ від репродукції із врожаю 20__ р.
                                                                                                                                                             підприємство
_          _________
                              район                                                                                                                                                                   поштова адреса
сортова чистота %, категорія _________ за накладною N _____ від "___" 20__ р., маса нетто ____ кг
сортовий документ N _____ від "___" 20__ р. до приймальної квитанції серії N

Товарний аналіз

Сільськогосподарський аналіз

Нату-
ра, г/л

Воло-
гість, %

домішки, %

клас

насін-
ня основ-
ної куль-
тури, %

у тому числі

від-
ход і доміш-
ки, всьо-
го, %

у тому числі

сміттєва

зер-
но-
ва

моро-
зобій-
них III ступ., крупно-
коло-
тих із виби-
тим зарод-
ком, %

го-
лих, %

про-
рос-
лих, %

мер-
твого сміт-
тя, %

насін-
ня ін-
ших куль-
тур-
них рос-
лин*)

із них важко-
відо-
крем-
люва-
них*
)

насіння бур'янів

мі-
шеч-
ків і комків сажки і їх части-
нок, %

ріж-
ків і скле-
роцій дру-
гих гри-
бів, %

гал уг-
риць, %

схо-
жість, %

всьо-
го

у т. ч. шкід-
лива

всьо-
го*)

у тому числі

наз-
ва

%

каран-
тин-
них*)

важко-
відо-
крем-
люва-
них*
)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Показники колонок 14 - 18 показують чисельником у %, знаменником - шт./кг.

Зараженість ступеню. Синьогузочних і мазаних зерен %.

Правильність відбору проби і відповідність її партії насіння, що здається гарантуємо.

Особа, яка проводила аналіз

__________
посада

_______
П. І. Б.

_________
підпис

Начальник ВТЛ _________       ___________
                                                          П. І. Б.                                       підпис

Особа, яка відбирала пробу

__________
посада

_______
П. І. Б.

_________
підпис

 

Постачальник

__________
посада

_______
П. І. Б.

_________
підпис

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 89

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

 

Відібрані за цим актом зразки підлягають відправленню
в контрольно-насіннєву лабораторію протягом однієї доби

АКТ N _____

від "___" 20__ р.

відбору середніх зразків для визначення посівних якостей насіння _________ від партій, що належать _______
                                                                                                                                                                                                                                                                             назва організації,
___
                                                                                                                                                    поштова адреса

Мною, __________, при участі
                        посада, прізвище, ініціали,                                                                                                        прізвище, ініціали кожного
проведений огляд насіння і відбір середніх зразків від наступних партій, що зберігаються __________
                                                                                                                                                                                                                                   вказати елеватор, склад тощо

I Відомості про насіння

Чер-
го-
вий но-
мер

Куль-
тура

Код куль-
тури

Сорт

Назва і дата,
N сорто-
вого доку-
мента

Сор-
това чис-
тота або типо-
вість

Репро-
дукція

Рік вро-
жаю

Но-
мер пар-
тії

Маса пар-
тії, ц.

Номер кон-
троль-
них оди-
ниць

Кіль-
кість місць
(міш-
ків)

Місце збері-
гання насін-
ня
(N складу, бунке-
ра, ваго-
на)

Звідки і коли одер-
жане насін-
ня

Якій дороб-
ці підля-
гало насін-
ня

Вкотре партія підля-
гає ана-
лізу, дата і N остан-
нього ана-
лізу

Чи прово-
дили протру-
єння і яким хімі-
катом

Маса проби

Для якого ана-
лізу відіб-
рана про-
ба

При-
зна-
чення насін-
ня (для посівів на насін-
нєвих діль-
ницях, для зага-
льних посі-
вів)

у пляшці

у мішечку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зворотна сторона типової форми N 89

Чер-
го-
вий но-
мер

Куль-
тура

Код куль-
тури

Сорт

Назва і дата,
N сорто-
вого доку-
мента

Сор-
това чис-
тота або типо-
вість

Репро-
дукція

Рік вро-
жаю

Но-
мер пар-
тії

Маса пар-
тії, ц

Номер кон-
троль-
них оди-
ниць

Кіль-
кість місць (міш-
ків)

Місце збері-
гання насін-
ня (N складу, бунке-
ра, ваго-
на)

Звідки і коли одер-
жане насін-
ня

Якій дороб-
ці підля-
гало насін-
ня

Вкотре партія підля-
гає ана-
лізу, дата і N остан-
нього ана-
лізу

Чи прово-
дили протру-
єння і яким хімі-
катом

Маса проби

Для якого ана-
лізу відіб-
рана про-
ба

При-
зна-
чення насін-
ня (для посі-
вів на насін-
нєвих діль-
ницях, для за-
галь-
них посі-
вів)

у пляшці

у мішечку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Пропозиції щодо догляду за насінням ______
___
___

III Зразки за пломбою (печаткою) ___ направлені в контрольно-насінневу лабораторію _

Відбір зразків проведений у відповідності з правилами відбору зразків і методами визначання посівних якостей

IV Дублікати зразків насіння за N ______ залишені у господарстві на випадок арбітражу _
___
                                                                                                                                  П. І. Б. та підписи осіб, які відбирали зразки

Гарантія: збереженість партій насіння від змішування, засміченості, зниження схожості та інших посівних якостей, а також збереженість дублікатів зразків _________
                                                                                                                                            найменування підприємства, організації
гарантує.

Особа відповідальна за збереження:    _       _______      
                                                                                                                   посада                                                                      П. І. Б.                                                      підпис

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 90

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

  

зворотна сторона типової форми N 90

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 92

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ від "___" ___________ 20__ р.
НА ОЧИЩЕННЯ НАСІННЯ

Перебуваючи на вашому відповідальному зберігання на складі N ______ в бункері (штабелі) N ______ насіння культури _______
сорту _______ категорії ________ класу ________ (із партії насіння N ________), масою _______ кг за якістю, встановленій протоколом аналізу
N _____ від "___" 20__ р., належить очистити шляхом __,
                                                                                                                                                                                                                     вказати вид доробки
щоб після очищення одержати наступні результати _____
_

Очищене насіння скласти на склад N ________. Очищення закінчити до "___" 20__ р.

Директор            Начальник ВТЛ (зав. лаб.)      
                                 підпис                                          П. І. Б.                                                                                                           підпис                                             П. І. Б.

АКТ НА ОЧИЩЕННЯ НАСІННЯ

Культура ____ сорт _____ із бункера, штабеля N , партії насіння N ________.

Очищення розпочато "___" 20__ р., закінчено "___" 20__ р. Очищення проводилось на наступному обладнанні:

 

Маса, кг

Номер аналізу

Клас

Показники якості насіння

Схо-
жість, %

Воло-
гість, %

Зернова домішка, %

Сміттєва домішка, %

насіння основної куль-
тури, %

відходи і домішка, %

у тому числі

мішечків і комочків сажки, %

ріжків, %

мерт-
вого сміття, %

насін. інш. культ. і рослин шт./кг

насіння бур'янів

всього шт./кг

у т. ч.

каран-
тин

трудно-
відокр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подано на очищення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одержано після очищення:
чистого насіння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насіння для повторного очищення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ненасіннєвого зерна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зворотна сторона типової форми N 92

В результаті очищення одержані наступні побічні продукти і відходи (кількість встановлено на ___ вагах за відважками, що додаються, якість визначена в лабораторії згідно карткам аналізу, що додаються):

Вид продуктів та відходів

Маса, кг

Показники якості, %

вологість

За стандартами на очищення зерна

основне зерно

зернова домішка

Сміттєва домішка

всього зерна (графи 3 + 4 + 6)

номер аналізу

всього

*)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

             Побічні продукти:
Зернова суміш, що містить від 50 до 70 % (включно) зерна

 

 

 

 

 

 

 

 

те ж, від 70 до 85 %

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Відходи:
Перша категорія:
Зернові відходи з вмістом зерна від 30 до 50 %, включно

 

 

 

 

 

 

 

 

те ж, від 10 до 30 %, включно

 

 

 

 

 

 

 

 

Друга категорія:
Зернові відходи з вмістом зерна від 2 до 10 %, включно

 

 

 

 

 

 

 

 

Третя категорія:
Відходи з вмістом зерна від не більше 2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 


*) В т. ч. зерна культурних рослин, що відносяться за стандартами на ці культури до основного зерна і до зернової домішки.

Пояснення.

1. При очищенні зернових культур у зерновій суміші від первинної обробки і у відходах вважаються зерна продовольчих (включно круп'яні), фуражних і бобових культур, що відносяться за стандартами на ці культури до основного зерна або до зернової домішки. У графу 6 насіння олійних культур і трав не включаються.

2. Очищення насіння олійних культур і трав подається в настоящому акті аналогічно зерну.

3. У кількісно-якісному обліку культури, яка очищується, кількість побічних продуктів і відходів списується у витрати з вологістю, вказаній у графі 2, і сміттєвою домішкою, вказаною у графі 5.

4. У кількісно-якісному обліку побічні продукти і відходи оприбутковуються з вологістю, вказаній у графі 2, і сміттєвою домішкою, вказаною у графі 5 за вирахуванням графи 6.

Керівник __________ ______ Начальник ВТЛ __________ ______ Зав. складом __________ ______
                             підпис                         П. І. Б.                                                                  підпис                              П. І. Б.                                                      підпис                        П. І. Б.

Затверджую:

 

 


П. І. Б.

 

"___" 20__ р.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 93

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

АКТ N ___ "___" 20__ р.
на об'єднання однорідних партій насіння

Культура ________, сорт __________, репродукція _____,
категорія _______, клас _________.

Партії насіння присвоєно N

N
п/п

Номе-
ри пер-
вин-
них доку-
ментів пар-
тій насін-
ня, прий-
маль-
них кви-
тан-
цій і дові-
док

Номер та дата сорто-
вого доку-
мента

Про-
то-
кол ана-
лізу N та дата

Сор-
това чис-
тота, %

Показники якості за сільськогосподарським аналізом

Зара-
же-
ність пило-
вою саж-
кою за акта-
ми апро-
бації, %

Ма-
са, кг

 

Воло-
гість, %

Насін-
ня основ-
ної куль-
тури, %

Від-
ход і до-
міш-
ки, %

у тому числі

Із них насін-
ня бур'я-
нів шт./кг

Насін-
ня ін-
ших культ. рос-
лин, шт./кг

Ріж-
ків, %

Ком-
ків саж-
ки, %

Схо-
жість, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зворотна сторона типової форми N 93

N

Номе-
ри первин-
них доку-
ментів пар-
тій насін-
ня, прий-
маль-
них кви-
тан-
цій і дові-
док

Но-
мер та дата сорто-
вого доку-
мента

Прото-
кол ана-
лізу N та дата

Сор-
това чис-
тота, %

Показники якості за сільськогосподарським аналізом

Зара-
же-
ність пило-
вою саж-
кою за акта-
ми апро-
бації, %

Ма-
са, кг

 

Воло-
гість, %

Насін-
ня основ-
ної куль-
тури, %

Від-
ход і до-
міш-
ки, %

у тому числі

Із них насін-
ня бур'я-
нів шт./кг

Насін-
ня ін-
ших культ. рос-
лин, шт./кг

Ріж-
ків, %

Ком-
ків саж-
ки, %

Схо-
жість, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

Від об'єднаної партії насіння відібраний зразок, оформлений протоколом аналізу N _
"___" 20__ р.

Керівник


підпис


П. І. Б.

 

Начальник ВТЛ


підпис


П. І. Б.

 

Лаборант


підпис


П. І. Б.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 109

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N _____
на відпуск зерна в переробку

від "___" 20__ р.

Начальнику елеватора (складу) __________
                                                                                                                                                          П. І. Б.

Відпустити у виробництво з "___" по "___" 20__ року.

Номер складу або силосу

Куль-
тура

Код куль-
тури

Тип

Маса, т

% до суміші

Показники якості зерна

натура, г/л

воло-
гість, %

зольність, %

клейко-
вина, %

склопо-
дібність, %

% твердих пшениць

Домішки, %

сміттєва

зернова

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Керівник                                                             Начальник ВТЛ  
 Гол. інженер        підпис                                                                                                                                       підпис

Друкувати без звороту

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 110

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

НАКЛАДНА НА ВІДПУСК ЗЕРНА В ПЕРЕРОБКУ

N _____ від "___" 20__ р.

Культура

Тип

Код культури

Маса відпущеного зерна,кг

Показники якості

вологість,
%

сміттєва домішка, %;

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпустив:

               Начальник елеватору (складу)          
                                                                                                        підпис                               розшифровка підпису

Прийняв:

               Начальник борошномельного заводу          
                                                                                                                     підпис                               розшифровка підпису

               Лаборант          
                                                        підпис                               розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 111

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЗАБІРНА КАРТКА
на зерно, відпущене в переробку

за розпорядженням N _____ від "___" 20__ р.

Культура ___________ Елеватор (склад) N

Дата відпуску

Маса відпу-
щеного зерна, кг

Показники якості зерна

Матеріально відповідальна особа

Керівник розмельного цеху

вологість, %

сміттєва домішка, %

 

 

підпис

розшиф-
ровка підпису

підпис

розшиф-
ровка підпису

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масу _______ кг відпустив
                                               прописом

Зав. елеватором (складом)         
                                                                          підпис                                 розшифровка підпису

Масу _______ кг прийняв
                                               прописом

Одержувач          
                                       підпис                             розшифровка підпису

Лаборант          
                                     підпис                             розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 112

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

НАКЛАДНА
на здавання продукції із виробництва на склад

N ______ від "___" 20__ р.

Бригада ___________                Зміна N _____ з год. до ______ год.

Назва продукції

Тарний відпуск

Безтарний відпуск

 

тара

маса нетто,
кг

загальна маса нетто, кг

показники лічильника

кількість відважок

маса однієї відважки, кг

загальна маса, кг

найменування

кількість

початкові

кінцеві

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маса разом _______ Кількість місць ______ Начальник цеху    
                                         прописом                                                                     прописом                                                                 підпис                             розшифровка підпису

Здав:

Прийняв:

Змінний крупчатник ________     ______
                                                        підпис              розшифровка підпису

Змінний майстер складу готової продукції ________     ______
                                                                                                            підпис             розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 113-а

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

РАПОРТ
про виробництво потоків борошна і використання зерна на борошномельному заводі

"___" 20__ р.

Нач. зміни ___ (прізвище).

Зміна N _____ з _____ год. до _____ год.

ВИРОБЛЕНО:

Назва продукції

N
ваг

Показники лічильника

Кількість відважок

Маса однієї відважки, кг

Вироблено за зміну, кг

початкові

кінцеві

1

2

3

4

5

6

7

Секція "А"

 

 

 

 

 

 

1-й потік

2-й потік

 

 

 

 

 

 

3-й потік

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

Крупи манні

 

 

 

 

 

 

Крупка (макаронна)

 

 

 

 

 

 

Висівки дрібні

 

 

 

 

 

 

Висівки пшеничні

 

 

 

 

 

 

Секція "Б"

 

 

 

 

 

 

1-й потік

2-й потік

 

 

 

 

 

 

3-й потік

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

Крупи манні

 

 

 

 

 

 

Крупка (макаронна)

 

 

 

 

 

 

Висівки дрібні

 

 

 

 

 

 

Висівки пшеничні

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

Потоків

 

 

 

 

 

 

Крупи манні

 

 

 

 

 

 

Крупка (макаронна)

 

 

 

 

 

 

Висівки дрібні

 

 

 

 

 

 

Висівки пшеничні

 

 

 

 

 

 

Відходи

 

 

 

 

 

 

ВИКОРИСТАНО ЗЕРНА:

Секція "А" пшениця

 

 

 

 

 

 

Секція "Б" пшениця

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простої ________ годин.       Причини простоїв: ________

  Начальник __________ ________      Начальник __________ ________
виробництва    підпис             розшифровка підпису                            зміни      підпис              розшифровка підпису

                                            Майстер  __________   ________
                                                                                        підпис                 розшифровка підпису

зворотна сторона типової форми N 113-а

Склад зміни

N п/п.

Посада

Розряд

Прізвище І. Б.

Зерноочисне відділення:

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Розмелювальне відділення:

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділення формування й фасування продукції

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

  Начальник  __________ ________      Начальник __________ ________
виробництва     підпис              розшифровка підпису                           зміни     підпис              розшифровка підпису

                                            Майстер  __________   ________
                                                                                        підпис                 розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 113-б

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

РАПОРТ
про використання потоків борошна та виробництво продукції на борошномельному заводі

за "___" 20__ р.

Начальник борошномельного підрозділу ___________ (прізвище)

Використано потоків борошна:

N п/п.

Найменування потоків борошна

Залишок на кінець доби, кг

Отримано за добу, кг

Фактичний видаток, кг

Залишок на кінець доби, кг

1

Секція "А" 1-й потік

 

 

 

 

2

2-й потік

 

 

 

 

3

3-й потік

 

 

 

 

4

Разом:

 

 

 

 

5

крупи манні

 

 

 

 

6

крупка (макаронна)

 

 

 

 

7

Секція "Б" 1-й потік

 

 

 

 

8

2-й потік

 

 

 

 

9

3-й потік

 

 

 

 

10

Разом:

 

 

 

 

11

крупи манні

 

 

 

 

12

крупка (макаронна)

 

 

 

 

13

Всього:

 

 

 

 

14

Висівки пшеничні

 

 

 

 

15

Висівки дрібні

 

 

 

 

16

Відходи

 

 

 

 

17

Борошно фасоване

 

 

 

 

Вироблено й реалізовано продукції:

Назви

Код

Розсипом маса, кг

У мішках

У дрібній упаковці

 

 

 

 

 

 

Борошно пшеничне в/с

 

 

 

 

 

 

 

 

Борошно пшеничне 1с

 

 

 

 

 

 

 

 

Борошно пшеничне 2с

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупи манні

 

 

 

 

 

 

 

 

Борошно з висівками

 

 

 

 

 

 

 

 

Борошно лікарняне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про простої

Години простоїв ______ Причини простоїв: ___________
_
_

Висновки ВТЛ: ___________
_

  Начальник __________ ________.      Начальник __________ ________
             ВТЛ       підпис            розшифровка підпису          виробництва      підпис            розшифровка підпису

                                    Змінний майстер __________   ________
                                                                                               підпис                    розшифровка підпису

зворотна сторона типової форми N 113-б

Тара порожня

N
п/п.

Показники

Мішки

Шпагат

Нитки

 

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Залишок від попередньої зміни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Отримано з складу тари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Використано на вибивання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Здано на склад тари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Залишок на кінець зміни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Фактично передано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Нестача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Надлишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок тари на кінець зміни

Здав:       змінний майстер


підпис


розшифровка підпису

 

начальник виробництва


підпис


розшифровка підпису

 

Прийняв:    змінний майстер


підпис


розшифровка підпису

 

начальник виробництва


підпис


розшифровка підпису

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 114

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

РАПОРТ
про виробництво комбікормів і використання сировини на комбікормовому заводі

Бригадир ______ (підпис)                               Зміна N _____ з _____ год. до _____ год.

"___" 20__ р.                            Виробництво: рецепт N Вид комбікормів
_

Кількість вироблених порцій _______                 Маса однієї відважки ___ т

Показники лічильника ____.    Маса __________ кг; з урахуванням втрат __________;
втрат, % ________; витрати меляси кг; маса з мелясою кг

Вологість комбікорму до гранулювання, % __________ N аналізу _____

Маса після гранулювання, кг ______; втрат, % _________

Вироблено комбікорму, тонн _; вологість, % ___________; N аналізу __

Використано сировини за зміну:

Ч. ч.

Назва сировини

Код сировини

% введення

Витрата

Відхилення

план.

факт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

Відомості про простої: години простою __, причини простою ________
_
_

Майстер підрозділу ________    ____ Змінний майстер ________    ____
                                                  підпис         розшифровка підпису                                               підпис          розшифровка підпису

                Змінний технолог ________    ____
                                                                   підпис           розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 115

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

НАКЛАДНА
на здачу в дороблення нестандартної продукції зі складу

N _____ від "___" 20__ р.

Кому _______

Продукція

Код тари

Кількість місць

Маса нетто, кг

Вологість,
%

Ознака нестандартності

назва

код

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маса прописом, кг _________

Здав __________     ___________     Прийняв __________     ___________
                     підпис                      розшифровка підпису                                            підпис                          розшифровка підпису

              Лаборант __________      ___________
                                                підпис                             розшифровка підпису

Зворотна сторона форми N 115

Відомості про доробку нестандартної продукції

Дата

Зміна

Бригада

Кількість мішків

Маса нетто,
мг

В який сорт перероблено

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мішки в кількості __ штук здали в _______
     "___" 20__ р. по накладній N ___

     Начальник розмелювального цеху      
                                                                                             підпис                               розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 118

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ___
                                  підпис
"___" 20__ р.


РЕЦЕПТ N _____
(склад сировини і плановий розрахунок собівартості комбікорму)

ДСТУ, ГСТУ, ГОСТ, ТУ У __

Назва продукції ____

Назва сировини

Відсоток введення

Оптова ціна,
грн./т

Вартість сировини на 1 тонну продукції,
грн.

Показники поживності

найменування

значення

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механічні втрати, відходи

 

 

 

 

 

Разом вартість сировини

 

 

 

Витрати виробництва

 

 

 

Повна собівартість

 

 

Оптова ціна підприємства

Ціна без ПДВ

Начальник економічного підрозділу


підпис


розшифровка підпису

 

Начальник ВТЛ


підпис


розшифровка підпису

 

Зав. групою розрахунків рецептів


підпис


розшифровка підпису

 

Рецепт розрахований
"___" 20__ р.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 119

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ВИМОГА - НАКЛАДНА
на відпуск сировини із складу у виробництво
(для комбікормових заводів)

N _______ "___" 20__ р.

за місяць 20__ р. для виробництва комбікормової продукції _________
за рецептом N від "___" 20__ р.

Бригада N __________ Зміна N __________ Склад N ___

Назва сировини

Код сировини

Маса,
кг

Вологість,
%

Сміттєва домішка,
%

Ціна,
грн.

Сума,
грн.

N
аналізу

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребував:

Отримав:

Здав: Зав. складом __________   ____   Ст. майстер __________   ____
                                                 підпис            розшифровка підпису                                         підпис           розшифровка підпису

                                                                           Лаборант __________   ____
                                                                                                                                   підпис           розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 120

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ ЗМІННОГО МАЙСТРА
Звіт про роботу комбікормового заводу за зміну

Дата "___" 20__ р.         Майстер _______ Зміна N __________

N п/п

Назва компоненту

Залишок попер. зміни

Надійш-
ло за зміну

Залишок на кінець зміни в силосах

Використано за зміну

над розмельними машинами

над дозаторами

всього залишок

фактично

призначено для використання за рецептом

N силосу

залиш. по обміру

N силосу

залиш. по обміру

% введен.

обсяг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Пшениця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Овес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ячмінь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Горох

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Кукурудза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Висівки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Борошно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Відходи мл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Зернові від.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Жом бур.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Макуха сон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Макуха соє.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Шрот сон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Шрот соє.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

М'ясокіст. б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Рибне бор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Мучка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Сіль кух.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Крейда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Вапн. бор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Премікс N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

БВД N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Конц. N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права полоса типової форми N 120

Вироблено комбікормів розсипних та гранульованих:

Тонн

          1. За рецептом N _________ для __

          2. За рецептом N _________ для __

          3. За рецептом N _________ для __

          4. За рецептом N _________ для __

          5.

 

Всього за зміну

Відомості про простої

Час зупинки

Тривалість простою

Причини

год.

хвил.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санітарний стан ___________
_
_
_

Зауваження при прийманні зміни (технічний стан обладнання і т. п.) __
_
_
_
_
_

                                                                              Лаборант  
                                                                                                                                          підпис                        розшифровка підпису

                                                Зміну здав: змінний майстер  
                                                                                                                                            підпис                      розшифровка підпису

                                         Зміну прийняв: змінний майстер  
                                                                                                                                              підпис                     розшифровка підпису

Для розпоряджень по заводу (цеху) ______
_
_
_

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 121

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства
___
               підпис
"___" 20__ р.


ВИРОБНИЧИЙ АКТ - ЗВІТ
про використання сировини і виробництво комбікормової продукції

від "___" 20__ р.

Комісія в складі: головного інженера ________, начальника цеху _____,
головного бухгалтера ______, начальника ВТЛ ___ перевірила операції
по переробці сировини за 20__ р. і встановила наступне:

I. Фактично перероблено сировини, кг

Назва сировини

Залишок на початок місяця

Отримано сировини зі складів

Залишок на кінець місяця

Використано у виробництві

маса

вологість

сміттєва домішка

%

центнеро-
проценти

%

центнеро-
проценти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Кукурудза в зерні

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кукурудза в качанах

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ячмінь

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Пшениця

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Жито

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Овес

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Зернова суміш

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Просо

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Бобові

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Побічні продукти - зерносуміш після 1 обр.

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Висівки, мучка, тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Відходи

 

 

 

 

 

 

 

 

14. в т. ч. стрижні кукур.

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Сіно

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Макуха, шроти

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Меляса

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Крейда та вапн. бор.

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Сіль

 

 

 

 

 

 

 

 

20. М'ясокісткове та кров'яне борошно

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Сухий жом

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Сінне, хвойне борош.

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Маїсові корми

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Сухі дріжджі

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Рибне борошно

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Вітаміни

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Мікроелементи

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Антибіотики

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Карбамід

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

зворотна сторона типової форми N 121

II. Отримано від переробки

А. Комбікорми

N рецепту

Призначення комбікормів

Маса,
кг

Вологість

Примітки

%

центнеро-
проценти

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Б. Кормові відходи, які потребують доробки кг

III. Баланс сировини у виробництві

1. Використано сировини всього, кг

2. Надійшло з виробництва

 

     комбікормів, кг

     кормових відходів для доробки, кг

3. Убутки й нестачі всього, кг

     з них:

 

          а) некормові відходи (пісок, сміття і т. п.), кг

,

          б) втрати по вологості (усушка), кг

,

          в) механічні втрати (розпил)

,

           в межах норми,кг

,

          г)

Члени комісії:

Головний інженер ______    ____    Головний бухгалтер ______    ____
                                             підпис        розшифровка підпису                                                      підпис       розшифровка підпису

Начальник ВТЛ ______    ____    Начальник цеху ______    ____
                                       підпис        розшифровка підпису                                            підпис       розшифровка підпису

Пояснення начальника цеху:
_
_
_

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 124

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
роботи елеватора та механізованих зерносховищ (РБО, СОБ, МОБ)

за "___" 20__ р.

Дата

N змі-
ни

Назви куль-
тур

Всьо-
го вико-
нано ро-
біт, т

Назви та обсяги виконаних операцій з зерном, тонн

Час робо-
ти в год.

Простої

Ремонт за зміну

Зауваж. началь-
ника і розпо-
ряд-
ження

приймання

відвантажено

очищ. на сепара-
торах

про-
сушено

пере-
міщено

в т. ч. на поточних лініях

причи-
ни

го-
дин

з автот-
ранс.

з заліз-
ниці

з води

на
авто-
транс

на заліз-
ницю

на воду

час робо-
ти, всього

при-
чини простою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Начальник    
                                              підпис                         розшифровка підпису

         (Ст.) майстер    
                                                      підпис                          розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 128

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
приймання та здавання змін по електроцеху

Дата та час запису

Прізвище бригадира і N зміни

Записи за зміну

Помічені дефекти і підписи при передаванні зміни

Візи, зауваження і розпорядження технічного персоналу

що виявлено і причини

відмітка про ліквідацію несправностей

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За даним зразком друкувати усі сторінки форми

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 129

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
роботи засобів механізації

Дата і N зміни

Працювали машини

Наймену-
вання транспортної операції

Вид вантажу (зерно, продукція)

Кількість зерна, що переміщується, т

Продук-
тивність ланцюга механізмів, т/год.

Трива-
лість роботи машин, год., хв.

наймену-
вання

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права полоса типової форми N 129

Простої

Підписи

Примітки

Тривалість простою, год., хв.

Причини простоїв

особа, яка зробила запис

начальник елеватора, зав. складом

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 141

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ВАГОВИЙ ЖУРНАЛ
для реєстрації зважування на автоматичних вагах

за 20__ р.

Дата зважу-
вання,
N зміни

N на-
клад-
ної

Звідки прий-
нято

Куди відпу-
щено

Най-
мену-
вання куль-
тури

Показники лічильників автоматичних ваг

Кількість відважок

Загальна маса партії,
кг

Підпис вагаря або майстра

перед зважув.

після зважув.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 142

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

АКТ N ___
на відпуск кукурудзи в качанах у виробництво
(в сушильні камери)

Ми, що нижче підписалися: Нач. виробництва ______, Нач. ВТЛ _______
і ст. сушильний майстер _____ склали наступний акт у тому, що за _____
відпущено у виробництво кукурудзи в качанах _________ (сорт)

N зміни

N суш. камери

Шляхом зважування, кг

Шляхом обміру

Вихід, %

Маса, кг

Показники якості кукурудзи

кількість кубометрів

маса одного кубометра, кг

маса кукурудзи в качанах

зерна

стрижнів

зерна

стрижнів

вологість

%

центнеро-
проценти

зерна

стрижнів

зерна

стрижнів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього відпущено кукурудзи в качанах ______ без обробки _____ кг,
із середньозваженою вологістю _______ %.

        Начальник виробництва    ________
                                                                             підпис                     розшифровка підпису

        Начальник ВТЛ    ________
                                                           підпис                   розшифровка підпису

        Ст. сушильний майстер    ________
                                                                           підпис                     розшифровка підпису

 

Друкувати без звороту

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 143

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

КНИГА
обліку кукурудзи, поданої у виробництво

Найменування сорту або гібрида насіння кукурудзи ___

Дата

N документа

Подано у виробництво

Вологість

сміттєва домішка

кукурудзи в качанах, кг

у тому числі

кукурудзи в зерні, кг

%

центнеро-проценти

%

ц-%

зерна

стрижнів, кг

зерна

стрижнів

зерна

стрижнів

% факт. виходу

кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За даним зразком друкувати усі сторінки книги

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 147

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор __
                                 підпис
"___" 20__ р.


АКТ
інвентаризації незавершеного виробництва
(сушіння, обмолот, калібрування зерна кукурудзи)

на "___" 20__ р.

Складений комісією у складі головного інженера ______,
нач. виробництва ___, нач. ВТЛ _________,
ст. майстра цеху _ і гол. (ст.) бухгалтера __
у тому, що при зніманні залишків встановлена наступна наявність сировини у незавершеному виробництві:

I. У сушильних камерах - кукурудзи в качанах

Ч. ч.

N камери

N контрольної картки

Вид, сорт кукурудзи

Код

Кількість, кг

Вологість,
%

Центнеро-
проценти

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

зворотна сторона типової форми N 147

II. В цеху обмолоту і калібрування кукурудзи в зерні

Ч. ч.

N силосу

N запису у книзі обліку

Вид, сорт кукурудзи

Код

Кількість,
кг

Вологість,
%

Центнеро-
проценти

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Гол. інженер


підпис


П. І. Б.

 

Нач. виробництва


підпис


П. І. Б.

 

Нач. ВТЛ


підпис


П. І. Б.

 

Ст. майстер цеху


підпис


П. І. Б.

 

Голов. (ст.) бухгалтер


підпис


П. І. Б.

 

"___" 20__ р.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 148

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник __
                                 підпис
"___" 20__ р.


АКТ
про зачистку виробничого корпусу і результатах обробки насіння кукурудзи

за "___" 20__ р.

Використання часу

Найменування цехів

Робочий період за планом, год.

Фактично відпрацьо-
вано, год.

Простої в годинах

з-за відсутності

за техно-
логічними причинами

іншим причи-
нам

всього

сиро-
вини

тари

електро-
енергії

палива

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сушильний цех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цех обмолоту і калібрування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення: ___
_
_
_
_
_

ліва сторона розвороту типової форми N 148

Робота сушильного цеху

Ч. ч.

Найменування сортів і гібридів кукурудзи

Код

Залишок у сушильних камерах на початок місяця

Надійшло у сушильні камери за місяць

Убуток маси кукурудзи в качанах від сушіння

Кількість кукурудзи, просушеної і переданої в цех обмолоту

Залишок кукурудзи в качанах в сушильних камерах на кінець місяця

маса, кг

*)

маса, кг

*)

% за формулою

кг

маса, кг

*)

маса, кг

*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) середньозважена вологість.

Одержано від обмолоту кукурудзи в качанах (гр. 10) побічних продуктів і відходів

Найменування

Маса, кг

Середньозважена вологість, %

24

25

26

1. Зернова суміш із вмістом зерна:
       більше 50 до 70 % включно

 

 

       більше 70 до 85 %

 

 

2. Відходи I категорії із вмістом зерна:
       більше 10 до 30 % включно

 

 

       більше 30 до 50 % включно

 

 

3. Відходи II категорії

 

 

4. Відходи III категорії

 

 

5. Стрижні кукурудзи

 

 

Разом

 

 

права сторона розвороту типової форми N 148

Робота цеху обмолоту і калібрування

Залишок кукурудзи в зерні в силосах цеху обмолоту на початок місяця

Надійшло кукурудзи в зерні в силоси цеху обмолоту завозом залізницею і автотранспорту

Одержано від обмолоту кукурудзи в качанах, указаної у графі 10

Відпущено зерна в калібру-
вання, кг

Залишок зерна в силосах цеху обмолоту на кінець місяця

Мех. втрати
(гр. 14 + 16 + 18 - 20 - 21 - 25)

кг

*)

кг

*)

зерна, кг

*)

кг

*)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) середньозважена вологість.

Одержано від калібрування

Найменування

Маса, кг

Середньозважена вологість, %

27

28

29

1. Насіння каліброване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кукурудза дрібнозерна

 

 

3. Відходи ___ категорії

 

 

4.

 

 

5.

 

 

Разом

 

 

четверта сторінка типової форми N 148

Результати проведеної зачистки

Обіг за звітний період

Маса, кг

Середньозважені показники якості, %

У тому числі вихід чистого зерна

вологість

сортність

%

маса, кг

середньо-
зважена вологість

30

31

32

33

34

35

36

1. Залишок на "___" ___________ 20__ р.
   кукурудзи в качанах (гр. 4)

 

 

х

 

 

 

кукурудзи в зерні (гр. 14)

 

 

 

 

 

 

2. Надходження:
   кукурудзи в качанах (гр. 6)

 

 

х

 

 

 

   кукурудзи в зерні (гр. 16)

 

 

 

 

 

 

   Всього (гр. 1 + 2)

 

 

х

х

 

 

3. Одержано із виробництва:
   насіння каліброваного (гр. 28)

 

 

х

х

 

 

   дрібнозерної кукурудзи (гр. 28)

 

 

 

 

 

 

   побічних продуктів і відходів
   (гр. 25 + 28)

 

 

 

 

 

 

4. Залишок на "___" ___________ 20__ р.
   кукурудзи в качанах (гр. 12)

 

 

х

 

 

 

   кукурудзи в зерні (гр. 21)

 

 

 

 

 

 

   Всього (гр. 3 + 4)

 

 

х

х

 

 

5. Різниця між надходженням і витратою

 

 

х

х

 

 

6. Різниця покривається:
   зниженням вологості при сушінні
   (гр. 8 і 9)

 

за форму-
лою

х

х

 

за форму-
лою

   механ. втратами -0,2 %

 

 

х

х

 

х

7. Невиправдані втрати

 

 

х

х

 

х

Пояснення причин невиправданих втрат у виробництві __
_
_
_
_
_

Головний інженер


підпис


П. І. Б.

 

Нач. виробництва


підпис


П. І. Б.

 

Начальник ВТЛ


підпис


П. І. Б.

 

Головний (старший) бухгалтер


підпис


П. І. Б.

 

Зав. складом готової продукції


підпис


П. І. Б.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 149

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ
надходжень на склади із виробничих цехів бракованої кукурудзи, побічних продуктів і відходів від обробки партій кукурудзи

Сорту ____ В кількості ______ кг

Дата

NN склад-
ських зві-
тів

Із хескерного цеху

Із цеху обмолоту і калібрування

Бракована кукурудза в качанах

Дрібнозерна кукурудза

Відходи
_____
катег. з умістом зерна
від ___ до ___ %

Відходи
_____
катег. з умістом зерна
від ___ до ___ %

Відходи
_____
катег. з умістом зерна
від ___ до ___ %

Відходи
_____
катег. з уміс-
том зерна
від ___ до ___ %

Стрижні

кг

у т. ч.

вологість

кг

воло-
гість

сміттє-
вість

зер-
на, кг

стриж-
нів, кг

зер-
на

стриж-
нів

%

ц-%

%

ц-%

кг

воло-
гість, %

ц-%

кг

воло-
гість, %

ц-%

кг

воло-
гість, %

ц-%

кг

воло-
гість, %

ц-%

кг

воло-
гість, %

ц-%

%

ц-%

%

ц-%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друкувати із зворотом без заголовку перед таблицею.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 96

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

АКТ
огляду тканинних мішків, що надійшли з хлібопродуктами або насінням сільськогосподарських культур

N _______ від "___" 20__ р.

Цей акт складений на перевірку якості мішків, що надійшли від вантажовідправника
_
на адресу вантажоотримувача ___________
по рахунку N _____ від "___" 20__ р. Огляд мішків виконано на станції
(пристані) _____ з участю представників:

          постачальника _______
                                                     (найменування організації, посада, прізвище, ім'я, по батькові, N довіреності і дата)

          одержувача __________
                                                   (найменування організації, посада, прізвище, ім'я, по батькові, N довіреності і дата)

1. Мішки з ______ надійшли:
                                                                                              (найменування продукції)

Ч. ч.

N залізнич. накладної

N вагону, найменув. судна

Найменування станції
(пристані)

Дата

відправлення

призначення

відправлення

надходження

на станцію признач.

на склад отримув.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зворотна сторона типової форми N 96

2. Відмітки працівників залізниці та водного транспорту у накладних про стан вантажу й упаковки
_
_

3. Наявність комерційного акту або акту загальної форми на псування, недостачу мішків у дорозі N ________ дата "___" 20__ р.

4. Кількість та якість мішків _
_

Категорія

Код за ЗКГНГ

Кількість

за документами відправника

згідно з штампом на мішку

за результатами перевірки

1

2

3

4

5

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

III

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

V

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Причини переводу мішків у нижчі категорії: ___________
_
_
_

Висновки та особливі зауваження членів комісії ________
_
_
_
_

Огляд розпочатий "___" 20__ р.

Огляд закінчений "___" 20__ р.

Представник постачальника     __     __________    
                                                                                  посада                          підпис                          розшифровка підпису

Представник покупця     __     __________    
                                                                     посада                         підпис                          розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 97

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ТИМЧАСОВА ПРИЙМАЛЬНА КВИТАНЦІЯ

N _______ від "___" 20__ р.

на тару, що надійшла

від __________
_
_

Найменування тари

Код

Одиниці вимірювань

Кількість

код за COEI

найменування

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для сортування тари представнику здавальника з'явитися
_ "___" 20__ р.

Прийняв

___
зав. складом

__________
підпис


розшифровка підпису

 

Здав

___
посада

__________
підпис


розшифровка підпису

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 98

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ВІДОМІСТЬ
сортування мішків, прийнятих від постачальників у порядку повернення

Найменування здавальника тари _

Тимчасова квитанція N __________ від "___" 20__ р.

Сортувальник _______    Одиниця вимірювання
                                          прізвище, ініціали

Якість за клеймом

Виявилось в результаті сортування

міцних

які потребують лагодження

затічних

затічних і потребуючих лагодження

всього

в т. ч. засмічені

зниж. якості на 2 катег.

категорія

кількість

категорії

категорії

категорії

категорії

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

3

 

х

х

 

 

 

х

х

 

 

 

х

х

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

4

 

х

х

х

 

 

х

х

х

 

 

х

х

х

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

5

 

х

х

х

х

 

х

х

х

х

 

х

х

х

х

 

х

х

х

х

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х) заповнюється у бухгалтерії

          "___" 20__ р.   Сортувальник    
                                                                                                                            підпис                           розшифровка підпису

 

Представник здавальника      "___" 20__ р.
                                                                       підпис                    розшифровка підпису

 

Вибракувані й неприйняті підприємством мішки в кількості ___ штук отримав
________
                                                                                               (прописом)

 

Представник замовника    
                                                                 підпис                         розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 99

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

АКТ
на приймання порожніх мішків

N ______ від "___" 20__ р.

що надійшли "___" 20__ р.
від __________
                                                                                        (найменування підприємства, організації)
згідно з накладною N _________ від "___" 20__ р. залізниці або водного транспорту,
накладною здавальника N _________ від "___" 20__ р. у кількості __________ місць,
масою _ кг.

Сортування й приймання мішків виконувались представником підприємства, що приймало
мішкотару ___ у присутності представника
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
здавальника _____.
                                      (прізвище, ім'я, по батькові)

Всього зазначено за документами відправника _______ мішків

Фактично прийнято _____ мішків

         у т. ч. забруднених __ мішків

         не прийнято й повернено здавальнику _________ мішків

Серед прийнятих мішків виявлено зі зниженням на 2 й більше категорій у порівнянні з якістю відпущених ____ мішків.

Специфікація порожніх мішків:

Назва тканини

Категорія

Код

Кількість мішків

Визначено до сплати за повернені мішки, грн.

за документами поста- чальника

фактично виявлено при сортув.

ціна

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Скидка за забруднені мішки ____ грн.

До сплати грн.

Представник підприємства, що приймало мішкотару        
                                                                                                                                      підпис                           розшифровка підпису

Старший бухгалтер


підпис


розшифровка підпису

 

Представник здавальника


підпис


розшифровка підпису

 

Експерт


підпис


розшифровка підпису

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 100

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

Бригада N __________

АКТ
на налагодження й обробку затічних мішків та брезентів

N _____ від "___" 20__ р.

Вид операції __

Бригадир _____
                                                                                        (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Рід тканини та категорія

Код

Здано в налагодження й обробку

Прийнято після налагодження й обробки

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використано на налагодження:

ниток сурових __________ кг, тряпок __________ кг, мішків __________ категорії __________ штук

Бригадир __________    ______           Зав. складом __________    ______
                                підпис              розшифровка підпису                                                        підпис              розшифровка підпису

Затверджую

Керівник ___ підприємства
___________
підпис, розшифровка підпису

"___" 20__ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 101

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

АКТ
інвентаризації та сортування мішків

N ____ від "___" 20__ р.

Комісія в складі 1) ________, 2) _________, 3) _________
у присутності завідувача складу __________ провела інвентаризацію порожньої тари на складі N _______

                                                                                                                                                                  (Одиниця виміру)

Інвентаризацією встановлено:

Назва, сорт, категорія

Код

В наявності за книжними даними

Виявлено фактично

За результатами інвентаризації виявлено

менше

більше

недостача

перехід в інші категорії

надлишок

перехід в інші категорії

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комісія: 1) ______ 2) ______
                             посада, підпис, розшифровка підпису                посада, підпис, розшифровка підпису
3) ______
          посада, підпис, розшифровка підпису

Завідувач складу ______
                                                  підпис, розшифровка підпису

Пояснення матеріально відповідальної особи про причини недостачі, пересортиці: __
_
_
_
"___" 20__ р. Підпис ___

Довідка підприємства:

1. Обіг мішків з моменту попередньої інвентаризації (залишок на кінець минулої інвентаризації плюс надходження) __________ штук.

2. Як використовувалися мішки (під які операції і скільки) ___________
_
_

3. Інформація про недостачі та необґрунтовані пересортиці у конкретної матеріально відповідальної особи та їх обсяги:
                      у поточному році - недостачі ___ шт., пересортиця ___ шт.
                      у минулому році - недостачі ____ шт., пересортиця ___ шт.

Рішення керівника _________
_
"___" 20__ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 102

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

АКТ
інвентаризації й сортування брезентів

N _____ від "___" 20__ р.

                                                                                                                           (Одиниця виміру)

Комісія в складі 1) _________ 2) _________ 3) _________
у присутності відповідального за брезенти ______, зав. складом ______
провела інвентаризацію брезентів і встановила:

Вид брезента

Рід тканини

Катего-
рія

Код

Рік надход-
ження на підприєм.

*)

Інвен-
тарний номер

Налічу- валось за дан. обліку

Виявилось фактично

Результати

недо-
стача

перех. в др. катег.

надли-
шок

перех. з др. катег.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) коли й скільки раз просочувався

Комісія: 1) ______ 2) ______
                                посада, підпис, розшифровка підпису               посада, підпис, розшифровка підпису
3) ______
          посада, підпис, розшифровка підпису

Завідувач складом    
                                                   підпис,                          розшифровка підпису

Пояснення матеріально відповідальної особи про причини недостач та псування брезентів
_
_
_
"___" 20__ р.      ______        
                                                                                посада                                 підпис                              розшифровка підпису

Довідка підприємства:

1. Як і де зберігались брезенти ___________
_

2. На яких операціях, як і скільки часу фактично використовувались брезенти ______
_

3 Наявність недостач та псувань брезентів у матеріально відповідальної особи, обсяг:
                        у поточному році - недостач ___ штук, псувань ___ штук;
                        у минулому році - недостач ___ штук, псувань ___ штук.

Висновки директора про причини недостач та псувань брезентів: _____
_
_
_

         "___" 20__ р.            Керівники

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 103

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

НАРЯД
на відпуск (продаж, відвантаження) порожньої тари

N _____ від "___" 20__ р.

Відпустити (відвантажити) __
                                                                                                                                    (кому, куди, в терміни)
_

Назви сортів та категорій мішків

Код

Одиниці виміру

Кількість

 

найменування

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість прописом _

Наряд дійсний до ___

Умови розрахунку _________
_

                              Начальник ___         ________
                                                                            посада                                 підпис                     розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 104

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЗВІТ
про рух тари на тарних складах, в майстернях і на фабриках

за 20__ р.

 

Одиниця виміру

Рід тканини й категорія мішків, брезентів, замінників тари

Код

Залишок

Надходження

Витрати

Залишок

1

2

3

4

5

6

Льонові та напівльонові цілі

 

 

 

 

 

I категорії

 

 

 

 

 

II категорії

 

 

 

 

 

III категорії

 

 

 

 

 

IV категорії

 

 

 

 

 

V категорії

 

 

 

 

 

Потребують налагодження:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несортовані:

 

 

 

 

 

а) пак

 

 

 

 

 

    б) мішків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Начальник

___
посада


підпис


розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 105

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

РЕЄСТР
документів на відпущену тару з продукцією

N ________ за 20__ р.

Ч. ч.

Назва організацій, що отримали тару

Станція відправлення (при транзитах)

Назва і N документа

Дата документа

Кількість мішків за категоріями

I

II

III

 

 

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вказану кількість мішків записати на особові рахунки одержувача

Керівник

________
підпис

______
розшифровка підпису

Ст. бухгалтер

________
підпис

______
розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 106

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ОСОБОВИЙ РАХУНОК
обліку заборгованості по тарі, відпущеній з продукцією, що підлягає поверненню

Назва підприємства ________

Адреса _______

Картка N ___________, рядок N _

Відпущено мішків з продукцією

Надійшло мішків порожніх

Залишок
(кількість)

дата

N документа

ким відпущено

кількість

дата

N документа

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник

___
посада


підпис


розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 107

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

АКТ
звірки заборгованості по мішкотарі з-під хлібопродуктів та насінням сільськогосподарських культур

N _____ від "___" 20__ р.

Цей акт складений на звірку заборгованості мішків представниками постачальника
(підприємства, організації, що приймала мішкотару)
_
_
                                   (найменування підприємства, організації, прізвище, ім'я, по батькові, N довіреності й дата)
та покупця ___,
                                  (найменування підприємства, організації, прізвище, ім'я, по батькові, N довіреності й дата)
які виконали взаємну звірку руху тканинних мішків, що підлягають поверненню за
"___" 20__ р.

В результаті звірки встановлено:

I. Відпуск та повернення

Рух заборгованості

Кількість мішків

1. Залишок заборгованості за споживачем на початок місяця

 

          в тому числі

 

                    зайнятих з продукцією ( тонн)

 

                    порожніх (встановлений перехідний залишок)

 

2. Відпущено споживачу з продукцією у звітному місяці ( тонн)

 

Усього заборгованість

 

3. Повернено у звітному місяці

 

4. Залишок заборгованості на кінець місяця

 

          в тому числі

 

                    зайнятих з продукцією ( тонн)

 

                    порожніх (встановлений перехідний залишок)

 

5. Вивільнено з-під продукції ( тонн) і підлягає поверненню у поточному місяці

 

II. Повернення мішків по строках

Підлягає поверненню

Повернено

Не здано в строк

строк

кількість

всього

за рахунок поточної заборгованості

за рахунок попередніх термінів

в рахунок послідуючих термінів

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зворотна сторона типової форми N 107

III. Повернення мішків зі зниженням на дві й більше категорій

Ч. ч.

Акт приймання порожніх мішків

Кількість мішків, повернених з пониженням на 2 і більше категорій

N
п/п

Акт приймання порожніх мішків

Кількість мішків, повернених з пониженням на 2 і більше категорій

номер

дата

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

Усього

 

IV. Нараховано штрафу

Підлягає нарахуванню штрафу:

          за несвоєчасне повернення мішків грн. ________ коп.
          за зниження якості _______ мішків грн. ________ коп.

Усього грн. (прописом) _____

Представник постачальника, організації, підприємства, що приймало мішкотару:
__________
                                                                                посада, підпис, розшифровка підпису

Представник покупця:
__________
                                                                               посада, підпис, розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 131

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

                                                                                                      Складається в 3-х примірниках

РОБОТА ВИКОНУЄТЬСЯ З ЯДАМИ. ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО ПРАВИЛА
СУСПІЛЬНОЇ ТА ОСОБОВОЇ БЕЗПЕКИ

ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНИЙ АКТ НА ВИКОНАНІ РОБОТИ З ДЕЗІНСЕКЦІЇ

N _____ "___" 20__ р.

(до акта попереднього обстеження N _____ від "___" 20__ р.)

_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє від імені __________
                                                                                                       (найменування пункту)
з одного боку, і ___________,
                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє з другого боку, ____
                                                                              (найменування організації, яка виконує дезінсекційні роботи)
склали акт про те, що перший прийняв, а другий здав нижче вказані роботи, виконані
_
                                                                                   (найменування загону або дільниці)
виробничим загоном по захисту хлібопродуктів.

1. Місце проведення робіт __

N складу, секції ___________

2. Термін початку робіт ____

3. Термін закінчення робіт __
                                                                                            (місяць, число, час)

4. Найменування платника та адреса ______
_
                                                                               (N розрахункового рахунку та найменування банку)

5. Вид шкідника в оброблюваному об'єкті і ступінь зараженості ________

6. Паспортний обсяг об'єктів, в яких проведена дезінсекція, м2 _________

7. Виконані роботи:

Найменування робіт

Обсяг виконаних робіт, м2

Використано ядохімікатів,

Всього,
кг

прописом

цифрами

найменування

на одиницю виміру

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

зворотна сторона типової форми N 131

8. В роботі приймали участь:
_
                                                                                                         (прізвища, ініціали)

9. Результат робіт ____

10. Дата здачі об'єкта "___" 20__ р.

11. Пункт (підприємство) зобов'язаний забезпечити дегазацію всіх знезаражених партій зерна способом _____
_
                             (визначити спосіб в залежності від температурних умов і застосованого хімікату)

Приступити до виконання цих робіт негайно після закінчення терміну експозиції.

Роботу здав:

          відповідальний за дезінсекцію        __________    
                                                                                                  посада                      підпис                            розшифровка підпису

Роботу прийняв і акт одержав:        __________    
                                                                                          посада                      підпис                         розшифровка підпису

Перевірив:

          ст. ентомолог (ентомолог)         __________    
                                                                                              підпис                          розшифровка підпису

           "___" 20__ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 132

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

                                                                                                      Складається в 3-х примірниках

РОБОТА ВИКОНУЄТЬСЯ З ЯДАМИ. ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО ПРАВИЛА
СУСПІЛЬНОЇ ТА ОСОБОВОЇ БЕЗПЕКИ

ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНИЙ АКТ НА ВИКОНАНІ РОБОТИ З ДЕРАТИЗАЦІЇ

N ______ "___" 20__ р.

(до акта попереднього обстеження N _____ від " ___ " 20 __ р.)

Виконано ____
                                                                            (найменування загону (дільниці), посада,
_
                                                                         прізвище, ім'я, по батькові виконавця робіт)
для __________
                                                                           (організація, для якої виконана дератизація)
склали акт про те, що перший прийняв, а другий здав нижче вказані роботи, виконані
_
                                                                                 (найменування загону або дільниці)
виробничим загоном по захисту хлібопродуктів.

Адреса платника __________

Розрахунковий рахунок _______ в _______
                                                                                                                                                       (найменування банку)

Час проведення роботи _____

Місце проведення роботи ___

Перелік об'єктів

Площа полу, м2

Склад приманки

Кількість витрачених компонентів приманки, кг

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

зворотна сторона типової форми N 132

Всього виконано робіт _____
                                                                                                                               (м2 прописом)

Всього використано приманки, кг ________

Особа, відповідальна за проведення застережних заходів із сторони замовника після розкладання
приманки        __________     __________
                                      посада                     підпис                        розшифровка підпису

Результати роботи: ________
_

Не взята гризунами приманка в кількості кг ___________
                                                                                                                                                                   (прописом)
зібрана і у присутності представника замовника ___________    _________    ________
                                                                                                                     посада                   підпис                 розшифровка підпису
повністю знищена.

Приступити до виконання цих робіт негайно після закінчення терміну експозиції.

          Роботу виконав і здав:     М. П.
                                                                                підпис

          Роботу прийняв і акт одержав:        __________     ___________
                                                                                                       посада                     підпис                        розшифровка підпису

                                "___" 20__ р.

Рекомендовано провести наступні заходи для профілактики __________
_
_

Дератизатор
                                     підпис

Перевірив: ст. ентомолог (ентомолог)    __________    
                                                                                                   підпис                     розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 133

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
обліку обсягів виконаних робіт з дезінсекції зерна, продукції й комбікормів

за період з "___" 20__ р.    по "___" 20__ р.

Поряд-
ковий номер

N актів

Дата актів

Дата проведення роботи

Найме-
нування замов-
ника

Знезаражено елев.-склад. місткостей,
тис. т.

Дезінсекція зерна, продукції, комбікормів

Витрати хімікатів,
кг

об'єм примі-
щень,
тис. м3

об'єм, зайня-
тий зерном,
тис. м
3

об'єм надзер-
нового прос-
тору,
тис. м
3

площа оброб-
леної поверхні при профілак-
тичній дезінсекції, тис. м
2

кіль-
кість зерна, тис. тонн

кіль-
кість борошна, тис. тонн

кіль-
кість круп, тис. тонн

кіль-
кість комбі-
кормів,
тис. тонн

вар-
тість вико-
наних робіт, грн.

 

 

 

поча-
ток

закін-
чення

всього

в т. ч. елева-
торної

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 134

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ
обліку обсягів виконаних робіт по дезінсекції приміщень, територій та обробці гербіцидами

за період з "___" 20__ р.    по "___" 20__ р.

Поряд-
ковий номер

N актів

Дата актів

Дата прове-
дення роботи

Наймену-
вання замов-
ника

Знезаражено елев.-склад. місткості,
тис. тонн

Дезінсекція

Оброб-
лено тери-
торій гербі-
цидами,
тис. м2

Вар-
тість вико-
наних робіт,
грн.

Витрати хімікатів, кг

 

 

всього

в т. ч. елева-
торної

приміщень

тари,
тис. шт.

територій,
тис. м2

 

 

 

 

газова,
тис. м3

волога,
тис. м
2

волого-
газова,
тис. м
2

аеро-
зольна,
тис. м
3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 135

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

Експедиція з захисту хлібопродуктів ________

ЖУРНАЛ
обліку обсягів виконаних робіт з дератизації

за період з "___" 20__ р.    по "___" 20__ р.

Ч. ч.

N актів

Дата актів

Дата проведення робіт

Най-
мену-
вання замов-
ників

Дератизація приманочна

Дератизація газова

Обсяг викон. робіт,
тис. м2

Вартість викон. робіт,
тис. грн.

витрати

об'єм оброб-
люва-
них примі-
щень, м3

вар-
тість вико-
наних робіт, грн.

витрати фуміганта

зооцида, г

приманочного продукта, кг

поча-
ток

закін-
чення

фосфід цинку

зооку-
марин

ратин-
дан

борош-
но

крупи

хліб

олія соняш-
на

овочі

субпро-
дукти

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За даним зразком друкувати усі сторінки журналу

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 136

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

Складається в 3-х примірниках

АКТ
попереднього обстеження на проведення фумігації зерна й продукції

від "___" 20__ р.

1. Назва підприємства ______

2. Об'єкт газації і його паспортна місткість
_

3. Опис об'єкта, з якого матеріалу побудовані стіни, підлога, дах ______
_
_
_

4. Стан герметичності (достатній, недостатній) _________

5. Загальна кубатура об'єкта м3, в т. ч. кубатура, зайнята зерном м3.

6. Культура зерна, час закладення, висота насипу, обсяг, т ___________
_

7. Вид продукції, висота штабелів зараженої продукції і їх кількість, якість, т _______
_
_

8. Вологість зерна і продукції ____ %

9. Температура зерна по пластах та середньодобова температура повітря в об'єкті в період
обстеження ___

10. Види шкідників і ступінь зараженості зерна по пластах ___________

11. Намічений спосіб газації _

12. Порядок підготовки зерна до фумігації: зниження висоти зернового насипу або штабелів
продукції, розрівнювання зерна, ін. _______
_

13. Порядок і обсяг підготовки об'єкта до фумігації: герметизація стін, карнизів, даху, накриття
брезентами і т. д. __________
_

14. Стан території і спосіб її обробки _____

15. Адміністрація пункту (підприємства) зобов'язана забезпечити наступні заходи безпеки:
обгороджування захисної зони, вивішування попереджувальних знаків, закриття на замки вихідних дверей, видання наказу по пункту про фумігацію і призначення відповідальних осіб, виключення електропроводів, телефонної і сигнальної мереж, виселення мешканців із сусідських житлових приміщень, погодження з начальниками залізничних станцій порядку руху потягів в зоні загазованих об'єктів, повідомлення органів міліції, пожежного нагляду та найближчих лікарняних пунктів про передбачувані роботи (потрібне підкреслити) __________
_

зворотна сторона типової форми N 136

16. Намічений термін газації ___________, кількість діб експозиції _____

17. Спосіб дегазації: пасивний - шляхом провітрювання через відкриті двері та вікна або активний - за допомогою стаціонарних та пересувних установок активного вентилювання, апаратом 4-АГ, шляхом пропуску зерна через зерноочисні машини, конвеєри та інші механізми
_

18. Потреба у мішкотарі _, брезентах _____

19. Фумігацію провести ____
                                                                                                                (найменування фуміганту)
встановивши дозування: _________ г на 1 м3 обсягу зерна, всього _________ кг; _________ г на 1 м3 над зернового простору, всього _________ кг, а всього _________ кг.

20. Обробку зовнішніх стін об'єкта та прилеглих територій виконати __
_
                                                                                                    (найменування хімікату)
при дозуванні _________ г на 1 м2 складу, всього _________ кг; _________ г на 1 м2 території, а всього _________ кг. Загальна потреба в хімікатах ______
                                                                                                                                                   (прописом)

21. Загазоване зерно може бути відвантажене чи передане на місті у переробку тільки після його дегазації.

Керівник робіт


підпис


розшифровка підпису

Печатка замовника Керівник підприємства


підпис


розшифровка підпису

Начальник ВТЛ


підпис


розшифровка підпису

Представник пожежної охорони підприємства


підпис


розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 137

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

Складається в 3-х примірниках

АКТ
попереднього обстеження на проведення фумігації приміщень, тари, щитів, брезентів та газової дератизації

від "___" 20__ р.

1. Назва підприємства ______

2. Об'єкт дезінсекції і його номер ________
_

3. Опис об'єкта, з якого матеріалу побудовані стіни, підлога, дах ______
_
_
_

4. Обсяг робіт: кубатура або площа об'єкта, м3 , м2
площа зовнішніх стін складських приміщень _______ м2, площ прискладської території _______ м2.

5. Якими отрутохімікатами збираються знезаражувати: склад ________,
зовнішні стіни
прискладську територію ____

6. Кількість тари та щитів, які підлягають знезараженню

7. Висота укладки тари _________ м, пачками чи драглистим пластом _,
порядок укладки щитів _____

8. Середньодобова температура повітря в об'єкті в період обстеження _
_

9. Види шкідників _________

10. Обумовлений порядок підготовки об'єкта до фумігації (механічне очищення приміщень,
герметизація стін, карнизів даху, укриття брезентами і т. п.) __________
_
_

11. Адміністрація пункту (підприємства) зобов'язана забезпечити наступні заходи безпеки:
обгороджування захисної зони, вивішування попереджувальних знаків, закриття на замки вихідних дверей, видання наказу по пункту про фумігацію і призначення відповідальних осіб, виключення електропроводів, телефонної і сигнальної мереж, виселення мешканців із сусідських житлових приміщень, погодження з начальниками залізничних станцій порядку руху потягів в зоні загазованих об'єктів, повідомлення органів міліції, пожежного нагляду та найближчих лікарняних пунктів про передбачувані роботи (потрібне підкреслити) ___________
_

12. Намічений термін фумігації ___________, кількість діб експозиції _

зворотна сторона типової форми N 137

13. Умови дегазації: пасивний - шляхом провітрювання через відкриті двері та вікна або шляхом виносу з об'єкта тари, брезентів, щитів, для прискорення дегазації)
_
_

14. Для забезпечення фумігації необхідні:

мішки __ шт.,

брезенти шт.,

фумігант кг.

15. Для дезінсекції зовнішніх стін складів і прискладської території хлорне вапно ___

Керівник робіт


підпис


розшифровка підпису

Печатка замовника Керівник підприємства


підпис


розшифровка підпису

Начальник ВТЛ


підпис


розшифровка підпису

Представник пожежної охорони підприємства


підпис


розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 138

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

Експедиція з захисту хлібопродуктів ________

ЖУРНАЛ
обліку руху ядохімікатів по складу

за період з "___" 20__ р.    по "___" 20__ р.

Найменування пестициду ______

Ч. ч.

Дата приймання або відпуску пестициду

Звідки надійшов або кому відпущено

За яким документом (вимога-накладна, залізн. накладна, тощо) із вказівкою номера і дати

Надходження

Витрата

Залишок

Примітка

маса нетто,
кг

кількість тарних одиниць

маса нетто,
кг

кількість тарних одиниць

маса нетто,
кг

кількість тарних одиниць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Друкувати на останній сторінці в правому нижньому куту:

 

М. П.

У цій книзі пронумеровано і прошнуровано _________ сторінок
і опечатано сургучною печаткою.

 

     Керівник ________

 

     Гол. (старший) бухгалтер ______

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 154

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства
із захисту хлібопродуктів __

Загін, філія __

ВИМОГА-НАКЛАДНА N _____
на хімікати

від "___" 20__ р.

Прошу відпустити (відвантажити) _______
                                                                                                                                     назва
_
                                                                                                              хімікату
_ кг _______ для загону
          цифрою                                          прописом
через __________ підпис якого ___ завіряю.
                                    посада, прізвище, ініціали

Дозвіл на право перевезення в даний пункт зберігання наданий _______
_

N _____ від "___" 20__ р.

Керівник загону
(філії)

   
__
посада

   

підпис

 

Відпустити       кг.      Строк відпуску           ________
(відвантажити)                                               відвантаження

Місце відпуску _________

Керівник підприємства


підпис


П. І. Б.

 

Ст. бухгалтер


підпис


П. І. Б.

 

зворотна сторона типової форми N 154

Ч. ч.

Відпущено (відвантажено)

Номер тари

Маса, кг

брутто

тара

нетто

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Хімікат ______

у кількості _ кг,
                                                                                                              маса прописом
тару _________
                                                                                         найменування і кількість прописом
і копію вимоги-накладної одержав. Властивості хіміката і правила поводження з ним мені
відомі      
                                        П. І. Б.                                              підпис

Відпустив      
                                             П. І. Б.                                                 підпис

Відвантажено по залізничній накладній     N вагон N __
                                     (дорожному листу)

Тара належить поверненню на склад _____
не пізніше __________

Зав. складом
                                     підпис

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 155

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства
із захисту хлібопродуктів __

Загін, філія __

АКТ N _____
на виготовлення приманки для дератизаційних робіт

від "___" 20__ р.

Чергове число

Найменування хімікатів і продуктів

Маса, кг

одержаного для виготовлення

витрачено на приманку

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

Відходи:

 

 

зворотна сторона типової форми N 155

Вихід приманки ___________
_
                                                                                                       прописом

Готовив працівник загону (дільниці) __       ________      
                                                                                               посада                                           П. І. Б.                                       підпис

Закладування ядоматеріалів у приманку проводилась у присутності:
керівника виробничого підрозділу підприємства    ________      
                                                                                                                                       П. І. Б.                                       підпис

Перевірив і затверджую:
спеціаліст підприємства із захисту хлібопродуктів
__       ________      
           посада                                   П. І. Б.                                               підпис

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 156

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства
із захисту хлібопродуктів __

Загін, філія __

АКТ N _____
на знищення приманки

від "___" 20__ р.

Працівник загону (філії, дільниці)

___
              посада                                     П. І. Б.

і керівник виробничого підрозділу

___
             посада                                     П. І. Б

склали цей акт у тому, що нами знищена приманка, що повернулася в лабораторію, одержана за накладною від "___" 20__ р. і зіпсувалася з причини _____
__
__
у кількості __________ кг.
                                                       прописом

зворотна сторона типової форми N 156

Вказана приманка знищена повністю з дотриманням усіх правил поводження з отруйними речовинами, шляхом _______
_
_

Працівник загону
(дільниці)

__
посада

__________
П. І. Б.


підпис

 

Керівник виробничого
підрозділу

__
посада

_________
П. І. Б.


підпис

 

Перевірив і затверджую:

спеціаліст підприємства із захисту хлібопродуктів
__            
              посада                                             П. І. Б.                                             підпис

"___" 20__ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 157

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства
із захисту хлібопродуктів __

Загін, філія __

ПАСПОРТ N _____
коробки протигазу

1. Коробка протигазу _______

2. Марка коробки протигазу __

3. Рік виготовлення _________

Найменування фуміганту

Потужність, годин

Концентрація отруйних речовин, г/м3

Строк дії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник виробничого
підрозділу підприємства

__
посада


П. І. Б.


підпис

зворотна сторона типової форми N 157

Заповнюється при виконанні роботи

місяць і число роботи з протигазом

термін в роботі коробки протигазу, год., хв.

З якою отруйною речовиною (ОР) проводилвсь робота

норма ОР на 1 м3

розписка працівника, який працював з даним протигазом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 171-а

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ВІДОМІСТЬ ЗВАЖУВАННЯ

"___" 20__ р.

Культура ___ Склад N __________ Вид операції ________

Зважування проводилось на автоматичних вагах.                    Маса бункера ____ кг.

Ч. ч.

Покази лічильника на початок зміни, кг

Покази лічильника на кінець зміни, кг

Кількість зважувань

Покази одного зважування, кг

Всього нетто

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього маса нетто,

___ кг
(прописом)

 

Члени комісії:

 

 

 

1.

__
посада


П. І. Б.


підпис

 

2.

__
посада


П. І. Б.


підпис

 

3.

__
посада


П. І. Б.


підпис

 

4.

__
посада


П. І. Б.


підпис

 

Матеріально-відповідальна особа:
"___" 20__ р.            
                                                                                   підпис                                            П. І. Б.

Примітки: 1. Зворотна сторона форми друкується без заголовка. Підписи друкуються на звороті.

                    2. Передача зерна в переробку, завезеного автомобільним транспортом, оформлюється
                        згідно форми 171-б.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 171-б

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ВІДОМІСТЬ ЗВАЖУВАННЯ

"___" 20__ р.

Культура ___ Склад N __________ Вид операції ________

Зважування проводилось на _ вагах.

N п/п

Номер автомобіля

Одиниця вимірювання

Маса, кг

Тара, кг

найменування

код

брутто

нетто

маса

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього маса нетто,

___ кг.
(прописом)

 

Члени комісії:

 

 

 

1.

__
посада


П. І. Б.


підпис

 

2.

__
посада


П. І. Б.


підпис

 

3.

__
посада


П. І. Б.


підпис

 

4.

__
посада


П. І. Б.


підпис

 

Матеріально-відповідальна особа:

"___" 20__ р.            
                                                                                  підпис                                            П. І. Б.

Примітки:    1. Зворотна сторона форми друкується без заголовка.

                       2. Підписи друкуються на звороті.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 172

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ХЛІБОПРОДУКТІВ ПО СКЛАДУ N _______

Цей акт, складений інвентаризаційною комісією під головуванням (посада, прізвище, ініціали) ________ в складі (посада, прізвище, ініціали): 1. _ 2. _ 3. _ у присутності (прізвище, ініціали) _______ в тому, що в результаті інвентаризації виявлено шляхом в наявності така кількість хлібопродуктів за якістю, визначеною лабораторією (кілограмів, нетто):

Ч. ч.

Культура, вид продукції, сорт, N сорту

Код за ОКП

Сортові і посівні якості

Дата початку переважу-
вання

Значиться згідно з бухгалтер-
ськими даними на початку переважування

Виявлено в наявності

Результати інвентари-
зації

Якість наявної культури та продукції за лабораторними даними (у %)

Кількість мішків з продукцією на день інвентаризації, шт.

Обіги з початку інвентари-
зації до 01.07.2___ р.

Залишок на
01.07.
2___ р.

 

 

 

репро-
дукція

катего-
рія, сорт, чистота

клас

 

 

 

надли-
шок

неста-
ча

воло-
гість

домішки

вид і категорія мішків

надій-
шло

вида-
но

сміттє-
ва

зернові

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

*

*

*

 

До цього акта інвентаризації додаються ________ актів зачистки на виявлені при інвентаризації і окремо ________ на нерозглянуті раніше нестачі.
                                                                                            прописом                                                                                                                                прописом

Голова інвентаризаційної комісії _
                                                                                       підпис                                      прізвище

Керівник підприємства _
                                                                      підпис                                       прізвище

Члени комісії:

1. ___________ 2. __________
             посада, підпис, прізвище                    посада, підпис, прізвище

Головний бухгалтер ___
                                                                     підпис                                       прізвище

 

3. ___________ 4. __________
              посада, підпис, прізвище                  посада, підпис, прізвище

 

Наявні хлібопродукти, перелічені в акті, прийняв на відповідальне зберігання: зав. складом __________

Дата складання акта "___" 20__ р.

Примітки: 1. Члени комісії засвідчують своїми підписами гр. 1 - 19, гр. 20 - 22 - керівник і головний бухгалтер

2. Зворотна сторона форми друкується без заголовка. Підписи друкуються на звороті.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 173

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІШКІВ ПО СКЛАДУ N _______

Акт, складений інвентаризаційною комісією під головуванням (посада, прізвище, ініціали) ____
члени комісії (посада, прізвище, ініціали):  1. ___ 2. ________
                                                                       3. ___ 4. ________
у присутності завідувача складом (прізвище, ім'я, по батькові) _________ про те, що в результаті інвентаризації, проведеної у встановлені нижче терміни, в наявності виявилось:

Ч. ч.

Вид і категорія мішків

Дата початку інвентаризації (число, місяць, рік)

Знаходиться на день інвентаризації за бухгалтер-
ськими даними

Фактично виявилось

Результати інвентаризації

Обіг з початку інвентаризації до 01.07.20__ р.

Крім того знаходяться у дорозі

Всього станом на 01.07.20__ р.

з 01.07.20__ р. до початку інвентаризації (непотрібне закреслити)

порожніх

зайнято під зерном

зайнято під борошном (крупами)

зайнято висівками і відходами

всього

надлишки (9 - 4)

нестача (9 - 4)

надходже-
ння

витрати

на 01.07.20__ р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До цього акта інвентаризації додаються ________ актів зачистки на виявлені при інвентаризації і окремо ________ на нерозглянуті раніше нестачі.
                                                                                            прописом                                                                                                                               прописом

Голова інвентаризаційної комісії _
                                                                                     підпис                                      прізвище

Керівник підприємства _
                                                                    підпис                                      прізвище

Члени комісії:

1. ___________ 2. __________
             посада, підпис, прізвище                  посада, підпис, прізвище

Головний бухгалтер ___
                                                                   підпис                                      прізвище

 

3. ___________ 4. __________
             посада, підпис, прізвище                   посада, підпис, прізвище

 

Наявні хлібопродукти, перелічені в акті, прийняв на відповідальне зберігання: зав. складом __________

Дата складання акта "___" 20__ р.

     Примітки: 1. Члени комісії засвідчують своїми підписами гр. 1 - 11, гр. 12 - 15 - керівник і головний бухгалтер

                         2. Зворотна сторона форми друкується без заголовка. Підписи друкуються на звороті.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 174

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ХЛІБОПРОДУКТІВ І МІШКІВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ДОРОЗІ N _______

На підставі наказу (розпорядження) від "___" 20__ р. проведено інвентаризацію матеріалів і товарів, які знаходяться у дорозі за станом на "___" 20__ р.

В результаті інвентаризації встановлено:

Код за ДКУД

 


  

Ч. ч.

Наймену-
вання товар. мат. цінностей

Код

Одиниця вимірювання

Кількість

Вартість, грн.

Дата

Постачальник

N
вагону,
баржі

*)

Вжиті заходи з розшуку цінностей, які не прибули в строк

наймену-
вання

код

відванта-
ження

оплати

наймену-
вання

N рахунку

1

2

3

4

*

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) номер товарно-транспортного або розрахунково-платіжного документа

Разом ____

Всього за актом, грн. ____
                                                                            прописом

Голова інвентаризаційної комісії _________
                                                                              посада                         підпис                                 прізвище

Члени комісії:

1. ___________
посада

___________
підпис

________
прізвище

2. ___________
посада

___________
підпис

________
прізвище

 

3. ___________
посада

___________
підпис

________
прізвище

4. ___________
посада

___________
підпис

________
прізвище

Вказані у цьому акті дані і підрахунки перевірив

__   ___   ________     "___" 20__ р.
          посада                               підпис                                   прізвище

Примітки: 1. Зворотна сторона форми друкується без заголовка.

                    2. Підписи друкуються на звороті.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 175

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ХЛІБОПРОДУКТІВ ПО ПІДПРИЄМСТВУ

Підприємство (АТ) ___

Код за ДКУД

 


Інвентаризаційна комісія у складі (посада, прізвище, ініціали): голови _________
і членів:  1. __ 2. __ 3. __ 4. __
               5. __ 6. __ 7. __ 8. __
склала цю відомість на підставі актів інвентаризації складів та інших місць зберігання даного підприємства (АТ)

Ч. ч.

Найменування культури і сорту продукції

Код

За бухгалтер-
ськими даними на початок інвентаризації

Виявлено в наявності при пере-
важуванні

Результати інвентаризації

Наявність непере-
важеного на складі

Всього наявність
(5 + 8)

Обіги з початку інвентаризації до
01.07.2___ р.

Обіги з 01.07.2___ р. до початку інвентаризації

Наявність на 01.07.2___ р.
(9 + 10 + 11 + 12 - 13)

Понад того, кількість хлібо-
продуктів в дорозі

надлишки

нестачі

прибуток (+)

витрата (-)

прибуток (+)

витрата (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До цієї відомості додається _________ актів інвентаризації, ________ актів зачистки.

Голова інвентаризаційної комісії _____ _
                                                                                   посада                            підпис                                                         прізвище

Члени комісії:

1. _______ ________   2. _______ _______   3. _______ _______   4. _______ _______ ___
        посада,        підпис,             прізвище                посада,      підпис,           прізвище                  посада,      підпис,           прізвище                 посада,      підпис,              прізвище
5. _______ ________   6. _______ _______   7. _______ _______   8. _______ _______ ___
         посада,        підпис,            прізвище                посада,       підпис,          прізвище                  посада,      підпис,           прізвище                 посада,       підпис,               прізвище

"___" 20__ р.

Головний бухгалтер ___________ ___________ 
                                                        посада,                підпис,                               прізвище

Примітки: 1. Зворотна сторона форми друкується без заголовка.

                    2. Підписи друкуються на звороті.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 176

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ВІДОМІСТЬ ПРО КІЛЬКІСТЬ РОЗГЛЯНУТИХ АКТІВ ЗАЧИСТКИ І ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАЧАЛЬНИКОМ ДХІ НЕСТАЧ ТА НАДЛИШКІВ ЗЕРНА І ПРОДУКЦІЇ

на "___" 20__ р.

Підприємство (АТ) _________

Інвентаризаційна комісія у складі (посада, прізвище, ініціали):  голови _
і членів: 1. ________       2. ________       3. ________       4. ________
              5. ________       6. ________       7. ________       8. ________
склала цю відомість на підставі актів інвентаризації складів та інших місць зберігання даного підприємства (АТ)

Ч. ч.

Наймену-
вання культури виду або сорту продукції

Код

Кіль-
кість актів зачистки

Кількість за надход-
женням і залишку в актах зачистки, кг

Фактично за актами зачистки, звірених з актами інвентаризації, кг

Затверд-
жено до списання, кг

У тому числі за рахунок, кг

Не затверджено до списання (невип-
равдана нестача)

надлиш-
ки

нестачі

зни-
ження воло-
гості

зни-
ження сміт-
тєвої домішки

природ-
ного убутку при збері-
ганні

природ-
ного убутку при транспорту-
ванні

зерна у змітках

кг

у % до гр. 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом актів зачистки _____

Головний бухгалтер підприємства __________    ______
                                                                                       підпис                            П. І. Б.

Керівник підприємства __________    ______
                                                              підпис                           П. І. Б.

Начальник управління ДХІ __________    ______
                                                                       підпис                           П. І. Б.

Примітки:   1. Зворотна сторона форми друкується без заголовка.

                      2. Підписи друкуються на звороті.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 177

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

 

Затверджую
Керівник підприємства (АТ)
"___" 20__ р.

ПРОТОКОЛ
засідання інвентаризаційної комісії

"___" 20__ р.

Присутні: (вказати посади і прізвища):

Голова комісії ___________

Члени комісії

1. _________

 

2. _________

 

3. _________

 

4. _________

Слухали: Матеріали інвентаризації хлібопродуктів і мішків на "___" 20__ р. і наслідки зачистки складів з 1 січня 20__ р. до інвентаризації по ______
_ підприємству.

Прізвище, ім'я, по батькові керівних робітників підприємства:

Керівник підприємства _____

Головний бухгалтер _______

Заступник керівника (нач. ВТЛ) _________

I. Терміни інвентаризації

 

За планом

Фактично

Закінчення переважування

 

 

Здача звітних матеріалів

 

 

II. Причини затримки переважування хлібопродуктів і оформлення матеріалів інвентаризації
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

III. Результати інвентаризації і поточних зачисток за час з 1 січня 20__ р. до інвентаризації

 

При інвентаризації

При поточних зачистках

Всього, кг при інвен-
тари-
зації і поточ-
них зачист-
ках

пункти, підприємства

всьо-
го

пункти, підприємства

всьо-
го

основ-
ні

під-
собні

гли-
бинні

орен-
дні

основ-
ні

під-
собні

гли-
бинні

орен-
дні

Вантажообіг (залишки + надходження за актами зачистки), ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невиправдані нестачі, кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надлишки, кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У відсотках до вантажообігу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невиправдані:
а) нестачі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) надлишки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати інвентаризації поточних зачисток з окремих видів хлібопродуктів по підприємству становили:

Група культур

Код культури

Вантажообіг, ц

Невиправдані нестачі

Надлишки

кількість, кг

% до вантажообігу

кількість, кг

% до вантажообігу

1. Зерно

 

 

 

 

 

 

2. Кукурудза в качанах

 

 

 

 

 

 

3. Олійні

 

 

 

 

 

 

4. Борошно і крупи

 

 

 

 

 

 

5. Комбікорми

 

 

 

 

 

 

6. Висівки, побічні продукти, відходи і насіння трав

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

IV. Проінвентаризовано без переважування за даними бухгалтерського обліку ________ кг на
підставі дозволу (кого, дата, номер)
_____
_
_
внаслідок таких причин ____
_
_

V. Список матеріально відповідальних осіб, у яких виявлено невиправдані нестачі і надлишки хлібопродуктів і пояснення причин

Ч. ч.

Прізвище та ініціали відпо-
відальних за зберігання та найме-
нування контр-
агентів

Вантажо-
обіг, ц

Куль-
тура

Код куль-
тури

Невиправдані нестачі, кг

Надлишки, кг

при інвен-
таризації і поточних зачистках

було виявлено у минулому році

при інвен-
таризації і поточних зачистках

було виявлено у минулому році

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Причини виникнення невиправданих нестач і надлишків за висновками постійно діючої інвентаризаційної комісії

Ч. ч.

Причини

Невиправдані нестачі, кг

Ч. ч.

Причини

Надлишки, кг

при інвентаризації

при поточних зачистках

при інвентаризації

при поточних зачистках

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

Разом

 

 

Разом

 

 

VII. До закінчення інвентаризації утримано натурою в покриття нестач, встановлених

 

При інвентаризації

При поточних зачистках

За безнарядним відпуском

 

 

За розписками про зберігання та безтоварних квитанціях

 

 

Погашено грошима (сума), грн.

 

 

VIII. Виклад конкретних фактів зловживань і порушень, що викликали невиправдані нестачі і надлишки хлібопродуктів з указанням прізвищ винних осіб

(Висвітлити факти прямих крадіжок, видачі безтоварних квитанцій, безнарядного відпуску зерна державного резерву, державного насіннєвого фонду та не витребуваного зерна, зданого в заставу, псування хлібопродуктів без переважувальних операцій, порушення правил обміну і оформлення операції, підробка документів, приховування нестач і надлишків, безгосподарського зберігання, порушення перепускної системи, обважування, використання нетарованих вагів тощо)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

IX. Хлібопродукти в дорозі станом на 1 липня 20__ р.

З шкалою пробігу, що не закінчився

Всього

З простроченою шкалою пробігу

у т. ч. відвантаження

до 01.01.____ р.

за ________ р.

за ________ р.

за ________ р.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З розшукування прострочених вантажів здійснені наступні заходи:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

X. Підсумки інвентаризації мішків станом на 1 липня 20__ р.

 

Результати

в обсягу нестач

 

надлишки

нестачі

перекрито в зв'язку з пересортицею

прийнято за рахунок підприємства

віднесено на винних

осіб

організацій

Мішків (шт.)

 

 

 

 

 

 

XI. Підсумки поточних перевірок за період з 1 січня 20__ р. до початку інвентаризації

 

Результати

в обсягу нестач

Вид тари

надлишки

нестачі

перекрито в зв'язку з пересортицею

прийнято за рахунок підприємства

віднесено на винних

осіб

організацій

Мішків (шт.)

 

 

 

 

 

 

Характеристики причин найбільш великих нестач і лишків мішків, встановлених при інвентаризації і поточних перевірках (у кого встановлені, в якій кількості, на яку суму, причини виникнення, винні притягнуті до відповідальності).

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

XII. Заборгованість за покупцями з повернення товару

Значиться на 01.07.20__ р., у т. ч. з простроченим терміном повернення

Заходи, прийняті для усунення заборгованості:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Санкції у зв'язку з результатами інвентаризації і поточних зачисток, які прийнято за розпорядженням керівника підприємства і рішенням постійно діючої інвентаризаційної комісії

Види стягнення

Загальна кількість осіб

у тому числі

матеріально відпові-
дальних осіб

праців-
ників лабораторії

рахунк. праців-
ників

працівників охорони

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Знято з роботи з передач. матеріалів слідчим органам

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Знято з роботи без передач. матеріалів слідчим органам

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Передано справ слідч. орг. без зняття винн. з роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Накладено дисциплінарне стягнення

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. В результаті перевірки стану справ по нарахуванням за нестачі, розтрати, розкрадання і погіршення якості хлібопродуктів встановлено

Залишок справ станом на 1 липня 20__ р.

Стан справ

Кількість справ

Залишок по заборгованості

всього

у. т. ч. що виникли при інвентаризації

сума за цінами, що діяли на період інвентаризації

сума позову

1

2

3

4

5

1. Не передано слідчим і судовим органам

 

 

 

 

2. Передано слідчим органам

 

 

 

 

3. Передано до судів

 

 

 

 

4. Наявність рішення суду

 

 

 

 

5. Справи по дрібних нарахуваннях, стягнення за якими проводиться без передачі справ судово-слідчим органам

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

Причини затримки передачі справ, розгляду їх судово-слідчими органами з затримкою, несвоєчасного стягнення присуджених сум і нарахувань по дрібних справах; заходи прийняті до прискорення розгляду справ і утриманню боргу.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

XV. Інвентаризаційна комісія постановляє
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

 

Голова інвентаризаційної комісії

 

 

 

__
посада


підпис


ініціали         прізвище

 

 

Члени комісії:

 

 

1.

__
посада


підпис


ініціали         прізвище

 

2.

__
посада


підпис


ініціали         прізвище

 

3.

__
посада


підпис


ініціали         прізвище

 

4.

__
посада


підпис


ініціали         прізвище

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 178

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СПРАВ ПО НАРАХУВАННЯХ ЗА НЕСТАЧІ, РОЗТРАТИ І КРАДІЖКИ

станом на "___" 20__ р.

Інвентаризація проводилась комісією у складі: 1. директора 2.
                                                                                                                                                               П. І. Б.                                                            П. І. Б
3. 4. головного (старшого) бухгалтера 5.
                               П. І. Б.                                                                                                                                      П. І. Б.                                                            П. І. Б.

Ч. ч.

Пріз-
вище, ім'я та по батькові борж-
ника

Займана посада

Знах. на роботі або дата звіль-
нення

Час утворення нараху-
вання

За що проведено нараху-
вання

Почат-
кова сума нараху-
вання за держ. цінами

Дата

Рішення суду (зміст приговору і чи відбув покар.)

Присуд. судом сума громад. позову

Залишок заборгованості

При-
мітка

передачі справи орган. розслід.

розгляду справи в суді

за балан-
совою вартістю

сума доведен. до боргової вартості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В графі 14 вказують: а) по справах, не переданих судово-розслідувальним органам - причина затримки передачі;

б) по переданим справам, за якими поки немає рішень - причини затримки розгляду і які засоби використовували для прискорення розгляду;

в) причини не стягнення винесеного судом нарахування по дрібній нестачі і засоби, що їх застосовували до боржника.

Голова інвентаризаційної комісії
                                                                                         підпис

Члени комісії: 1.     2.     3.
                                               підпис                               підпис                               підпис

Головний (старший) бухгалтер
                                                                                 підпис

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 186

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА НАТУРАЛЬНИМИ ПОЗИКАМИ

Інвентаризація проводилась комісією у складі (прізвище, ім'я, по батькові): голови ___________;
членів: 1. _     2. _     3. _     4. _

Інвентаризація розпочата "___" 20__ р., закінчена "___" 20__ р.

Ч. ч.

Номер особового або розр. рахунку

Наймен. позико-
одержу-
вача

Коди культур

Разом зернових

Примітка

Узагальненої кільк. належить погашенню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соняшник

 

пшени-
ця

жито

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за актом _________ особових рахунків в (з N ___________ по N ___________)

Голова інвентаризаційної комісії __        
                                                                                       посада                             підпис                                     П. І. Б.

Члени комісії:

1. ___________
посада

__________
підпис


П. І. Б.

2. ___________
посада

__________
підпис


П. І. Б.

 

3. ___________
посада

__________
підпис


П. І. Б.

4. ___________
посада

__________
підпис


П. І. Б.

"___" 20__ р.

 

 

 

 

 

Дата складання акта

Примітки:  1. Зворотна сторона форми друкується без заголовка.

                     2. Підписи друкуються на звороті.

 

Додаток
до типової форми N 186
(Акт інвентаризації заборгованості за натуральними позиками)

Довідка підтвердження

Позикоодержувач _________
                                                                                                                      найменування
за адресою: область ____ район __________
місто, вулиця, будинок _____
підтверджує зерновому складу __________
_
                                                                                                          найменування

Заборгованість за натуральною позикою станом на 1 січня 20__ р. (в кг).

Ч. ч.

Найменування зернових, олійних культур

Код культури

Найменування фондів (ресурсів)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

М. П.

Керівник
позикоодержувача


підпис


П. І. Б.

 

Головний (старший)
бухгалтер


підпис


П. І. Б.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 187

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
заборгованості за натуральними позиками

на 1 січня 20__ р.

Із наявних резервів видавалась позика ____
_

Ч. ч.

Найменування культур

Код культури

Заборгованість по натуральним показникам, кг

типи одержувачів

разом

Із загальної кількості належить погашенню
в 20__ р.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Пшениця

 

 

 

 

 

 

Жито

 

 

 

 

 

 

Овес

 

 

 

 

 

 

Ячмінь

 

 

 

 

 

 

Кукурудза в зерні

 

 

 

 

 

 

Просо

 

 

 

 

 

 

Гречка

 

 

 

 

 

 

Горох

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом зернових

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соняшник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом олійних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Керівник


підпис


П. І. Б.

 

Головний (старший)
бухгалтер


підпис


П. І. Б.

 

"___" 20__ р.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Форма N 4

Державна хлібна інспекція __
                                                                                                                            АР Крим, область

Посвідчення N _____
на аналіз проби зерна Державним хлібним інспектором

Культура                                 Рік врожаю __

Походження _ Сорт ________

Клас _ Тип _________ Підтип ___________

Колір ________ Запах __ Смак ___________

Маса _______ кг

Відправник (власник) ______

Отримувач ___

Дата надходження _________

Склад (елеватор), силос N __

Проба N _______ Маса проби _________ кг

Рід і вид упаковки проби ___

Заявка N _ Заявник ________

Найменування показників, які треба визначити
_
_
_
_
_

Результати аналізу
_
_
_
_
_

Особливі відмітки
_
_
_
_

М. П.
інспектора

Держінспектор ________
                                               П. І. Б., підпис

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 196

Серія ___________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

МАТЕРІАЛЬНА ПЕРЕПУСТКА N ___

від "___" 20__ р., год. _____, хв. _____

Пред'явнику цього ________
_
дозволяється провезення-пронесення на __
_
за накладною N ________ від "___" 20__ р.

N п/п

Найменування вантажу

Кількість місць

Маса, кг

Вид пакування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість місць ______
                                                прописом

Маса ___
                                    прописом

Зав. складом    
                                         підпис                            розшифровка підпису

Примітка.

При вивезенні у вагонах вказується кількість і номери опломбованих вагонів

Зворотна сторона першого примірника форми N 196

1. Товар (вантаж) за цією перепусткою відпустив і перевірив

     
           підпис                            розшифровка підпису

2. Товар (вантаж) перевірений і пропущений

Вартовий         
                                    підпис                               розшифровка підпису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства України
"___" 20__ р. N _____

Типова форма N 200

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____

Назва підприємства ____

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ФАКТУР, ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНИХ НАКЛАДНИХ І ПЕРЕПУСТОК, ВІДІБРАНИХ ОХОРОНОЮ ПРИ ВИПУСКАННІ ТРАНСПОРТУ З ТЕРИТОРІЇ ОБ'ЄКТА

Започаткований "___" 20__ р.       Закінчений "___" 20__ р.

Номер пропуску і ТТН

Дата

Найменування вантажу

Кількість

Маса

Найменування організацій, що отримали вантаж

Прізвище працівника, що відпустив вантаж

Прізвище вартового, що перевіряв і випускав вантаж

Розписка бухгалтера в одержанні пропуску

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали